Tulevaisuuden vapaaporsitus Suomessa
Tie­to­pa­ket­ti va­paa­por­si­tuk­ses­ta tuot­ta­jil­le ja si­dos­ryh­mil­le.

Tälle sivustolle on kerätty tietoa vapaaporsituksesta kirjallisuudesta, tuottajilta, tutkijoilta, neuvojilta ja muilta sika-alan toimijoilta Suomen lisäksi pääosin Euroopan sikatalousmaista. Tieto on kerätty Helsingin Yliopiston Tulevaisuuden Vapaaporsitus Suomessa -hankkeessa vuosien 2020-2021 aikana.

En del av innehållet har publicerats på svenska (välj "SV" där det nu står "FI" uppe till höger på sidan). Arbetet är i gång och slutförs under sommaren 2022.

Suo­si­tuk­set va­paa­por­si­tuk­sen to­teut­ta­mi­sek­si

Yksityiskohtaiset suositukset alan toimijoille. Julkaistu joulukuussa 2021. Tulevaisuuden Vapaaporsitus Suomessa -hankkeen tärkein lopputuote.

Tietoa ja kokemuksia Suomesta

Miten Suomessa toimitaan? Asiantuntijoiden haastattelut, tilakäynneillä kerätyt kokemukset ja tuottajakysely.

Tietoa ja kokemuksia ulkomailta

Miten ulkomailla toimitaan? Asiantuntioiden haastatteluja, tietoa karsinamalleista, vapaaporsituksen tilannekatsaus maailmalta.

Kirjallisuuskatsaus

Tieteellisen kirjallisuuden katsaus erityisesti vapaaporsitukseen liittyvistä asioista.

Katsaus on koostettu tuottajia ajatellen, mutta se on erinomaisen käyttökelpoinen kaikille sikojen parissa työskenteleville, jotka haluavat laajentaa tietopohjaansa.

Yhteystiedot ja tutkimusryhmä