Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankekokonaisuudessa tuotetaan tutkimusperustaisia näkökulmia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen ja rauhankasvatuksen opetuksen kehittämiseen. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn ja kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä. Opetushallitus rahoittaa hankkeita.

Ajankohtaista
Arviointi ja tutkimus

KUPERA-hankekokonaisuudessa tutkitaan kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuutta ja rauhankasvatusta opetuksessa.

Koulutus

Hankkeissame tuotetaan perusopetuksen opettajille ja muille aiheesta kiinnostuneille opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle verkko- ja lähikoulutusta.

Materiaalit

KUPERA-hankekokonaisuudessa tuotetaan materiaalia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden sekä rauhankasvatuksen tukemiseen opetuksessa. Hankkeissamme on tuotettu muun muassa Tähtijengi-oppimateriaali, jossa on erityisesti huomioitu suomi toisena kielenä -oppijoiden tarpeet sekä verkkoportaali dialogitaitojen vahvistamiseen.