Suomalaisten tuottajien kokemukset

Kävimme vapaasti porsittavilla suomalaistiloilla.

Pyysimme tuottajilta kokemuksia haastatteluissa ja sähköisessä kyselyssä. Tiloilla on arvokasta tietoa!

Tälle sivulle on kerätty tietoja tilakäynneiltä (7), haastatteluista (6) ja sähköisestä kyselystä (27 vastaajaa) kevään ja kesän 2021 aikana.

Laaja 2-3 tuntia kestänyt haastattelu tehtiin 13 tilan kanssa. Tilat edustivat suomalaistuotantoa varsin kattavasti: mukana oli eri teurastamojen tuottajia eri puolilta Suomea, emakkoluku oli 40 - 2600 ja mukana oli sekä porsastuotanto-, yhdistelmä- sekä jalostussikaloita. Tuottajat toivat ennalta asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä laadittuihin kysymyksiin perustuen vapaamuotoisesti esiin omia näkemyksiään suomalaisesta vapaaporsituksesta.

Tilakäynti toteutettiin haastatteluun osallistuneista tiloista seitsemällä. Vierailulla tilat esittelivät omia karsinaratakisujaan ja rutiinejaan sekä käytiin läpi pito-olosuhteita käytännössä.

Sähköiseen kyselyyn vastasi lisäksi 27 tilaa. Vastanneet tilat edustivat kattavasti koko Suomea ja mukana, kuten haastatteluissakin, oli eri kokoisia tiloja eri tuotantosuunnista.

Kokemuksiaan jakaneet sikalat olivat harjoittaneet vapaaporsitusta 2- 30 vuotta. Useimmilla tiloilla vapaaporsitukseen oli siirrytty häkkiporsituksen jälkeen, mutta muutamilla tiloilla vapaaporsituskarsinat olivat olleet käytössä aina, eikä kokemusta häkkiporsituksesta ollut lainkaan. Tiloilla porsitetaan joko täysin vapaasti tai suljetaan emakko lyhyeksi aikaa suoja-aitaan. Näitä toimintatapoja ei ole vastauksissa eroteltu tai pyritty vertailemaan.

Tuottajat olivat pääosin tyytyväisiä vapaaporsituksen ratkaisuihin.

Alla voit tutustua tuottajien kokemuksiin. Vastauksista on koottu myös lyhyempi yhteenveto (pdf):

Vinkkejä vapaaporsitusosaston suunnitteluun

Isot suuntaviivat

 • Tutustu mahdollisimman laajasti eri vaihtoehtoihin, mene katsomaan paikan päälle, myös ulkomaille!
 • Ei saa tehdä hätäisiä päätöksiä vaan asia on mietittävä monelta kantilta.
 • Täydellistä osastoa tai karsinaa ei ole. Siksi pitää päättää mitä töitä haluat tehdä ja mitä et ja suunnitella rakenteet sen mukaisiksi.
 • Harkitse tarkkaan missä käytävä on (edessä, sivussa, takana?), se vaikuttaa eläinten hoitoon.
 • Muista katsoa tukiehdot.
 • Karsinamalli, rakennuksen kokonaismitat ja ryhmäkoot on hyvä päättää ennen kuin rakennusta suunnitellaan.
 • Harkitse tarkkaan tarvitaanko lietelantaa vai olisiko kuivalanta mahdollinen.

Uusi vai vanha osasto?

 • Kahdesti miettisin sullotaanko vapaaporsitusta vanhaan sikalaan, kannattaa harkita kannattaako omaa tuotantoa laajenta ja voisiko vanhoja rakenteita hyödyntää johonkin muuhun kuin porsitukseen. 
 • Rakennettaessa vanhaan osastokoko voi olla vaikea saada optimaaliseksi, sillä seinien siirtäminen on kallista ja karsinakoko on vapaaporsituksessa suurempi. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia myös porsitusryhmien muodostamisessa.
 • Uusi rakennus on helpompi rakentaa kuin korjata vanhaa.
 • Hyödynnettyjä vanhoja rakenteita voivat olla: kaukalot, porsaspesät, häkit, vesilaitteet ja lattialämmityksen laatat.  Vanhoja häkkejä voi myös myydä toiseen sikalaan.

Karsinan suunnittelusta

 • Pidä huoli että karsina on helppokäyttöinen, vaikka hinnassa säästäisi rakennushetkellä helppokäyttöisyys maksaa itsensä takaisin.
 • Karsinan helppokäyttöisyys on tärkeää. Karsinaan pitää päästä helposti sisään ja pois. Töitä helpottaa myös jos karsinasta karsinaan on helppo kulkea. Aita voisi olla esimerkiksi yhdestä kohtaa matalampi.
 • Mahdollisimman yksinkertainen karsina.
 • Katso että karsinassa todella on tilaa eläimille eikä pelkkiä neliöitä.
 • Karsina tulisi suunnitella niin että emakko ohjautuu vapaana porsimaan oikeaan suuntaan. Noin 20 % emakoista porsii vapaana kaukaloon tai porsaspesään päin, jolloin porsaat jäivät jumiin rakenteiden vuoksi eivätkä pääse nisälle. Jos tätä ongelmaa ei olisi, porsittaisimme kokonaan vapaana. 
 • Emakko tykkää maata niin, että pää on pesään päin, tämä tulisi huomioda karsinan suunnittelussa.
 • Emakon perän pitää näkyä porsimisen aikana.
 • Kaikki pitää olla niin, että emakko ei mahdu mihinkään aivan seinän viereen.
 • Tulee kiinnittää huomiota siihen, että porsitusapua mahtuu antamaan vaikka emakko porsisi miten päin.

   

Oma vai valmis karsinamalli?

 • Valmiskarsinat ovat hyvä vaihtoehto, varsinkin kun tietoa on hyvin vähän, ota sellainen joka varmasti toimii jos olet epävarma.
 • Vaikka valmiit karsinaratkaisut näyttävät helpolta asennettavilta, saattaavat rakenteet olla hyvin vaikeita asentaa itse.

Tilojen oli vaikea antaa arviota investoinnin suurudesta, sillä useimmat olivat samaan aikaan porsituskarsinaremontin tai -rakentamisen kanssa tehneet muitakin muutoksia sikalaan. Investointi per karsinapaikka vaihteli 600 ja 25 000 € välillä, keskimäärin noin 6000 € per paikka.

