KUPERA

Kulttuuri-, katsomus ja kielitietoinen perusopetus KUPERA on hankekokonaisuus, joka koostuu kahdesta osahankkeesta: arviointi- ja tutkimushanke ja materiaali, vekkokurssi ja verkkoportaalihanke. Molemmilla hankkeilla on omat, toisiinsa linkittyvät tavoitteensa. KUPERA toteutetaan Opetushallituksen tuella Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA:n ja kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä. KUPERA -hanke toteutetaan yhteistyössä Opetushallituksen, FOKUS ry:n ja UNESCO Chair professuurin ohjausryhmän kanssa.

Arviointi- ja tutkimus

KUPERA arviointi- ja tutkimushankkeessa kartoitetaan eri oppiaineiden oppi- ja arviointimateriaalien kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuutta ja toteutetaan kyselytutkimus rehtoreiden ja opettajien näkemysten selvittämiseen näihin liittyen. Hanke tuottaa tutkimuspohjaiset ohjeistukset kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuuden huomiomiseen oppimateriaalin laatijoille ja opettajille eri oppiaineissa.

Materiaali, verkkokurssi ja verkkoportaali

KUPERA verkkoportaali, materiaali ja MOOC -hankkeessa tuotetaan suomenkielen taitotason mukaan eriyttävää oppimateriaalia S2-oppilaille ja materiaalia perusopetuksen kulttuuri- ja katsomusdialogin tueksi eri vuosiluokille, MOOC kurssi opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen ja verkkoportaali kulttuuri ja katsomusdialogin vahvistamiseen.