Ulkomaisten asiantuntijoiden haastattelut

Yhteensä 17 asiantuntijaa haastateltiin helmikuun 2021 aikana joko etäyhteydellä tai kirjallisesti: Saksa (vastauksissa alla lyhenne GER) 5 kpl, Hollanti (HOL) 1 kpl, Sveitsi (SUI) 4 kpl, Tanska (DEN) 3 kpl, Ruotsi (SWE) 2 kpl sekä Iso-Britannia (UK) 2 kpl.

Haastateltavat olivat työskennelleet vapaaporsituksen parissa pääosin tutkijan roolissa. Yksi haastateltava oli pitkän linjan vapaaporsittaja. Haastateltaviin viitataan vastauksissa alla maan lyhtenteellä ja numerolla (esim. GER1, GER2).

Haastattelun runkona käytettiin laajaa kysymyspatteristoa, mutta haastateltava sai vapaasti keskittyä asioihin jotka hän tunsi hyvin ja/tai koki olevan erityisen tärkeitä.

Karsinakoko ja emakon kääntöympyrä

Karsinakoko

Suositukset vapaaporsitukseen 6-9 m2 välillä

 • Yli 5 m2, suositeltavaa on ainakin 6 m2 UK2
 • Vähintään 6 m2 jos ei tilajaottelua karsinassa - tilajaottelu vaatii suuremman karsinan UK1
 • 6,2-6,3 m2 on ihan toimiva SWE1
 • Suositaltavaa 6,5-7,0 m2 SUI3
 • väh. 6,5 suositeltavaa 7-7,5 m2 GER2
 • väh. 6,5 mielellään 7-8 m2 SUI2
 • suositaltavaa 7 m2 SWE2
 • väh. 7,5 m2 GER4
 • väh. 7,5 suos. 8 m2 SUI4
 • luomuun väh. 7,5 m2 suos. yli 8 m2 sisällä olevan karsinan mitoiksi, lisäksi ulkotarha GER1, HOL
 • Väh. 7,6 m2 jos tilajaottelu UK1
 • Väh. 8 m2 HOL
 • Suos. 9 m2 GER5

Vapaaimetys

 • 6,5 m2 voi riittää GER2 / pitäisi riittää GER4
 • 6 m2 GER5
 • Ryhmäkarsinassa emakon om karsina 4,7 m2 GER5

Ei määritelty (vapaaporsitus vai -imetys)

 • Emakolle 5 m2 + muu karsinan varustelu GER3
 • Neliökarsina väh. 5,76 m2 DEN2
 • Neliökarsina väh. 6,76 m2 DEN3
 • Väh. 6,0-6,5 m2  suos. 7 m2 DEN1

Emakon kääntöympyrä

Kääntöympyrällä tarkoitetaan suurimman kuvitteellisen ympyrän läpimittaa, jonka karsinaan voi piirtää. Mitalla pyritään kuvaamaan emakon kääntymisen helppoutta karsinassa - hankala käntyminen saattaa vähentää emakon liikkumista, mikä ei ole toivottavaa. Kääntöympyrä mitataan emakon olkapään korkeudelta.

Tarkkoja suosituksia

 • 2m leveä karsina. Ympäri kääntyessä vähempi voi riittää, mutta makuulle käydessä emakko tarvitsee tämän tilan. Minimimitat voi laskea painon (W) mukaan: pituus = 38.4 x W x 0,33 ja leveys = 12,6 x W x 0,34. GER1
 • 2m leveä karsina DEN2, HOL
 • Riippuu emakoiden rodusta. Kääntöympyrä tulisi määrittää edustavan emakko-otoksen perusteella. GER2
 • Makuualueella 2,3-2,5 m, enempi parempi, koska emakot voivat olla 2m pitkiä DEN1
 • Tarvitaan n. 3,8 m2 lapojen korkeudelta mitattuna (jalkojen korkeudella ei tarvitse olla yhtä paljon tilaa) UK1, UK2

Ei vähemmän kuin emakon pituus

 • DEN1, SUI3, SUI4, UK2, UK1
 • Emakko pystyy kääntymään ympäri tjos halkaisija on puolet sen rumiin pituudesta, mutta jo emakon pituinen kääntöympyrä vähentää käännöksien määrää UK1
 • 140cm (FAT2-karsinan maakuualueen leveys) on liian kapea täysikasvuiselle emakolle kääntyä ympäri SUI3

Karsinaan kulku ja karsinoiden väliset seinät

Ovien suhteen erilaisia suosituksia

 • Oven kautta, jonka pitäisi olla huoltokäytävällä GER1 DEN3
 • Tulisi olla kaksi ovea UK1, SUI3
  • Jos emakko on toisen edessä, voi käyttää toista. Ovet ulostamisalueella helpottavat karsinan puhdistamista. SUI3
  • Emakon taakse ulostamisalueelle on helppo päästä esim. tarkistamaan vesi ja ruokintakaukalo. Emakon ollessa vapaana on ylipäätään tärkeää päästä helposti joka paikkaan karsinassa. UK1
 • Ovet karsinan takaosassa helpottavat karsinasta karsinaan kulkua ja esim. karsinoiden puhdistusta, kun voi kävellä kaikkien karsinoiden läpi. Ovet voivat toimia myös niin, että niillä saadaan suljettua emakko makuualueelle, jolloin voi rauhassa puhdistaa ritiläalueen. SUI4
 • Ovet tulisi olla helppo avata, ja karsinaan tulisi päästä mahdollisimman pienellä polvien nostelulla DEN2

Muita kommenteja

 • Jotkut tuottajat ovat tehneet seiniin luukkuja joista voi kätevästi kulea karsinoihin (vapaaporsituskarsinoissa on tyypillisesti korkeat seinät) DEN1
 • Hyvä jos työntekijä pystyy kulkemaan karsinaan niin, että emakko näkee jonkun tulevan DEN3
 • Jossakin karsinoissa, kuten WelCon Farrowing Penissä on mahdollisuus kulkea karsinaan porsaiden alueen kautta. Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa taudinaiheuttajien siirtymisen takia GER1
 • Tärkeää, että karsinat eivät olisi kokonaan kiinteää seinää, jotta emakot pystyisivät näkemään toisensa, etenkin ensikot UK1
 • Matalat karsinaseinät helpottavat porsaiden kiinniottamista GER4
Karsinan tilajaottelu: väliseinät ja tilajako

Väliseinät karsinan sisällä

Useampi suosittelee väliseiniä makuu- ja ulostusalueen välille

 • Väliseinä auttaa emakkoa erittelemään toiminta-alueet karsinassa GER1, GER2, DEN3, SWE1, SUI4, UK2
 • Myös hyvin lyhyet väliseinät toimivat SWE1

Ei suositella väliseiniä

 • Mitä vähemmän rakenteita karsinassa, sen parempi – emakko ohjataan mieluummin erottelemaan toiminta-alueet esim. laittamalla nipat ritiläalueella SUI4
 • Tuottajat eivät pidä "ylimääräisistä" rakenteista, sillä ne keräävät likaa HOL
 • Porsaat saattavat jäädä emakon ja väliseinän väliin SUI4

Muita kommentteja väliseinistä

 • Myös kynnyksiä käytetätään makuu- ja ulostusalueen erottelemiseksi SWE1, mutta ne vaikeuttavat puhtauden ylläpitoa UK2, HOL
 • Väliseiniä pitäisi pystyä avaamaan, tai niissä pitäisi olla porsaiden kulkuaukot UK1
 • Tanskassa väliseiniä ei yleensä ole, vaan karsinat ovat avoimia DEN1

Karsinan tilajako eli erilliset toiminta-alueet

Karsinassa tulee olla seuraava tilajako: emakon makuualue + porsaspesä + ulostusalue

 • GER1, GER3, GER4, DEN1, SWE1, SUI1, SUI2, UK1
  • Tarpeen vain pienissä karsinoissa GER5
 • Lisäksi mainitaan erillinen emakon ruokinta-alue GER4, SUI2, UK1
 • Tilajako on ratkaiseva tekijä karsinan toimivuuden kannalta GER3, SUI1
 • Jaotellut karsinat ovat puhtaampia SUI3, UK2

Tilajakoa edistävinä tekijöinä mainitaan

 • Väliseiniä makuu- ja ulostusalueen välille GER1, GER2, DEN3, SWE1, SUI4, UK2
 • Lattia, ikkunat naapurikarsinaan, vesi, ruokinta, ilmanvaihto GER3
 • Ilmanvaihto SWE2
 • Norjalaismalli on paras GER2

Muita kommentteja

 • Pienemmissä karsinoissa tilajako tarpeellista, suosii isompia karsinoita (9 m2)  ja vähemmän tilajakoa GER5
 • Tilajako ei ole yleistä Ruotsissa SWE1
 • Tilajakoa ei juuri ole HOL, DEN3

Suomalaisessa vapaaporsituksessa käytettävissä karsinatyypeissä on harvoin väliseiniä karsinan sisällä. Eläimet houkutellaan tekemään tilajako karsinaan olosuhteiden (esim. viileä lantakäytävä ja vedoton makuualue) ja lattiamateriaalien avulla.

Takaisin pääsivulle

Porsaiden suojarakenteet karsinassa

Porsaiden suojarakenteet: tarve, yleistä

Ohjeita suojarakenteiden määrästä ja asennuspaikoista haastateltavilta, jotka suosittelevat niitä

 • Karsina lähes vuorattu suojarakenteilla DEN3, SUI4, UK1
  • Suojarakenteita myös oviin UK1
 • Vinoseinä sinne, mihin emakko halutaan makaamaan ja putket sinne, missä sen ei haluta makaavan DEN1, DEN2, DEN3
 • Riittävän leveässä karsinassa suojarakenteista on hyötyä, liian pienessä tai kapeassa karsinassa ne vievät liikaa tilaa HOL
 • Vinoseinä kaikille seinille, mihin emakko saattaa mennä makaamaan UK2

Suojarakenteet eivät ole tärkeitä tai suositeltavia

 • Suojarakenteet eivät ole välttämättömiä SUI2
 • Porsaiden allejäämisiä tapahtuu yleensä keskellä karsinaa eikä seinien lähellä, joten suojarakenteita tärkeämpi tekijä näyttäisi olevan emakon käytössä oleva tila GER1
 • Ei suosittele mitään suojarakenteita, koska suuri osa allejäämisistä tapahtuu emakon kääntäessä kylkeä, eivätkä suojarakenteet eivät estä sitä SUI1
 • Joillakin tiloilla ei mitään suojarakenteita, koska tuottajien mielestä niiden toimivuudesta ei ole todisteita HOL

Vinoseinät ja suojaputket

Vinoseinät, suojaputket vai molemmat: eriäviä mielpiteitä

 • Vinoseinät ovat suojaputkia parempia UK1
 • Ei pelkkiä vinoseiniä (myös suojaputkia tai pelkkiä suojaputkia) DEN2
 • Ei pelkkiä suojaputkia (vinoseinä emakon makuupaikalle) DEN1
 • Voidaan käyttää pelkkiä suojaputkia, tai lisäksi vinoseinä DEN2
 • Suojaputkia parempi vaihtoehto ovat 20 cm pystyssä olevat levymäiset rakenteet, joiden alta porsaat kävelevät (eräänlainen pieni vinoseinä?) HOL