Karsinamalli, lattian valinta

Syitä tietyn karsinamallin valintaan

 • Kaikkien rakenteiden haluttiin olevan käytävälle päin: porsiminen nähdään käytävältä, porsaspesään pääsee käsiksi käytävältä, kaukalon kääntyy käytävälle päin
 • Helppokäyttöisyys, erityisesti häkin avaamisen ja sulkemisen helppous
 • Edullinen hinta
 • Iso porsaspesä

Valmiin karsinamallin käyttäminen ja muokkaaminen

 • Osa tuottajista ei ollut uskaltanut suunnitella karsinaa itse, sillä tietoa on hyvin vähän saatavilla. Yksi tuottaja oli testannut karsinaa ensin, ja päätynyt isompaan karsinaan kuin valmismalli olisi ollut.
 • Syitä tehdyille muutoksille olivat esim. lainsäädännön tilavaatimukset ja karsinan muokkaminen jo olemassa olevaan osastoon sopivaksi.
 • Puolet tuottajista olivat sitä mieltä että karsinaa on helppo muuttaa, puolet sitä mieltä että muutosten tekeminen on lähes mahdotonta.

Valmismalleihin oli tehty muutoksia seuraavasti: 

 • Koko
 • Juomakuppi jätetty pois ja laitettu tilalle nippa tilan säästämisen vuoksi
 • Kääntösädettä pienennetty muuttamalla häkin sijaintia, sillä haluttiin että porsaat pääsevät kiertämään reunoja pitkin ja siten luotiin porsaille enemmän turvallista tilaa makaamisen estämiseksi

Lattia    

 • "Lattiamateriaali on kaikkein tärkein!"
 • Lattiamateriaali ei saa olla liukas.
 • Uusi lattia saattaa aluksi olla karhea, joka on mahdollisesti johtanut porsaiden ihovaurioihin. Tämä ongelma poistuu kun lattia kuluu käytössä, muita ratkaisuja olivat lattian hiominen ja happopesu.
 • Lasikuituritilää oli eräässä sikalassa harkittu, mutta ritilä antaa hieman periksi ja tuottajaa huoletti onko mahdollista että emakko arkoo karsinan lattiaa. Lisäksi pohdiskeltiin kestääkö jo uutena periksi antava ritilä vuosia käytössä: "jos antaa periksi nyt, kuinka paljon antaa periksi vuosien kuluttua?"
 • Ilmeisesti lämpölaajenemisen vuoksi yhdessä sikalassa ritilä oli noussut epätasaiseksi ja emakot saaneet lattian rikki parista kohtaa. Lattia ei siis saa olla liian tiivis.
 • Joissain valmiissa karsinamalleissa lattiassa on aukko jälkeisten ja/tai lannan tiputtamista varten. Aukko oli peitetty kannella, jonka emakot kuitenkin saivat avattua, ja porsaita tippui reiästä. Reiän kokoa muutettiin. Sijainti on myös hyvä katsoa niin, että on makuuesteen takana eivätkä porsaat pääse reiälle. Reikä ei ole välttämätön mutta hyödyllinen.

 

 

Tiloilla käytössä olevat karsinat

 • Kahdella tilalla karsinat olivat itse suunniteltua mallia, muilla tiloilla valmiita kaupallisia malleja oli muokattu joko vähän tai ei ollenkaan. Syitä tehdyille muutoksille olivat esim. lainsäädännön tilavaatimukset ja karsinan muokkaminen jo olemassa olevaan osastoon sopivaksi. Käytettyjä kalustevalmistajia olivat Weda, Schauer, Ransuco ja Dutchman. 
 • Karsinakoot vaihtelivat 6,2 - 7,3 m2 välillä. 6,2-6,4 m2 koettiin melko pienenä, mutta tuottajat kokivat pärjäävänsä hyvin.
 • Kolmella tilalla lattia oli kiinteä, muilla ritilä. Yleisin materiaali oli betoni + muovi + valurauta yhdistelmä, johon oltiin tyytyväisiä.
 • Karsina-alan ollessa suuri pelättiin possujen jäävän nurkkiin värjöttelemään. Huoli oli kuitenkin turha.
 • Karsinarakenteilta odotettiin että ne suojaavat porsaita ja emakko pääsee kääntymään vaivatta ympäri. Odotukset täyttyivät.

 

Ilmanvaihto, lannanpoisto, kuivikkeet ja virikkeet

Ilmanvaihdon järjestämisestä     

 • Ilmanvaihto on erittäin tärkeä lämpötila erojen aikaansamiseksi ja vetoisuuden estämiseksi.
 • Kombisysteemi (diffuusiolevyt / -katto + luukut / muu lisäilmanottomahdollisuus) on tarkka ja helppo. Diffusiojärjestelmän etu on ilmanvaihdon tasaisuus.
 • Viileää ilmaa olisi myös suositeltavaa johtaa kaukalon viereen emakolle jotta pysyy viileänä.

Lannanpoisto 

 • Lietelanta salli jonkin verran kuivikkeen käyttöä, mutta tuottajat kokivat menevänsä kipurajalla ja putket (250-  315mm paksut) menivät ajoittain tukkoon. Olki ja heinä koettin hankalimmaksi, sillä eivät sula lietteen seassa.
 • Patolevyllä toimiva lietelanta systeemi koettiin kestävän paremmin kuiviketta kuin imulanta kestäisi.
 • Kuivalannan osalta tuottajat olivat tyytyväisiä että kuiviketta voi käyttää surutta ja sitä myös käytettiin paljon.
 • Lietelantasysteemissä tuottajat kertoivat että käyttäisivät kuiviketta enemmän jos se olisi mahdollista.

Kuivikkeet ja virikkeet

 • Käytössä tiloilla on olki, puru tai näiden yhdistelmä, turve, puupelletti.
 • Hyvänlaatuisen oljen saatavuus on huono.
 • Virikkeenä voi käyttää sanomalehteä, purua, olkea, turvetta 

Tilojen ratkaisut

Kahta tilaa lukuunottamatta tiloilla oli koneellinen poistoilma (alipaine). Suurimmalla osalla oli luukut tai muu vastaava rakenne tuloilmaa varten (7 tilaa). Yhdessä sikalassa tuloilma otettiin pelkästään diffusiokatosta neljässä sikalassa oli kombisysteemi eli tuloilmaa varten diffusionkaton tai levyjen lisäksi on luukut tai vastaava rakenne.

Yhden tilan kokemuksen mukaan karsinatoimittajan laskelma diffusiokaton toiminnasta on ollut virheellinen.

Suurimmalla osalla tiloista (8kpl) oli imulannanpoisto, yhdellä lietelantasysteemi jossa patolevyt (ei imu) ja neljällä tilalla oli kuivalanta. Kuivalanta poistettiin joko lantaraapan avulla (2 tilaa) tai käsin esimerkiksi pienkuormaajaa käyttäen.     

Karsinan sisustus: väliseinät, portit, porsimishäkki

Portit ja hoitajan kulku karsinaan             

 • Kulku karsinaan koettiin helpoksi. Jos aita on tarpeeksi matala voi aidan yli hypätä mutta silloin emakko saattaa häiriintyä vieressä olevista emakoista.
 • Porttia ei välttämättä tarvita jos karsinan koko aidan saa pois emakon siirtämistä varten.
 • Portin lukko on hyvä saada auki yhdellä kädellä. Toisaalta emakko saattaa oppia avaamaan karsinaportin jos lukko on yksinkertainen. Joskus emakko voi pyrkiä ulos portista.
 • Portin on hyvä aueta molemiin suuntiin. Helpottaa myös siirtotilanteissa.
 • Portin sijainti kannattaa suunnitella hyvin. Mikäli portti on sellaisessa kohdassa jossa emakko makaa mielellään, häiriintyy se karsinaan mentäessä joka saattaa aiheuttaa ongelmia.
 • Portti voisi olla myös kalteria, sillä emakot mieltävät portin vessaksi ja kalterin läpi olisi porsimista helpompi valvoa.
 • Portit olisi hyvä olla molemmin puolin karsinaa, jos karsina ei ole seinän vieressä.

Porsimishäkki eli porsaiden suoja-aita

 • Tilaa on oltava häkin molemmin puolin niin paljon, että porsaat pääsevät nisille molemmin puolin häkkiä. Myös hoitajan olisi hyvä päästä molemmille puolille.
 • Häkki on hyvä sijoittaa siten että emakkoa pystyy kääntäämään ja liikettä ohjaamaan häkin avulla. Hoitajan turvallisuus on parempi jos emakko ja hoitaja ovat häkin eri puolilla.
 • Häkin tulee olla helposti lukittava. Hyvä mekanismi on sellainen jossa ei ole irallisia osia, ja se lukkiutuu "automaattisesti" kun häkin sulkee ("kliks").

Porsaiden suojarakenteet: suojaputket ja vinoseinä

 • Vain yhdessä sikalassa oli käytössä vinoseinä, jota tuottaja kertoi emakoiden käyttävän todella paljon. Lähes kaikissa karsinoissa oli kuitenkin jonkinlainen seinä tai muu rakenne jota vasten emakko saattoi halutessaan nojata makuulle mennessään. Emakot käyttävät rakenteita paljon ja rakenteet hidastavat emakon liikettä merkittävästi. Varsinkin jalkavikaisille on tärkeää että on tukirakenne makuullemenoa varten.
 • Emakot makaavat mielellään seinän vieressä, eivät koskaan keskellä.
 • Kiinteä vinoseinä on helppo pitää puhtaana kulmatun painepesurin avulla. Putkirakenteet ovat vaikeampia.

Karsinoiden väliseinistä   

 • Toisaalta seinien tulisi olla korkeat jotta emakko saa yksityisyyttä, toisaalta on hyvä että emakot voivat keskustella keskenään. Tämä helpottaaa myös emakoiden sopeutumista ryhmäkarsinaan porsimisen jälkeen ja kulkua karsinasta toiseen
 • Ainakin yhden sivun olisi hyvä olla sellainen että emakolla on kontakti toiseen.

Yleistä

 • Kuolleen eläimen siirtäminen pois karsinasta on hankalaa, ei onnistu yksin karsinamallista johtuen.
 • Jos emakko porsii vapaana osa emakoista porsii kaukaloa tai porsaspesää vasten, siten, että ko. rakenteet ovat tiellä eivätkä porsaat pääse nisälle
 • Karsina suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, että porsitusapua mahtuu antamaan vaikka emakko porsisi miten päin.
Porsaspesä
 • Porsaspesän on oltava tarpeeksi iso.
 • Porsaat käyttävät porsaspesää paljon ja karsinan toimivuudan kannalta on erittäin tärkeää että porsaspesä on lämmin verrattuna osaston lämpötilaan.
 • Porsaspesässä lämpötila on pidettävä korkeana, 38-39 asteisena. Porsaat hakeutuvat paremmin pesään kun osastossa on viileä eivätkä siten jää niin herkästi emakon alle.
 • Lattialämmitys on hyvä ja riittävä, mutta lämpölamppu on hyvä olla varalla. Lämpölamppujen automaattitoiminta koettiin hyvänä ratkaisuna. Lamput ovat käytännössä pois päältä jos porsaat ovat pesässä.
 • Lämmityksen yksityiskohtaiset säädöt koettiin hyväksi.
 • Pääsääntöisesti lämpölamppuja sanottiin käytettävän pari päivää porsimisen jälkeen.
 • Porsaspesään ei saa tulla vetoa.
 • Porsaspesästä käytävään päin oleva luukku koettiin turhaksi, sillä porsaat ovat vierotusvaiheessa niin isoja että eivät mahdu enää luukusta. Lisäksi porsaat eivät mielellään lähde pois karsinasta, joten luukusta kulkeminen pois on epätodennäköistä.
 • Hoitotoimenpiteitä helpottaa jos kansi on läpinäkyvä, muuten kantta joudutaan nostamaan ja porsaiden tarkkailu jää vähemmälle. Pleksikin likaantuu, mutta on helpompi pyyhkäistä pölyt pois ja katsoa kuin nostaa kantta. Jos porsaat makaavat tasaisesti pesässä on kaikki hyvin.
 • Kannen on oltava kevyt ja kannessa on hyvä olla kiinnitys jolla kansi pysyy itsestään ylhäällä.
 • Pesän aukon peittävän sulkulevyn on oltava helppokäyttöinen ja kevyt jotta porsaat voidaan helposti tarvittaessa sulkea pesään. Sulkumekanismi voi olla esimerkiksi vaijeri jonka avulla seinän voi sulkea kauempaakin, esimerkiksi karsinan seinän vierestä. Levyn avulla porsaita voidaan myös opettaa olemaan pesässä ja käyttää hyväksi vuoroimetyksessä.
 • Porsaspesän ollessa käytössä ja toimiva, pysyvät porsaat myös puhtaanpana.
 • Emakko tykkää maata niin, että pää on pesään päin.
Karsinan pesu ja päivittäinen puhtaanapito

Lattian puhtaanapito

 • Mitä vähemmän karsinassa on rakenteita sitä helpompi se on pitää puhtaana.
 • Osaritilä vaatii runsaasti siivoamista, jos likaa ei kuiviteta, sotkevat pajon ja sotkusta tulee ongelmia.
 • Hygienian kannalta ritilä on helppo. Kaukalon alla on hyvä olla ritilää.
 • Kannattaa tutustua karsinoihin käytännössä, mihin porsaat tekevät tarpeensa karsinamallissa? Jos se paikka on hankala puhdistaa, tulee ongelmia.
 • Emakko ja porsaat ulostavat tarkasti samaan paikkaan. Sen voi puhdistaa myös vesiletkulla.
 • Kun emakko on muutaman päivän häkissä, taakse kertyy lantaa. Tätä voi helpottaa lattiassa olevalla aukolla.
 • Karsina sotkeentuu aluksi kun emakko on yksin. Myös täysritilällä joudutaan ennen porsimista viemään likaa kottikärryillä pois. Jos emakko suljetaan häkkiin porsimisen ajaksi, voidaan karsina puhdistaa silloin. Kun emakko on porsinut eläimet tallovat lian ritilästä läpi ja loppuajan karsina pysyy puhtaana. Karsinaa voi putsata myös ennen porsimista siten, että kerää lian nurkkaan ja tiputtaa sitten aukosta (jos sellainen on) kun emakko on häkissä.
 • Emakot tottuvat siihen että karsinaa puhdistetaan. Olisi opitimia jos karsinaan ei tarvitsisi mennä lainkaan edes puhdistusta varten.
 • Karsinan helppo puhtaanapito vapaaporsituksen kanssa on vähentänyt antibioottien käyttöä porsituspuolella.

Kaukalon puhtaanapito

 • Kaukalo on oikeastaan ainoa puhdistettava jos karsina muuten toimii hyvin.
 • On tärkeää että kaukalon puhdistus on helppoa jotta ruoka ei jää seisomaan. Kaukalo pitäisi lisäksi sijoittaa niin että kaukaloon näkee ilman että sitä kippaa, ja niin että emakot eivät varmasti tee tarpeitaan kaukaloon.
 • Kaukalon oltava kipattava. Kiinteän kaukalon pesu on hankalaa. Toiset suosivat karsinaan päin kipattavaa, toiset käytävälle päin.
 • Jos kaukaloon voi laskea lisävettä yllä olevasta nipasta pesu on helppoa.
 • Kaukalon tulee olla riittävän korkealla jotta se on helppo siivota. Kaukalon alla on hyvä olla ritilää.

Karsinan pesu

 • Joka osastossa paloletku pesua varten.
 • Alaltaan vapaaporsituskarsina on isompi pestävä, mutta hyvin suunniteltuna helpompi pestä. Korkeammat seinät mahdollistavat helpon pesun, ei ole vaaraa että ruiskii viereiseen karsinaan. Toisaalta matalammat aidat vähentävät pestävää pinta-alaa.
 • Rakenteet tulee suunnitella myös niin että ne on helppo pestä. Mitä enemmän mutkia ja kulmia, sitä vaikeampaa pesu on.
 • Muovilankku ja rosteri ovat miellyttäviä materiaaleja pestäväksi.
 • Betonilattian voi puhdistaa myös kuivapuhdistuksella, vaikka vesipesuakin voi käyttää. Kuivapuhdistus on helpompi.
 • Vinoseinän pesua varten on kulmattu painepesuri hyvä, helpompi pitää puhtaana kuin putkirakenteet.
 • Pesussa voi käyttää myös pesurobottia, mutta sen jälkeen pitää vielä tehdä lopullinen puhdistus. Robotti tekee hyvää jälkeä ja säästää aikaa.
 • Pesuun käytettiin aikaa keskimäärin 10 minuuttia per karsina.
 • Suurin osa ajasta  menee putkien pesemiseen.
 • Pesua myös helpottaa ja kulku karsinasta toiseen onnistuu helposti.
Ruokinta sekä ruokinta- ja vesilaitteet

Ruokinta- ja vesilaitteet

 • Suurin osa tuottajista suosi käytävälle päin kipattavaa kaukaloa joka on helppo puhdistaa eikä tarvitse mennä karsinaan toimenpidettä suorittamaan. Jotkut emakot saattavat suhtautua kaukalon puhdistamiseen aggressiivisesti.
 • Käytävälle päin kipattavassa mallissa on kuitenkin riski, että ruokaa jää käytävälle sellaiseen tilaan johon porsaat ja emakko eivät pääse.
 • Kaukalo tulisi sijoittaa niin, että kaukaloon näkee ilman että sitä tarvitsee kipata.
 • Kaukalo tulisi sijoittaa niin, että porsaat mahtuvat sen alle, noin 35cm lattiasta. Tuottajien havaintojen mukaan porsaat viettävät aikaa kaukalon alla mielellään. Kaukalo tulisi sijoittaa porsaiden ruokintapaikan viereen niin, että pääsevät syömään yhdessä.
 • Sijoittelussa kannattaa huomioida, että sijoittaa kaukalon niin ettei emakko tee tarpeitaan kaukaloon.
 • Nippa tulee olla tarpeeksi alhaalla jotta emakko ei pääse ruiskimaan vettä pitkin.
 • Kupin koettiin vievän jonkin verran tilaa, mutta jotkut emakot eivät osaa käyttää nippaa ja vesikellolla toimiva kuppi niin matalalla että porsaatkin ylettyvät koettiin hyväksi.
 • Jos vesinippa on kaukalon päällä laskevat kaukaloon vettä. Kaukalon alla on siksi hyvä olla ritilää.
 • Lisäksi porsaille lisäruokaa varten automaattinen lisäruokkija, jonka hankintaa kannattaa harkita. Emakko pystyy lisäruokkijan turvin ruokkimaan isomman määrän porsaista.

