Vapaaporsitus Suomessa

Suomalaiset tuottajat ovat kehittäneet karsinaratkaisuja vapaaporsitusta varten niin aktiivisesti, että voidaan jo puhua suomalaisesta vapaaporsitustavasta.

Kehitystä ovat ohjanneet pieni kate ja korkeat työvoimakustannukset. Suurista sikatalousmaista poiketen meiltä käytännössä puuttuvat premium- tai hyvinvointimerkit, jotka toisivat lihalle merkittävää lisähintaa ja siten mahdollistaisivat pienimuotoisen tuotannon.

Suomalaisessa vapaaporsitustavassa ajatuksena on tukea emakon luonnollista käyttäytymistä porsaiden hoidossa ja karsinan puhtaanapidossa. Tärkeimmät edellytykset ovat karsinan suuri koko, lattian runsas viemäröinti, erittäin tarkka olosuhteiden hallinta, hyvä porsaspesä sekä toimiva emakon ruokinta. Emakon on jaksettava imettää laihtumatta, sillä ei saa olla liian lämmin, ja tilan on riitettävä toiminta-alueiden erottamiseen. Tarjoamalla erittäin mukava porsaspesä muuten viileässä osastossa porsaat hakeutuvat turvaan nukkumaan.

Tilat tyypillisesti aloittavat vapaaporsituksen pitämällä emakot kiinni suoja-aidassa muutamia päiviä porsimisen yhteydessä. Kokemuksen karttuessa monet kuitenkin oppivat, miten kiinnipitoa voi vähentää tai siitä kokonaan luopua ilman että porsaita kuolee emakon alle.

Tutustu tarkemmin Suomessa tyypilliseen vapaaporsituskarsinaan (pdf):

Teurastamojen asiantuntijoiden haastattelut

Parituntiset haastattelut toteutettiin etänä kesällä 2021. Jokaista teurastamoa edusti 1-2 kokenutta neuvojaa, joiden työnkuvaan kuuluu sikaloiden suunnittelu, tilaneuvonta ja ongelmanratkaisu.

Haastattelujen runkona käytettiin laajaa kysymyspatteristoa, mutta haastateltavien annettiin keskittyä omasta mielestä tärkeisiin ja/tai oman asiantuntemuksen ytimessä oleviin asioihin.

Lue vastaukset täältä (pdf)

Pitkälti samoihin kysymyksiin on vastannut suuri joukko vapaaporsituksen kanssa työskentelevää henkilöä:

Alempana tällä sivulla voit tutustua ruokinta- ja rehuasiantuntijoiden sekä karsinantoimittajien haastatteluihin.

Muualla tällä sivustolla on laajan ulkomaisten asiantuntijajoukon ja vapaaporsitusta harjoittavien suomalaistuottajien haastatteluvastaukset

 

 

 

Ruokinta- ja rakennusasiantuntijoiden haastattelut

Parituntiset haastattelut toteutettiin etänä kesällä 2021. Haastateltavat työskentelevät sikatilojen kanssa joko ruokintaan tai rakennussuunnitteluun painottuen. 

Haastattelujen runkona käytettiin laajaa kysymyspatteristoa, mutta haastateltavien annettiin keskittyä omasta mielestä tärkeisiin ja/tai oman asiantuntemuksen ytimessä oleviin asioihin.

Lue vastaukset täältä (pdf)

Samoihin kysymyksiin vastasivat myös kolmen suuren teurastamon asiantuntijat (ylempänä tällä samalla sivulla), sekä sekalainen joukko ulkomaisia asiantuntijoita. Karsinantoimittajia haastateltiin hieman suppeammin (alempana tällä sivulla).

 

 

 

Karsinantoimittajien haastattelut

Kysyimme neljältä suurimmalta vapaaporsituskarsinoita Suomeen toimittavalta yritykseltä kesällä 2021 kokemuksia tuottajiemme kanssa toimimisesta ja vapaaporsituksen tulevaisuuden näkymistä. Näkemykset ovat luettavissa allaolevasta pdf-tiedostosta.