Vinoseinät

 • Suositus ja/tai maininta, että tukevat emakon makuullemenoa GER1, GER4, DEN1, DEN2, DEN3, SWE1, SUI3, UK1, UK2
 • Kaupallisista versioista joudutaan muokkaamaan joustavampia DEN2
 • Riittävän iso 1,5 m DEN2
 • Tukeva emakolle UK1
 • Tarpeeksi tilaa porsaille vinoseinän alla DEN1 ja takana DEN3
 • Sveitsissä ei juurikaan käytettä SUI2, SUI3
 • Hankalat puhdistaa, harvoin puhtaita DEN2

Suojaputket

 • Suositus GER1, GER2, GER3, GER4, DEN1, DEN2, DEN3, SWE1, SWE2, SUI2, SUI4
  • Suositus koska vievät vähän tilaa (ilmeisesti verrattuna vinoseinään) GER2
 • Suojaputket myös estävät porsimista peräpää kiinni esim. seinässä DEN2
 • Suosittelee suojaputkia vai tiettyihin kohtiin karsinassa tai vain tietyissä tilanteissa GER5, DEN3, SUI2, SUI3
  • Vain yhdellä seinämällä SUI2
  • Karsinan lyhyillä seinillä DEN3
  • Vain pienempiin karsinoihin. Suojaputket ovat esteenä, ja porsaita jää kiinni. SUI3
  • Emakon ollessa väliaikaisesti häkissä mahdollisesti hyödyllisiä GER5
 • Suojaputket eivät ole suositeltavia UK1, UK2
  • Sillä porsaat saattavat rusentua niitä vasten (poikkeuksena porsaspesän aukko) UK1
  • ei ole vakuuttunut niiden toimivuudesta UK2
 • Varovaisuutta, jos käytetään olkea – porsaita voi jäädä kiinni GER1, UK2

Muut suojarakenteet karsinassa, muita kommentteja

 • Ei rakenteita kiinni lattiaan DEN1, DEN2, DEN3, SUI2, UK1, UK2
 • Suoja porsaspesän eteen DEN1, UK1
 • Eräällä tilalla neliönmutoisessa karsinassa on pyöreä makuualue jonka keskeltä yläpuolelta tulee liikkuva este, joka estää emakon kyljen kääntämisen makuuasennossa (ei yleisesti käytössä). Pesäntekovaiheessa emakko saattaa hajoittaa esteen. DEN3
 • Keskelle karsinaa asennetaan putki pitkittäin, ohjaa emakon makaamista ja suojaa porsaita. Otetaan pois imetysen alkuvaiheessa (haittaa puhdistusta), ajankohta riippuu emakosta SWE2
 • Joillakin tiloilla käytössä putki, joka ohjaa emakkoa porsimaan tietyssä asennossa (perä porsaspesään päin). Toimii erittäin hyvin ja putki otetaan pois kun emakko on porsinut SWE1; tai muutaman päivän kuluttua SWE2.
 • Jos emakolla ja porsailla yhteinen ruokintakaukalo, sen edessä oleva suojaputki estää emakkoa litistämästä porsaita itsensä ja kaukalon väliin SWE1
 • Suojaputkia parempi vaihtoehto ovat 20 cm pystyssä olevat levymäiset rakenteet, joiden alta porsaat kävelevät (eräänlainen pieni vinoseinä?) HOL

Suojaputkilla tarkoitetaan vaakatasossa matalalla lähellä seiniä olevia metalliputkia. Porsas mahtuu putken alle suojaan emakolta.

 

Lattiamateriaali

Lattia: ritilä, viemäröity vai kiinteä?

Lattia valitaan tilan mukaan

 • Jos karsinassa ei ole kunnolla kuiviketta osaritilä, muuten kiinteä GER4, GER5, UK1
 • 5-6 m2 karsinassa täysritilä on ainoa vaihtoehto HOL, DEN3
 • 7,5-8 m2 karsinassatilajaottelu toimii, silloin osaritilä HOL
 • Jos lattiaa ei osata/voida pitää puhtaana, silloin ei kiinteää lattiaa. Kiinteät lattiat hyviä, jos ne ovat kuivia ja puhtaita. DEN2, SUI4
 • Kylmissä oloissa kiinteä lattia parempi, lämpimissä (E-Eurooppa) valurautaritilä DEN2
 • Ritilä/kiinteä on vaikea valita, laatu vaihtelee paljon myös materiaalin sisällä DEN2

Suosittelevat osaritilää

 • Osaritilä GER1; koska emakon alla ei mieluiten tulisi olla ritilää DEN3
 • suurin osa kiinteää SWE1, SWE2, SUI2, SUI3
  • suosittelee mahdollisimman pientä ritiläalaa yhdistettynä virtsakouruun SUI3
 • Korkeintaan 1/3ritilää GER2
 • 1/3-1/2 ritilää) DEN1
 • kiinteää vähintään emakon pituuden verran DEN3
 • Jos karsina on 6m2 ja emakot pitkiä, karsinan mittasuhteet saattavat aiheuttaa sen, että emakko ulostaa kiinteälle alueelle, vaikka sen pää on ritiläalueen puolella DEN1
 • Emakon ja porsaiden makualueen tulee olla kiinteä GER1, GER2, SUI1
 • Emakon ja porsaiden makuualue mieluiten kuivitettu oljella GER1
 • Tuottajat pitävät täysritilästä, ongelmana ammoniakki DEN3
 •  

  Ritilälattian laatu

 • Jos ritilän raot ovat liian isoja porsaat jäävät jaloistaan kiinni DEN1, SUI1, SUI3
  • Korkeintaan 9 mm raot SUI1
 • Muovi valurautaa parempi SUI2; koska kuivike pysyy paremmin, ja muoviritilään voi laittaa luukun lannan tiputtamista varten SWE1
 • Tärkeää ettei lattia anna painavankaan eläimen alla periksi UK1
 • valurauta tai metalli HOL
 • paras lattia on Schonlau-valurautaritilä: isoja elementtejä, vähän liitoskohtia, pyöristetty, kestävä DEN2
 • rauta tai muovi UK2

 

 • Suosittelee kiinteä lattiaa

 • Vapaaporsituksessa jaloittelutarhan kanssa, missä lannanpoisto ei ole onglema, suosittelee 100% kiinteää lattiaa GER1

        Kiinteän lattian edut (myös osaritiläkarsinassa)

 • mahdollisuus kuivittaa ja/tai käyttää pesäntekomateriaalia GER3, GER4, DEN2, SUI2, SUI3, UK1
 • tilajako GER2, GER3
 • Viemäröidyn muovilattian etuina (emakon pesäalueella) kuivike pysyy + hygienia UK2

Muita kommentteja

 • Saksassa 100% kiinteä lattia ei ole yleinen, koska on lietejärjestelmä ja ritilälattia ja näissä ei käytetä kuivikkeita GER2

Ritiläalueen koko ja sijoittaminen

Ritilän sijoittaminen

 • Riippuu karsinamallista, mutta aina ulostamisalueella GER1, GER2, GER3, GER4, DEN1, SUI1, SUI2, SUI3, SUI4, UK2
  • Jos karsina on jaettu toiminnallisiin alueisiin (ilmeisesti tarkoittaa sitä, että karsinassa jossa ei ole tlajaottelua täysritilä on ok) GER4
  • Karsinan takaosassa, vastapäätä kaukaloa GER3
  • Pesäalueen ulkopuolelle UK2
 • Australiassa hygienian kannalta toimi lattiamalli, missä pesän ja pesäalueen ympärillä oli ritilälattiat, jolloin karsina pyssyi puhtaanpana UK1

Ritiläalueen koko

 • Ritilälattian tulee olla tarpeeksi syvä, jotta emakko mahtuu ulostamaan sinne. 1,5 m on siinä rajoilla. HOL
 • Mitä isompi karsina, sitä vähemmän ritiläalaa tarvitaan DEN1

Liukkauden ja porsaiden ihovaurioiden esto

Liukkauden estäminen

 • Lattian pitäminen kuivana GER2, GER4, HOL; ja puhtaana SWE1, SUI3
 • Kuivike GER2, GER4, DEN1, SUI3
  • Useampi mainitsee, että kuivituksen tavoitteena on karsinan kuivuus ja puhtaus
  • Olki GER1, DEN1
  • Kutteri (pieni määrä, muut kuivikkeet eivät yhtä hyviä) GER2
  • Sahanpuru DEN1
 • Kiinteän lattian (betoni) karhennus SUI1, SUI4
 • Jotkut muovilattiat voivat olla erittäin liukkaita SWE1, UK2
 • Kumimatto GER1
 • Kuivadesinfiointiaine GER1
 • Ei muoviritilää DEN3
 • Muovilattian pienet nystyt UK2
 • Schonlau-valurautaritilä on hyvä DEN3
 • Terracotta-lattia on hyvä (on uurteinen) SUI3
 • Lattia tai vinoseinät eivät saa antaa periksi UK1

Porsaiden ihovaurioiden ehkäisy: kuivike

 • Kuivike DEN1, GER2, GER3, GER4, DEN2, DEN3, UK2
  • Olki DEN1, GER4, DEN3, SWE2
  • Pieni määrä kuiviketta GER1, GER4
  • Sahanpuru DEN1
  • Paljon kuiviketta DEN1
  • Strateginen kuivitus (erittäin paljon porsimisen aikaan) SWE2

Porsaiden ihovaurioiden ehkäisy: lattiamateriaali ja muut rakenteet

 • Vanha, karhea betoni on mieluiten uusittava, jos ei mahdollista voi käsitellä pesun jälkeen pehmeällä saippualla ja annettava kuivua SUI3; tai maalata SUI4
 • Muovilattia GER4
 • Jos betonia, sen on oltava hyvänlaatuista DEN3
 • Karsinassa ei saa olla vaarallisia rakoja, esim. kiinteän ja ritilälattian välissä tai oven ja saranan välissä UK1

        Porsaiden ihovaurioiden ehkäisy: emakko

 • Emakon on tuotettava tarpeeksi maitoa DEN3, SUI3
 • Jokaiselle porsalle on toimiva nisä GER1, GER4

       Muita kommentteja

 • Ongelmana on, että lattian pitäisi olla mahdollisimman pehmeä porsaita varten, mutta emakolle se on huono, koska ne eivät pysty menemään makuulle hyvin liukkaalla lattialla GER1, SUI1
 • Porsaiden polvivaurioita on jopa luomutiloilla GER1
 • Betonilattia voi olla erittäin liukas jos se on märkä tai siinä on liemiruokaa HOL; tai jos se on aivan uusi, tähän auttaaa muutama pesu SUI4
 • Olemassa myös lattioita, jotka eivät ole liukkaita jos emakko on tiettyyn suuntaan kääntyneenä, mutta emakko liikkuu niin liukkaudenesto ei toimi joka suuntaan DEN3
 • Kumpikaan ei ole suuri ongelma SUI2; ...kun käytetään hyviä materiaaleja (ei kommentoi lähemmin mitä nämä ovat) GER3
 • Nämä toimenpiteet ehkäisevät sekä porsaiden ihovaurioita että maitokuumetta: jokaiselle porsalle on toimiva nisä, lisäksi pieni määrä kuiviketta (esim. olki, kutteri) GER1, GER4
Osa-aikainen emakon sulkeminen suoja-aitaan eli porsitushäkkiin

