Ohjaus- ja tutkimusryhmä ja yhteistyökumppanit

Me toteutimme hankkeen.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmässä olivat edustettuina maa- ja metsätalousministeriö (puheenjohtaja), tutkijaryhmä, Ruokavirasto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK/ Svenska Lantbrukssällskapens Centralförbund SLC, Snellman Lihanjalostus Oy, A-Tuottajat Oy, Suomen Eläinsuojelu SEY Ry sekä Luonnonvarakeskus.

Tutkimusryhmä ja yhteistyötahot

Hankkeen päätoteuttajataho oli Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta (HY), joka vastasi suunnittelusta ja toteutuksen koordinoinnista. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteisyössä eri sidosryhmien kanssa: Suomen Sikayrittäjät ry, MTK ja kaikki kolme isoa teurastamoa (HKScan Oy, Atria Oyj ja Snellman Lihanjalostus Oy) vastasivat tilojen rekrytoinnista ja osallistuivat hankkeen kaikkin vaiheisiin tarjoamalla asiantuntemusta ja tiedottamalla. Eläinten hyvinvointikeskus (EHK) osallistui viestintään. Erityisen tiivistä yhteistyötä tehtiin A-Tuottajat Oy:n Vapaaporsituksella Parempaa Hyvinvointia -hankkeen kanssa.

Professori Anna Valros johti hanketta. Tutkimusryhmään kuuluivat Helsingin Yliopistosta lisäksi prof Mari Heinonen, prof Olli Peltoniemi, ja dosentti Claudio Oliviero. Toteutuksesta vastasivat FM Vilja Hukkinen (A-Tuottajat Oy, myöhemmin HY), ELL Kirsi Swan (HY), ELL Maria Nystén (HY), MMK Saara Välttilä (HY) ja ELT Camilla Munsterhjelm (HY).