Tulevaisuuden vapaaporsitus Suomessa

Tie­to­pa­ket­ti va­paa­por­si­tuk­ses­ta tuot­ta­jil­le ja si­dos­ryh­mil­le.

Tälle sivustolle on kerätty tietoa vapaaporsituksesta kirjallisuudesta, tuottajilta, tutkijoilta, neuvojilta ja muilta sika-alan toimijoilta Suomen lisäksi pääosin Euroopan sikatalousmaista. Tieto on kerätty Helsingin Yliopiston Tulevaisuuden Vapaaporsitus Suomessa -hankkeessa vuosien 2020-2021 aikana, mutta kirjallisuuskatsausta on päivitetty vuonna 2022 julkaistuilla raporteilla. Yhteenveto uudesta vapaaporsitukseen liittyvästä tutkimuskirjallisuudesta on luettavissa tässä (pdf).

 

Innehållet har publicerats också på svenska: välj "SV" där det nu står "FI" uppe till höger på sidan. 

Suo­si­tuk­set va­paa­por­si­tuk­sen to­teut­ta­mi­sek­si

Yksityiskohtaiset suositukset alan toimijoille. Julkaistu joulukuussa 2021. Tulevaisuuden Vapaaporsitus Suomessa -hankkeen tärkein lopputuote.

Tietoa ja kokemuksia Suomesta

Miten Suomessa toimitaan? Asiantuntijoiden haastattelut, tilakäynneillä kerätyt kokemukset ja tuottajakysely.

Tietoa ja kokemuksia ulkomailta

Miten ulkomailla toimitaan? Asiantuntioiden haastatteluja, tietoa karsinamalleista, vapaaporsituksen tilannekatsaus maailmalta.

Kirjallisuuskatsaus

Tieteellisen kirjallisuuden katsaus erityisesti vapaaporsitukseen liittyvistä asioista. Päivitetty syyskuussa 2022. Yhteenveto uudesta vapaaporsitukseen liittyvästä tutkimuskirjallisuudesta on luettavissa tässä (pdf).

Katsaus on koostettu tuottajia ajatellen, mutta se on erinomaisen käyttökelpoinen kaikille sikojen parissa työskenteleville, jotka haluavat laajentaa tietopohjaansa.

Yhteystiedot ja tutkimusryhmä