Suoja-aitaan (porsimishäkkiin) sulkemisen tarpeellisuus

Yleistä häkin käytöstä

 • Häkkiä käytetään pienten porsaiden suojelemiseksi GER1, GER3, DEN2, UK1, UK2, HOL
 • Pesänrakennuksen estyminen on ongelma UK1, UK2, SWE1
 • Biologisessa mielessä häkitys ei ole hyvä asia GER1, UK2

Suosittelee lyhytaikaista häkissäpitoa

 • DEN2, GER3
 • Vain 2-5% tuottajista selviää (100%) vapaaporsituksesta DEN2

Lyhytaikainen häkissäpito voi olla tarpeen jos

 • siirryttäessä vapaaporsitukseen (tila opettelee) GER3, HOL, DEN1, DEN3, SWE1, SUI4, UK2
 • ennenkuin emo-ominaisuuksiin on ehditty kiinnittää huomiota jalostuksessa/ tilan emakkovalinnassa GER3, HOL, SUI4
 • huonokuntoinen, esim. jalkaongelmainen emakko GER2, GER3, SUI1
 • hermostunut tai aggressiivinen emakko GER4, SUI1
 • erityistapauksissa HOL, ja silloinkin vain porsimisen aikana SUI3
 • iso pahnue (18 tai yli elävää) GER2
 • vanha emakko GER2
 • jos on tarvetta siirtää porsaita keinoemolle UK1
 • ennenkuin saadaan käyttöön sopivat karsinat (tarkoittaa koko elinkeinoa) UK1
 • jos on iso tila ja työntekijät vaihtuvat useasti UK2

Häkissäpitoa ei tarvita lainkaan jos

 • häkkiä ei ylipäätään tarvita vapaaporsituksessa GER1, GER2, SWE1
 • häkkiä ei välttämättä tarvita HOL, SUI3
 • hyvä karsina SWE2 ja hyvät rutiinit SWE1
 • hyväkuntoiset emakot ja korkeintaan 14 elävää porsasta GER2
 • elinvoimaiset > 1 kg porsaat, maltillinen pahnuekoko GER2

Muita kommentteja

 • Vapaaporsitus ei onnistu karsinassa, joka ei ole siihen suunniteltu. Karsina on rakennettava aidoksi vapaaporsituskarsinaksi. DEN1, UK1
 • Sveitsissä Suurimmassa osassa tiloista ja niiden karsinoista ei ole enää ollenkaa häkkiä SUI2
 • Jillakin tiloilla häkkejä on säästösyistä vähemmän kuin karsinoita. Häkki irroitetaan käytön jälkeen kokonaan ja siirretään tarpeen mukaan toiseen karsinaan HOL
 • Siirtymävaiheessa häkkiporsituksesta vapaaporsitukseen tarvitaan aikaa ja opettelemista. Joskus tuottajilla loppuu luottamus liian nopeasti ja ajattelevat että vapaaporsituksessa on jotain vikaa, vaikka kyse on siitä, etteivät eläimet ja hoitajat ole tottuneet uuteen. Emakoiden pitää tottua uuteen systeemiin, genetiikka ei välttämättä ole isossa roolissa. UK2

Emakon kiinni pitäminen: ajankohta ja kesto

Häkityksen tulisi haitata emakkoa mahdollisimman vähän

 • Häkkiä tulee käyttää niin, että se häiritsee emakkoa mahdollisimman vähän UK1
 • tulisi olla mahdollisuus sulkea emakko häkkiin toimenpiteiden ajaksi GER1

Häkin käytön ajoituksesta eriäviä mielipiteitä

 • Lähellä porsimista häkkiin -> 2-4 pv kiinni
 • 24 h ennen porsimista -> 3 vrk jälkeen GER5
 • 1 pv ennen porsimista -> 4 pv jälkeen GER4
 • 1 pv ennen porsimista -> 4-5 pv jälkeen DEN2
 • Porsimisen alkaessa -> 1 pv SUI1
 • Porsimisen alkaessa -> 3 pv porsimisen jälkeen GER1
 • Porsimisen alkaessa  -> 3-4 pv HOL
 • Porsimisen alkaessa -> Yhteensä 4 pv DEN1
 • Porsimisen alkaessa (ei kommenttia kestosta) SWE2
 • Porsimisen alkaessa tai päättyessä -> 3 pv jälkeen GER3
 • Häkkiin vain, jos emakko porsiessa liian kipeä tai hermostunut ollakseen tarkkaavainen. Häkkiin kun ensimmäinen porsas on syntynyt. Häkki avataan porsaiden synnyttyä. SUI3

Eivät suosittele häkin sulkemista porsimisen alettua

 • Sulkeminen porsimisen alettua (eli kesken porsimisen) ei suositeltavaa koska häiritsee porsimista, myös vaikea ennustaa porsimisen alkaminen ja kesto joten sulkemisen ajankohta vaihtelee käytännössä paljon GER1, GER2, UK2

Häkissäpidon kesto (ilman kommenttia häkkiin sulkemisen ajankohdasta)

 • yhteensä 3 pv GER2
 • 3-4 pv on porsaiden kannalta tarpeeksi, mutta pitäisi olla joustovaraa esim. heikkojen pahnueiden kohdalla UK2
 • Emakosta riippuen 3, 5, tai 7 pv – sen mukaan, miten käyttäytyy porsaitaan ja ihmistä kohtaan  (häkissäpidon tarpeen tulee vaikuttaa jalostusvalintoihin) SUI4
 • Mahdollisimman lyhyen aikaa, mutta niin paljon kuin tarpeellista DEN2, DEN3

Muita kommentteja väliaikaisesta häkin käytöstä

 • Saksassa sallittu 5 pv GER1
 • Sveitsissä suurimmalla osalla tiloista ei ole lainkaan häkkejä. Jos häkkejä on, niitä käytetään vain joissakin karsinoissa. SUI2
 • Häkissäpitoaikaaa voidaan tulevaisuudessa lyhentää, kun opitaan tekemään avaamisvaihe paremmin GER5
 • Osa tuottajista luopuu häkkien rutiinikäytöstä muutaman vuoden päästä vapaaporsituksen aloituksesta ja käyttävtä häkkiä vain erityistapauksissa DEN1
 • Jos häkkiä käyttää rutiininomaisesti ja emakko viettää siinä pidempiä aikoja täytyy suunnitella karsina niin että emakko pystyy syömään ja lepäämään häkissä. Tämä voi johtaa liiaksi kompromisseihin, jolloin tuottajien mielestä karsina ei toimi. DEN1
 • Hoitajien pitää oppia näkemään koska emakon voi päästää irti UK1
 • Emakko pitää totuttaa häkkiin, antaa sille ruokaa ja olkea häkissä, ja päästää se välillä pois UK1
 • Osalla tiloista käytetään häkkejä jotka voidaan laittaa kiinni eri asentoihin: esim. porsimisaikaan lähelle pesää ja jos emakko halutaan muuten laittaa kiinni toista seinää vasten DEN3

Suoja-aidan (porsimishäkin) koko ja sijainti

Häkin koko

 • 2,1m pitkä ja minimileveys 62 cm, kun häkki on kiinni; takana hieman säätövaraa, että isotkin emakot mahtuvat DEN2
 • Häkki mahdollisimman iso (emakon hyvinvoinnin takia) DEN3
 • Ei ole hyvä jos häkki on liian iso ja emakko siten liian kaukana porsaista/ porsaspesästä UK1

Ei liian lähelle seinää/ niin, että karsinan seinä tai porsaspesän seinä seinä muodostavat häkin toisen seinämän

 • Häkki mielummin keskemmälle karsinaa, jotta porsailla on tarpeeksi tilaa imemiseen emakon molemmilla puolilla HOL, DEN1, SWE2, UK2
 • Töiden sujuvuuden kannalta helpompaa jos pääsee kävelemään häkin ympäri DEN2 UK1

Muita suosituksia häkin paikasta

 • Häkki ei liian kaukana porsaspesästä GER2, GER4; mutta ei myöskään liian ahdasta GER3
 • porsaspesän viereen, myös kaukalon viereen SUI4
 • Suositeltavaa, että emakon takapää on lähellä käytävää, jotta helppo auttaa porsimisessa. Tämä saattaa tosin pakottaa sijoittamaan kaukalon kauemmaksi käytävältä, mikä vaikeuttaa sen tarkastamista ja puhdistamista. DEN2
 • Sijainti on enemmän kiinni (tuottajan) henkilökohtaisista mieltymyksistä GER5, UK1 (emakko voi myös olla liian kaukana jos häkki on liian iso)
Kuivikkeen käyttö

Olki paras (mahdolliset ehdot tai muut kommentit on annettu alla)

 • GER1, GER4, DEN1, DEN2  
 • Pitkä olki UK1, SUI4; mutta ei välttämättä tarvita paksua patjaa UK2
 • Sekä pesänrakennukseen että kuivikkeena SUI2
 • Eri mittaisella oljella hieman eri ominaisuudet SUI3; vaihteleva leikkuupituus saattaa tosin aiheuttaa ongelmia DEN2
 • Olkea kiinteälle lattialle, se tekee pesäalueen emakolle houkuttelevammaksi ja auttaa karsinan tilajaottelussa sekä sen puhtaanapidossa (parasta pesänrakennuksessa). DEN1, DEN2
 • Oljen käyttö erittäin tärkeää SWE1
 • Strateginen oljen käyttö porsimisvaiheessa (erittäin paksu kerros porsimisvaiheessa, siivotaan muutama päivä porsimisen jälkeen) toimii omalla tilalla erittäin hyvin SWE2
 • Olkipeti olisi optimaalinen – pitää myös porsaat lämpiminä, eikä pesää ei välttämättä tarvita GER5
 • Oljen käyttäminen on jonkinlainen tautiriski DEN2

Juuttisäkit

 • eivät hyviä DEN3, SUI2, UK2 
 • ei saisi korvata muita kuivikkeita UK2, HOL
 • käytetään paljon GER3  
 • parempi kuin ei mitään mutta eivät pysy paikallaan UK1

Muita suositeltavia kuivikemateriaaleja ja -yhdistelmiä

 • Kutteri ja sahanpuru (parhaat oljen jälkeen) GER1, DEN2
 • Olki ja kutteri paras GER2
 • Oljen ja kutterin/sahanpurun yhdistelmä hyvä, imee kosteutta UK1; tätä yhdistelmää käytetään luomutiloilla HOL
 • Olki ja sahanpuru hyviä DEN3
 • Sahanpuru ja kutteri ovat ok, imevät kosteutta, mutta eivät sovellu pesänrakennukseen UK2
 • Turve, oksat DEN1
 • Sahanpuru on ok SUI1, on yleistä HOL
Emakon ruokinta ja vedensaanti

Emakon ruokinta ja vesi

Suosittelevat kuivaruokintaa tai painottavat liemiruokinnan ongelmia

 • eläinystävällisempi, ei aiheuta hygieniaongelmia GER1
 • energian saanti usein ongelma liemellä SUI4
 • pystytään ruokkimaan usemman kerran päivässä DEN3
 • Jotkut emakot eivät pidä liemiruokinnasta ja saattavat lopettaa syömisen SWE1

Sekä kuiva että liemi toimivat

 • Molemmista löytyy hyviä ja huonoja vaihtoehtoja ja toteutustapoja HOL, DEN2, UK2
 • molemmista hyviä kokemjuksia SUI2
 • Suosii parasta/juostavinta systeemiä; liemiruokintaa pystyy kontrolloimaa ilman, että menee karsinaan ja siitä saa paljon dataa, myös kaukalon sijainnilla ei niin väliä. Kuivaruokinnasta on enemmän variaatioita (yksinkertainen vs. monta rehuseosta). Automaattinen kuivaruokinta (sensorit havaitsevat onko emakko syönyt, advanced dry feeding) tulee varmaankin yleistymään. Sekä liemi että kuiva toimivat vapaaporsituksessa, paras olisi se ruokintajärjestelmä, minkä kanssa pystyy parhaiten välttämään karsinaan menemisen. DEN2

        Kaukalon sijainti

 • Kaukalo tulisi sijoittaa karsinan etuosaan/ huoltokäytävän ja karsinan oven viereen, jotta sen pystyy helposti tarkastamaan ja putsaamaan karsinan ulkopuolelta GER1, HOL, DEN2, SWE1, SWE2, SUI4, UK1
 • Emakot haluavat ulostaa kaukana ruokakaukalostaan, joten sijainti pitää miettiä sen mukaan. Jos karsina liian kapea ja kaukalo ritiläalueella, emakko voi ulostaa kaukaloon. DEN1
 • Kaukalo ritiläalueella toimii myös, helppo tyhjentää DEN2, SWE1
 • Kaukalo pois pesäalueelta, kiinteän ja ritilälattian väliin, ja nippa kaukalon viereen DEN1
 • Kaukalon pesäalueen ulkopuolella koska 1) emakko voi ruokailutilanteessa talloa porsaita ja 2) voi vaikuttaa emakon ulostamispaikan valintaan (karsinassa pitää olla riittävästi tilaa, ettei emakko vain kaukalolla ollessaan käänny ympäri ja ulosta kaukalon eteen) UK1, UK2
 • Ei matalalla, suoraan lattialla olevia kaukaloita. SUI4
 • Yhdellä tilalla karsinoissa on kaksi kaukaloa, toinen karsinan keskivaiheilla (seinän vieressä) ritilöidyllä alueella ja toinen karsinan ovessa, mihin annetaan lisäruokintaa; systeemi toimii aika mukavasti. SWE1

Vesi

 • Emakon ja porsaiden vesipisteet lähekkäin GER3, SUI1, SUI4
 • Vesikupit sekä emakolle että porsaille karsinan etuosassa GER3
 • Suositus: vesikuppi, jossa on automatiikka joka aktivoi kupin eläimen koskiessa siihen GER3
 • Juomapiste lähellä ruokintakaukaloa UK1
 • Vesinippa sinne, mihin haluaa emakon virtsaavan/ulostavan, eli ritiläalueelle SUI1, SUI4
 • Sekä kaukalo että vesipiste pesän ulkopuolelle hygieniasyistä ja ettei pesästä tule märkä UK2
 • Kuivaruokinnan kanssa kaukalo täytettävä vedellä. Emakot juovat mielummin kaukalosta. SUI2
 • Ei ole hyvä, jos emakolla on vain vesinippa ruokintakaukalossa, suosittelee kahta vesinippaa SWE1
 • Joskus kaksi vesinippaa, mutta emakot eivät välttämättä käytä molempia SUI4
 • Vesi on erittäin tärkeä elementti: tekivät tutkimuksen jonka mukaan puolella tiloista ei vesinipat toimi kunnolla SWE1

       Muita kommentteja ruokinnasta ja vedensaannista

 • Suositus, että vaihdetaan joutilaiden rehusta imettävien rehuun 4-5 päivää ennen porsimista tai vasta porsimisen jälkeen. Jos vaihtaa juuri ennen (1-2 päivää ennen) porsimista riskinä on ummetus. Jotkut antavat emakolle lisävettä ruokintakaukaloon, (yleensä vesinippa sijaitsee karsinan takaosassa), hyöty ainakin terveille emakoille on tosin kiistanalainen. HOL
 • Liemiruokinta on Tanskassa harvinaista. Hyvä jos emakon saisi houkuteltua syömään 3-4 kertaa päivässä ja että emakko saisi syödäkseen niin paljon kun se haluaisi. Pitäisi miettä, tulisiko vapaaporsituksessa oleville emakoille olla erilaiset ruokintasuositukset (käyrät) kuin häkissä porsivilla, koska ruokahalu saattaa olla isompi ja ei ole niin isoja ongelmia esim. ummetuksen kanssa. DEN1
 • Liemiruokinnasta emakko ei välttämättä saa tarpeeksi energiaa (1-2 viikkoa imetyskauden alusta) joten suurin osa emakoista ruokitaan kuivaruokinnalla. Spotmix Schauerilla on hyvä ruokintajärjestelmä, mutta kaikki automaattiset järjestelmät toimivat hyvin emakoilla. SUI4
 • Liemiruokinta voi lisätä emakon syöntiä, mutta kaukalon hygienia voi olla ongelma UK2
 • Karkearehu edesauttaa emakoiden kylläisyyttä ja tyytyväisyyttä GER3
 • Tärkeintä ruokinnassa on että jokainen emakko pystyy syömään turvassa negatiiviselta sosiaaliselta kanssakäymiseltä GER5
 • Pitäisi olla samantapaiset ruokinta/juomalaitteet koko sikalassa, että emakolle ei tule stressiä siitä, kuinka juoda porsituskarsinassa jos erilainen systeemi kuin joutilasosastolla. UK1