Ruokinnasta

 • Kuivarehuruokinta on hyvä siksi, että vesi lasketaan kaukaloon vasta päälle eikä rehu sekoitu putkissa. Kuivaruoka ei siten pölyä ja emakko saa nestettä.
 • Monivaiheruokinnassa emakon ruokahalu ja kyky syödä säilyvät eikä ole ummetusta.
 • Emakot syövät selkeästi enemmän porsiessaan vapaana.
Management: joutilasosastosta porsimisen ja imetyksen kautta vieroitukseen

Emakoiden siirtäminen

 • Tuottajat kokevat emakon ja porsaiden siirtämisen helpoksi. Emakot menevät karsinoihin mielellään ja siirto helppoa kun ei tarvitse sulkea häkkiin. Emakon voi jättää vapaaksi ja saa tutusta karsinaan jonka jälkeen häkkiin sulkeminen on helpompaa esim. ruokinnan aikana.
 • Siirto pois osastolta sujuu rauhallisesti, kun emakolla ei ole kiire pois häkistä.

Häkityskäytännöistä porsimisen aikaan

 • Suurimmalla osalla tiloista emakko on suljettuna häkkiin porsimisen aikana. Vaihtoehtoisia häkityskäytäntöjä oli seuraavasti:
 1. Kaikki ovat vapaana koko porsimisen ja imetyksen ajan (3 tilaa)
 2. Ensikot ja / tai 1-4. kertaa porsivat ovat vapaana vanhemmat emakot suljetaan häkkiin joko porsimisen aikaan tai ennen (3 tilaa)
 3. Emakot suljetaan häkkiin yöksi, jos porsinut häkki pidetään suljettuna 3 vuorokautta. Emakot jotka eivät ole porsineet päästetään vapaaksi ja suljetaan taas jos porsiminen alkaa tai viimeistään yöksi. (2 tilaa)
 4. Emakot suljetaan häkkiin 1-3 vrk ennen odotettua porsimista ja häkki avataan 3 vrk porsimisen jälkeen. (4 tilaa)
 • Turvallisempi kaikille että emakko on porsimisen aikana häkissä, niin eläimille kuin ihmisille.
 • Kokemuksen karttuessa osalla tiloilla ollaan valmiita luopumaan häkistä kokonaan.
 • Emakko on helpointa sulkea häkkiin ruokinnan aikana jolloin pää on jo oikeaan suuntaan.

 • Vanhat emakot, jotka ovat tottuneet häkkiporsitukseen, on tärkeämpi pitää porsimisen ajan häkissä, ensikot sen sijaan voiaan pitää koko ajan vapaana. 

 • Vanhojen emakoiden kokemus häkistä selvästi vaikutti siihen, että eivät osanneet porsia vapaana. Vanhemmat emakot saattavat myös olla huolimattomampia ja maata porsaitaan vaikka kokemusta vapaaporsituksesta olisikin jo ollut.

 • Kun vanhat emakot ovat poistuneet, moni aikoo kokeilla sitä, että häkki koko ajan auki.

Pesänrakennus

 • Pesäntekomateriaali rauhoittaa porsimisia, erityisesti ensikoilla. Joku vanha emakko ei välttämättä juurikaan järjestele, ensikot on tosi tarkkoja. Jos ei pahnoja niin tonkivat lattiaa ja karsinarakenteita ("älä nyt hajota tätä karsinaa"). Tarve on ja tykkäävät materiaalista.
 • Käytössä on ollut olkea, juuttisäkki, juuttisäkki, sanomalehti, puru

Porsiminen

 • Ryhmäkoon muutoksen vuoksi porsimisia on enemmän pitkin viikkoa eikä poristusosasto ole kertatäyttöinen. Tämä johtuu siitä että osastokokoa ei saatu ryhmäkokoon optimiksi.
 • Käynnistykset tarpeen mukaan ovat vähentyneet. Osalla tiloista on aina käynnistetty työrutiinien vuoksi ja käynnistetään edelleen.
 • Yleisesti tuottajat kokivat että kaiken kaikkiaan porsitusapua annetaan vähän (vähemmän), koska emakot saavat olla liikkeessä jolloin porsiminen sujuu paremmin.
 • Yhdellä tilalla porsituksia joudutaan valvomaan enemmän, koska käynnistyksiä tehdään vähemmän.
 • Porsituksia on helppo valvoa kameroilla. Systeemi on halpa ja helppokäyttöinen. 
 • Myös porsimisen keston valvominen on mahdollista teknisesti, jäänyt kuitenkin käyttämättä ja kannattaa harkita kannattaako porsimisen keston tarkkailulaitteistoon investoida.
 • Perusporsituksen ja työskentely on samaa, häkin käyttö vain muuttuu. Vapaana porsivan emakon kanssa on oltava asiantunteva henkilökunta joka osaa lukea emakon liikkeitä.

   
 • Karsina suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, että porsitusapua mahtuu antamaan vaikka emakko porsisi miten päin.
 • Kun emakko on vapaana on porsitusavun antaminen vaikeampaa ja häkkiin sulkeminen sitä varten voi olla haastaavaa jos emakko hermostuu. Porsitusavun tarve on kuitenkin vähäinen ja yleensä onnistuu hyvin.
 • On työntekijän vastuulla että porsaat eivät synny seinää vasten tai muuten väärään paikkaan.
 • Aluksi osastossa on oltava lämmin parin päivän ajan ja tämän jälkeen lämpötilaa lasketaan vähitellen. Lämpötilaero on ratkaiseva sillä emakolla on miellytävämpi olla viileässä.

