Tilannekatsaus ja karsinamalleja maailmalta

Pääosin Euroopan sikatalousmaista kerättyä tietoa vapaaporsituksesta: haastatteluja, seminaari, karsinamalleja ja niiden käytännön kokeiluja.
Tilannekatsaus maailmalta syksyllä 2021

Pitkäaikaisen porsimishäkissä pitämisen kieltämistä on EU:ssa osattu jo odottaa jonkin aikaa. Epävarmuus alalla on ollut suurta. Saksan helmikuussa 2021 voimaan astunut uusi hyvinvointilainsäädäntö oli merkittävä suunnannäyttjä - vain lyhytaikainen porsitushäkissä pitäminen on jatkossa sallittua. Siirtymäaikaa annettiin 15 vuotta. 

EU:n hyvinvointilainsäädäntö on parhaillaan päivittymässä, ja porsitusolosuhteiden osalta voidaan odottaa samansuuntaisia muutoksia. Kesäkuussa 2021 parlamentti hyväksyi End the cage age ("Loppu eläinten häkkikasvatukselle") -kansalaisaloitteen vaatimuksen, jonka mukaan useiden tuotantoeläinlajien kasvatus häkissä tulee kieltää. Emakoiden kohdalla tullaan kieltämään häkissä pitäminen porsituskarsinassa ja joutilasaikana. Yksityiskohdat ovat toki vielä auki. Lainsäädäntöä on luvattu jo vuoden 2023 loppuun mennessä. Todellinen häkkikielto tulee mitä todennäköisimmin voimaan vasta tulevaisuudessa, koska 2023 ei ole toimeenpanoaika, ja lisäksi tällaisissa tilanteissa tyypillisesti säädetään pitkät siirtymäajat.   

Vapaaporsituksen tilanne on eri maissa hyvinkin erilainen. Suurissa sikatalousmaissa suunta on kuitenkin selvä - emakon kiinnipitoa halutaan vähentää. Allaolevan linkin takaa löydät kartan, jossa punaisella merkittyjen maiden kohdalla avautuu lyhyt tilannekatsaus. Tiedot on kerätty Freedom in Farrowing and Lactation -seminaarissa.

Vilkasta keskustelua kansainvälisessä seminaarissa

Freedom in Farrowing and Lactation -seminaariin osallistui elokuussa 2021 vapaaporsituksesta kiinnostuneita toimijoita ympäri maailman. Tilanne eri maissa on hyvinkin erilainen. Selvää on, että emakon kiinnipitämisen vähentäminen kiinnostaa ja se nähdään tulevaisuuden suuntana. Kokemuksia vapaaporsituksesta on jo kertynyt melko paljon, mikä teki seminaarin keskustelusta vilkasta. Ilahduttavasti monet kertoivat käytännön kokeiluissa yllättyneensä positiivisesti. Oheisesta linkistä pääset esityksistä ja keskusteluista tehtyihin muistiinpanoihin (pdf). Tiedostossa on myös linkkejä seminaarin englanninkielisiin esityksiin.

Vapaaporsituskarsinamalleja maailmalta

Taulukossa on paljon tietoa 35 vapaaporsitukseen kehitetystä karsinamalleista. Tiedot on kerätty yritysten esittelymateriaaleista ja tutkimusraporteista. Käytännössä moni elementti on muutettavissa tai valittavissa erilaisina, esimerkiksi lattia, porsaspesä ja jopa karsinan koko. Huomaa myös, että ala kehittyy vauhdilla - monet karsinat ovat julkaisuhetkellä jo muuttuneet tai korvautuneet aivan uusilla malleilla.

HUOM: jos Sharepoint vaatii salasanaa pyydä taulukko täältä: camilla.munsterhjelm@helsinki.fi

Karsinoiden kaavakuvia

Kokoelma erilaisia karsinamalleja vapaaporsitukseen kuvien muodossa.

 

10 vapaaporsituskarsinan käytännön kokeilu Tanskassa

Vuonna 2018 julkaistu koe tehtiin yhdellä noin 1000 emakon tilalla. Kymmenessä erilaisessa karsinassa porsi yhteensä 583 emakkoa. Kokeessa ei kerätty tuotostietoja, vaan keskityttiin karsinoiden toimivuuteen.

Yhteenveto karsinoista ja kokeen tuloksista:

Englanninkielinen tutkimusraportti sisältää paljon kuvia ja käytännön huomioita kokeilluista karsinoista:

Hansen L U 2018. Test of 10 different farrowing pens for loose-housed sows. SEGES Danish Pig Research Centre, Report no. 1803.

Karsinoiden kaavakuvat
Viiden karsinan kokeilu Itävallassa

2017 julkaistussa vertailussa kuudella tilalla kokeiltiin 1) viittä erilaista vapaaporsituskarsinaa, ja niissä 2) erilaisia kiinnipitovaihtoehtoja useammalla tilalla. 

Kokeillut karsinat olivat kahta tyyppiä:

  • 3 pienempää 5,5 m2 karsinaa, joissa häkki avautui osittain. Tällaisia karsinoita kokeiltiin siksi, että haluttiin tutkia mahdollisuutta toteuttaa vapaaporsitusta myös kohtuullisemmalla karsinan koolla. 
  • 2 vapaaporsitukseen suunniteltua karsinaa: ProDromi ja SWAP   

Yhteenvedon löydät tästä: