Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankekokonaisuudessa tuotetaan tutkimusperustaisia näkökulmia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen ja rauhankasvatuksen opetuksen kehittämiseen. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn ja kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä. Opetushallitus rahoittaa hankkeita.

Ajankohtaista
Tapahtumat

Rauhankasvatuksen kehittämisen ajatushautomoita ja asiantuntijatapaamisia opettajilla ja opetusalan asiantuntijoille.

Arviointi ja tutkimus

KUPERA-hankekokonaisuudessa tutkitaan kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuutta ja rauhankasvatusta opetuksessa.

Koulutus

Hankkeissame tuotetaan perusopetuksen opettajille ja muille aiheesta kiinnostuneille opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle verkko- ja lähikoulutusta.

Materiaalit

KUPERA-hankekokonaisuudessa tuotetaan materiaalia kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden sekä rauhankasvatuksen tukemiseen opetuksessa. Hankkeissamme on tuotettu muun muassa Tähtijengi-oppimateriaali, jossa on erityisesti huomioitu suomi toisena kielenä -oppijoiden tarpeet sekä verkkoportaali dialogitaitojen vahvistamiseen.