Porsaille tehtävät toimenpiteet

 • Vapaaporsitus tuo omat haasteensa porsaiden käsittelyyn. Se on hyvä opetella ja hankkia tietoa miten kannattaa tehdä.
 • Työt suunnitellaan siten että eläimiin kohdistuu mahdollisimman vähän käsittelyä. Kokeilemalla paras tapa löytyy.
 • Kun porsaspesä toimii, porsaat on helppo sulkea pesään ja hoitotoimenpiteet helppo suorittaa käytävältä käsin. Esimerkiksi rautapiikin voi antaa suoraan pesään. Porsaat voidaan sulkea pesään ruokinnan ajaksi jotta emakko saa syödä rauhassa.
 • Osapahnueimetys onnistuu hyvin, kun porsaspesä toimii. Mikäli kaikki eivät saa maitoa tarpeeksi esimerkiksi nisien vähyyden vuoksi, voidaan osa porsaista sulkea pesään kun toiset ovat syömässä.
 • Porsaiden tarkkailua auttaa jos porsaspesän katosta näkee läpi ja että se on kevytrakenteinen ja helppo nostaa sekä lukita ylös. Samoin porsaspesän seinä.
 • Osapahnueimetys onnistuu hyvin, kun porsaspesä toimii. Mikäli kaikki eivät saa maitoa tarpeeksi esimerkiksi nisien vähyyden vuoksi, voidaan osa porsaista sulkea pesään kun toiset ovat syömässä.

Häkin käyttö toimenpiteiden aikana, emakon aggressiivisuus

 • Toiset sikalat kokevat hyväksi antaa kaikki lääkkeet häkissä.
 • Jos häkkiä ei ole toimenpiteiden tekeminen porsaille on astetta vaikeampaa. Aikaa voi mennä vähän enemmän.
 • Jotkin emakot ovat aggressivisa. Siksi emakoiden lukeminen ja käyttäytymisen tunteminen on tärkeää.
 • Emakoiden aggressiivisuus kohdistuu enemmän ihmisiin, ei possuihin. Emakoilla on kuitenkin paremmat mahdollisuudet reagoida jos huolestuvat hoitajan tullessa paikalle, eivätkä niin herkästi kohdista aggressiivisuuttaan possuihin tai hoitajiin. Hoitajan on kuitenkin oltava varuillaan, tunnettava eläimet ja luettava tilannetta.
 • Imettäjäemot ovat joskus aggressivisia vieriaita porsaita kohtaan ja joudutaan siksi joskus laittamaan häkkiin.
 • Jos häkki on toimiva ja emakko suostuvainen on häkkiin sulkeminen toimenpiteiden ajaksi helppoa. Joskus kuitenkin emakko on hankala ja siihen tuhrautuu työaikaa. Siksi on tärkeää että häkki toimii.
 • Lääkitysten antamista harkitaan tarkemmin kuin aiemmin, kun emakko pitäisi sulkea häkkiin lääkkeen antamista varten.
 • Laitetaan häkkiin porsaiden kastroinnin ja muiden porsaille tehtävien toimenpiteiden ajaksi.
 • Porsaiden kastrointi sujuu paremmin kun emakko on häkissä.

Vieroitetut porsaat

 • On oltava tarkkana että vieroitusosastolla ei ole mitään mihin pääsisivät menemään. Olleessaan vapaaporsituskarsinassa ovat oppineet liikkumaan paremmin ja menevät pesään kumarassa, osaavat mennä joka paikkaan ja ovat rohkeampia ja aktiivisempia.

Joutilasaika ja siirto porsituskarsinaan

 • Joutilaskarsinan toimivuus on myös tärkeä jotta emakot pysyvät hyvässä kunnossa.
 • Ryhmäkarsina ilman kippihäkkejä on erinomainen, sillä emakot joutuvat harjoittelemaan makuulle menoa ilman tukirakenteita. Muuten voi käydä myös niin, että eivä liiku kun makaavat häkissä ja ovat sitten huonossa kunnossa porsituksessa.
 • Emakot olisi hyvä siirtää karsinaan jo viimeistään viikkoa ennen odotettua porsimista jotta tottuvat karsinaan.

 

Emakkovalinta, porsaskuolleisuus ja tuotos

Emakkovalinta

 • Jos emakko on aggressiivinen ensimmäisellä porsimiskerralla porsaitaan kohtaan, on se myös toisella. Aggressiviset laitetaan herkästi poistoon.
 • Aggressivinen, suojeleva emakko saattaa olla hyvä emo, joten sellaista ei välttämättä poisteta.
 • Emakoien valinnalla voi myös yrittää vaikuttaa aggressiivisuuteen.
 • Ensikot testataan: nisät tärkeimmät. Ensimmäisellä porsimisella katsoaan miten selviävät ja muutama prosentti menee tässä yhteydesää poistoon luonteen vuoksi.
 • Hyvä jalat on oltava. Jalkavikaiset karsitaan jo ennen tiineytystä. 
 • Jalat pysyvät paremmassa kunnossa kun ovat vapaana, mutta jo valmiiksi huonojalkaiset eivät pärjää vapaassa porsituksessa.

 • Emakkoaines olisi hyvä hankkia sellaisesta sikalasta jossa ei ole häkkejä ja kaikki emakot samasta paikasta.
 • Emakolla on oltava seuraavat ominaisuudet: syövät hyvin, varovat porsaitaan ja imettävät hyvin. Täystohelot eivät pärjää.
 • Isot emakot eivät välttämättä mahdu kunnolla karsinaan, kokoa olisi hyvä saada pienemmäksi.
 • Vanhat häkissä porsineet emakot rojahtavat maahan, eivätkä osaa varoa porsaitaan.
 • Eläinainesta ei ole missään sikalassa uusittu kokonaan. Genetiikkaan on itse vaikea vaikuttaa mutta jos voisi, karsittaisiin jalkavikaiset, aggressiiviset ja paljon porsaitaan makaavat koheltajat.

Porsaskuolleisuudesta

 • Kaikki tilat pelkäsivät että emakko makaa porsaita paljon enemmän. Kenellekkään ei kuitenkaan ollut käynyt näin, jollain tiloilla makaamisia on jonkin verran enemmän, toisilla kuolleisuus on vähenytnyt. Osa tiloista koki, että porsaita kuolee eri syistä kuin aiemmin vaikka kuolleisuus olisi kutakuinkin sama ja/tai elävänä syntyviä porsaita on enemmän.
 • Pääsääntöisesti tilat olivat sitä mieltä, että kun porsitukseen panostetaan on pelko turha. Kesäkuukausina kun lämpötilaero karsinan ja porsaspesän välillä on vaikea saada aikaiseksi tallautumisia on enemmän ja se työllistää. 
 • Tarkka lämpötilavalvonta on oltava.
 • Tärkeää on osaava henkilökunta.

Muu tuotos

 • Emakoiden poistot eivät ole lisääntyneet.
 • Ensikoiden osalta alku on helpompi kun ovat vapaana, aiemmin ensikoita jouduttiin poistamaan heti ensimmäisen kerran jälkeen enemmän.

 • Koko pahnue kasvaa tasaisemmin.
 • Vieroituspainot ovat nousseet vapaan porsituksen myötä 1- 1,5 kg. Tämä saattaa liittyä myös rehustukseen
 • Välikasvattamon kuolleisuus on laskenut.
Kokemuksia vapaaporsituksesta

Porsiminen ja imetys

 • Porsiminen on vapaana sujuvampaa, emakko on rauhallisempi ja porsiminen tapahtuu nopeammin.
 • Koska porsiminen kestää vähemmän aikaa, saavat viimeisetkin porsaat hyvälaatuista ternimaitoa.
 • Yhdellä tilalla ternimaidosta on tutkittu pikamittareilla näytteitä ja sen perusteella ternimaidon laatu on parantunut.
 • Maitoa tulee enemmän ja ternimaidon laatu on parempi, joten porsaatkin voivat paremmin. Tuntuu että porsaat syövät myös rehua paremmin nykyisin.
 • Emakot rauhoittuvat imettämään paremmin. Maitoa tulee enemmän. Tämä voi kuitenkin johtaa kuntoluokan laskuun.
 • Kuntoluokka on erilainen, kun ovat vapaana. Osa emakoista imettää niin hyvin, että laihtuvat todella paljon.
 • Maidon tuotanto on parempi

Eläinten hyvinvointi ja terveys

 • Eläinten hyvinvoinnin parantuminen oli suurin odotus vapaaporsituksessa ja se on tuottajien mielestä täyttynyt
 • Ensikoiden tullessa porsimaan niiden on helpompi sopeutua tilanteeseen, häkkiin laitettaessa lopettivat syömisen ja porsiminen meni "penkin alle". Nyt on ensikoiden kanssa helpompaa.
 • Ensikoiden osalta alku on helpompi kun ovat vapaana, aiemmin ensikoita jouduttiin poistamaan heti ensimmäisen kerran jälkeen enemmän.
 • Pelättiin että varsinkin vanhojen emakoiden kohdalla sopeutuminen vapaaporsituksen olisi vaikeaa. Ei ollut. Vanhat emakot eivät kuitenkaan osaa porsia vapaana yhtä hyvin kuin ensikot.
 • Liikkeen mahdollistaminen pitää koko setin kasassa, syövät paremmin, maitoa tulee paremmin, porisiminen sujuu paremmin.
 • Maitokuumeen esiintyvyys vähentynyt useammalla tilalla, mutta yhdellä tilalla kohtutulehdusten määrä on noussut.
 • Karsinan lattia vaikuttaa suuresti lapahautumien esiintyvyyteen. Hyvällä kuivituksella lapahautumia voi estää. Emakoiden on hyvä olla vähän pulskemmassa kunnossa koska kuluttavat enemmän imetyksen aikana ja liika laihuus johtaa lapahautumiin.
 • Jalat pysyvät paremmassa kunnossa kun ovat vapaana, mutta jo valmiiksi huonojalkaiset eivät pärjää vapaassa porsituksessa.
 • Emakot saavat paremmin sosiaalisia kontakteja imetyksen aikana, siten ryhmäkarsinassa kasvatus joutilasaikana on helpottunut.
 • Porsaat liikkuvat enemmän ja kasvavat kauniin pyöreiksi.
 • Vieroitusripulia ollut aluksi paljon. Tilalla epäiltiin että johtui siitä, että emakot tulivat heille 4-5 eri tilalta. Jos vielä hankkivat uusia eläimiä, ottavat vain samalta tilalta.
 • Karsinan helppo puhtaanapito vapaaporsituksen kanssa on vähentänyt antibioottien käyttöä puolella.

Tuottajien odotuksia ja kokemuksia 

 • Mietitytti miten omat työt sujuvat, osaammeko me? Hyvin on opittu. Työrutiinit on kuitenkin itse pitänyt opetella ja muodostaa, siihen on hyvä varautua. Toisessa sikalassa kannattaa käydä harjoittelemassa jos mahdollista. Porsituksessa käytetään nykyisin enemmän työaikaa.
 • Odotuksena, että puhdistyöt vähenisi (ovat vähentyneet) ja hygienia paranisi.
 • Nyt emakko on vapaana, ei muuta eroa.
 • Vakavia vaaratilanteita ei tiloilla havaittu, mutta vapaan emakon kanssa on oltava tarkempi. Porsitukseen ei pääsääntöisesti päästetä kokemattomia, sillä pitää tietää mitä on tekemässä ja osata lukea eläintä.

Talous

 • Enempää kustannuksia ei ole tullut, mutta kustannusrakenne muuttuu. Kuivikkeita käytetään enemmän ja rehua kuluu enemmän.
 • Lääkitysten vähenemisen myötä on tullut paljon säästöä.
 • Sähkölasku on pienentynyt kun lämpölamput on automatisoitu.

   

Haasteet

 • Lämpötilan hallinta on suurin ongelma, siihen on onneksi paljon ratkaisuja.
 • Mihin porsaiden kuivarehukippo pitäisi sijoittaa että emakko ei pääse siihen käsiksi?
 • Sopivan pahnuekoon löytäminen, ei saisi olla liian iso eikä liian pieni.
 • Päätösten tekeminen mutu-tuntumalta kun ei ole tietoa eikä pääse mihinkään tutustumaan.
 • Huolettavaa on että kukaan ei tiedä mitkä ovat tulevaisuuden lainsäädännön ja hyvinvointuen vaatimukset.

Tiedonhaku ja -välitys 

 • "Kokemusasiantuntijat" eli muut tilalliset ovat ehdottomasti paras kanava. Asiantuntijoita on hyvin huonosti.
 • Google
 • Ykistyinen terveydenhuoltoeläinlääkäri.
 • Teurastamo
 • Rehufirmat
 • Messut, ulkomaan visiitit
 • Monet tuottajat myös toivat esiin että jakaisivat tietoa mielellään mutta tuntuu että "aina on joku valittamassa". Suljettu kanava vapaaporsittajille tai sitä harkitseville olisi tarpeen.
 • Sellainen tila joka olisi valmis kokeilemaan uutta ja saisi kompensaatiota esimerkiksi ministeriöltä siitä että tulee julkisuuteen tarvittaisiin.

Tuottajien vinkit tiedonvälitykseen

 • Sinetti
 • Verkkosivut niin, että aihealueittain voi hakea
 • Seminaarit ym. tilaisuudet
 • Videot, youtube

Kommentteja eläinten hyvinvoinnista

Eläinten hyvinvoinnin parantuminen oli suurin odotus vapaaporsituksessa ja se on tuottajien mielestä täyttynyt:

"Jos emakko saisi itse valita se menisi mielummin vapaaseen tilaan kuin häkkiin"

"Hyvinvointi on parempaa, ihan oikeasti!"

"Tykkäävät että on tilaa rötköttää"

"Tuntuisi oudolta laittaa ne häkkiin"

Vinkkejä. Mitä tekisin toisin?

Työnohjaus

 • Työn ohjauksessa pitää kiinnittää erityista huomiota turvallisuuteen. 
 • Työntekijöiden on osattava lukea eläintä ja tämä on otettava huomioon jo perehdytysvaiheessa. Perehdytykseen menee enemmän aikaa kuin häkkiporsituksessa. Uusien työntekijöiden on annettava katsella ensin rutiineita sivusta kaikessa rauhassa jonka jälkeen kokeilla tehdä itse kokeneemmaan läsnäollessa.
 • Myös johto on siirtynyt tekemään töitä porsitukseen ajoittain, sillä mielenkiinto herää uusien systeemien myötä.
 • Aluksi lomiitajien kanssa oli hankaluuksia kun eivät olisi halunneet tulla vapaaporsitukseen. Sittemmin ei lomittajatkaan ole epäröineet hoitaa eläimiä vapaana.

Mitä parantaisin karsinassa

 • Karsinan isommaksi.
 • Porsaspesä isommaksi.
 • Muuttaisin karsinaa siten, että myös emakon etupuolelta pääsee kulkemaan.
 • Aidat sellaisiksi että karsinasta karsinaan kulkeminen onnistuu.
 • Betonireunojen valun sellaiseksi, että kärpäset eivät pääse munimaan mihinkään väleihin.
 • Takana oleva makuurauta tulisi olla leveämpi.
 • Oviaukko isompi kuin nykyinen (nyt 80cm).
 • Keskeytetyn imetyksen mahdollistaminen. Isojen emakkomäärien siirtäminen ei onnistu nykyisellä karsinamallilla, mutta pienillä muutoksilla onnistuisi.
 • Häkin helpommin suljettavaksi ja liikkuvia osia vähemmälle.
 • Kaukalon kipattavaksi.
 • Karsinan pitkulaisemmaksi, leveä karsina on hankala hoitaa.
 • Betonin päälle on harkittu laitettavaksi parsimattoja. Betonin käsittely ennen käyttöönottoa.

Jos nyt rakentaisin uuden sikalan...

 • Keskeytetyn imetyksen toteuttamien siten, että emakko voitaisiin päästää karsinasta suoraan pihattoon / ryhmäkarsinaan / karsinaan yhden oven taakse porsimakarsinasta jossa possut olisivat  välitykseen asti. Tiineytys hoidettaisiin myös samassa osastossa, jossa olisi karjulle käytävä toisessa päässä. Vieroitusosastoa / lihasikaosastoa ei tarvittaisi ja siirtoja olisi vähemmän. Tarvittaessa emakon voisi siirtää pysyvästi pois porsimakarsinasta.
 • Hoitokarsinan porsitusosastoon, johon emakot opetettaisiin menemään, säästäisi loppujen lopuksi aikaa kun vapaan porsivan emakon lääkitseminen on työlästä ja vaarallistakin.
 • Osaston jossa emakoita voitaisiin liikuuttaa käytävillä, tekisi eläimille hyvää.
 • Ryhmäimetys: kaksi riviä siten, että keskellä kolme metrinen käytävä.
 • Ei kuiluja
 • Ovi ulos siten että siivoaminen kävisi kätevästi koneella. Näin elämille voitaisiin mahdollistaa myös ulkoilu haluttaessa.
 • Lattiaan 1 mm kaato, ulosteet ja virtsa eri paikkaan joka mahdollistaisi typen ja fosforin erottelun.

Vinkkejä muille tuottajille vapaaporsitukseen

 • Vapaaporsitus muuttaa työrutiineja paljonkin ja olisi hyvä jos rutiineihin pääsisi tutustumaan johonkin paikan päälle.
 • Toisessa sikalassa kannattaa käydä harjoittelemassa jos mahdollista.
 • Mikäli sikalaan muutetaan samalla ruokinta tai muita työrutiineihin vaikuttavia tekijöitä, tulee opettelua paljon ja se on hyvä tehdä yhdessä ajan kanssa miettien miten toimitaan.
 • Tärkeintä on eläimen lukeminen, eläintä pitää seurata.
 • Ongelmiin vapaaporsituksessa reagoitava nopeammin.
 • Kannattaa pitää mielessä että vapaaporsituksen idea on vähentää aikaa jonka emakko joutuu viettämään häkissä, siten, jos vapaaporsitusta ei pystytä toteuttamaan, aika pienin muutoksin voidaan häkin käyttöä vähentää. Esimerkiksi emakko voisi päästä pois häkistä jo parin viikon päästä jos kaikki siirrettäisiin välikasvattamoon ryhmäimetykseen.