Porsaiden ruokinta ja vesi

 • Porsaiden prestarter-rehu tulee aina olla tarjolla pesäalueella, emakon ulottumattomissa, sillä muuten emakko syö GER1 SUI3 UK1 UK2
 • Hyvä jos porsaille pystyy tarjoamaan lisämaitoa (varsinkin jos suuret pahnueet!), UK2
 • Tarpeeksi tilaa että kaikki porsaat pääsevät syömään GER5
 • Porsaiden rehu voidaan tarjota erillisistä ruokintakulhoista ja ne tulisi putsata kaksi kertaa päivässä GER1
 • usein ja tuoretta rehua UK2
 • Ei porsasrehua lattialle SUI3
 • Myös vesi olisi hyvä laittaa näihin kulhoihin parina ensimmäisenä päivänä, kunnes porsaat oppivat käyttämään karsinassa olevaa juomapistettä(kulhoa). GER1
 • Possuille avoin vesilähde GER1, GER3
 • Possuille myös karkearehua GER3
 • Yhteisruokinta GER4, SWE2 (omalla tilalla, huomattava hyöty vieroitusvaiheessa)
 • Joillakin tiloilla annetaan lisämaitoa kupista. On tärkeää etteivät porsaat ole nälkäisiä (emakon hyvä hoito ja ruokinta), ne vetäytyvät tällöin paremmin porsaspesään. DEN3
Olosuhdehallinta ja puhtaanapito

Olosuhteiden hallinta karsinan tilajaottelun kannalta

 • Tärkeää karsinan tilajaottelun (esim. puhtaana pysymisen) kannalta. DEN1, DEN3, SWE2, SUI2, UK1, UK2
 • Ilmanvaihdolla voidaan ohjata emakon....
  • asettumista oikeaan paikkaan makaamaan DEN3
  • ulostuskäyttäytymistä (karsinasta tulisi löytyä lämpimämpiä ja kylmempiä alueita, ritiläalue kylmempi) UK1, UK2
  • tilajaottelua; jos pesäalueella on lämmintä, emakko todennäköisesti porsii sinne ja jos ritilöidyllä alueella on viileämpää, emakko ulostaa sinne. Emakolla on tällöin myös mahdollisuus mennä viilentymään ritiläalueelle pesän ulkpuolelle. DEN1
 • Tutkimuksissa ei ole vielä löydetty tapaa vaikuttaa olosuhteiden hallinnalla (lämpötilalla) karsinan hygieniaan DEN2

Tulo- ja poistoilman reitit

 • Sisääntulo on yleensä karsinan etuosassa, jopa porsaspesän vieressä (koska veto ei pääse porsaspesään) ja ilma virtaa puhtaammalta alueelta likaiselle ja menee ulos ritilöidyltä alueelta HOL
 • Hyvä systeemi on se, että ilma imetään lattian alta ulos, estää ammoniakin kertymisen; lopputuloksena hyvä ilma, hyvä hygienia (tilajaottelu), lämpötilan hallinta ja jakautuminen (porsailla lämmin, emakoilla viileämpi). Järjestelmällä voidaan putsata ilma, ennen kuin se puhalletaan kokonaan ulos. "Floor ventilation/ floor sucking"- ehkäpä nimeltään. ­­­
 • Tuloilma-aukot ritilöidyn alueen päälle, jotta vältetään vetoa makuualueella. DEN1
 • Kattoon tuloaukko, jotta kesällä olisi nopea ilmavirtaus emakkoa ajatellen. Lämpimillä alueilla (Australia) käytetään tuloaukkoja seinissä, missä ilma jäähdytetään ennen sisälle tuloa.
 • Haastateltavan tilalla tuloilma ohjattiin aikaisemmin käytävälle, nykyään pesäalueelle suunnilleen kaukaloon, tämä paljon parempi, tuntuu että emakot tykkäävät kun jossain on viileää/ ilmavirta (aikaisemmin tuloilma sekoittui, eikä selvää viileää/ ilmavirtaa ollut karsinoissa). Säädöt hyvin tärkeät, suosittelee tarvittaessa asiantuntijoiden käyttämistä. SWE2
 • On erilaisia tapoja järjestää ilman virtaus, yhdellä tilalla ilma tulee karsinan takaosasta, toisella tilalla osa ilmasta tulee yläpuolelta ja osa lattian alta. SUI2
 • Paras ilmanvaihtojärjestelmä (alipaine): ilmaa tulee sisään koko katon mitalta ja ilma menee ulos muutaman aukon kautta. Hidas ja tasainen ilman liike koko huoneessa. SUI3

Muita suosituksia koskien olosuhteiden hallintaa

 • Ilmanvaihdon jaottelu on tärkeää, emakolla ei saa olla liian kuuma ja porsaille tulisi olla mukava, lämmin pesä GER3, DEN2, SUI4, UK2
 • Vetoa tulee välttää makuualueella GER3, DEN1, UK2
 • Katto pesäalueelle (emakon makuualueelle) olisi yksi mahdollinen vaihtoehto vedon välttämiseksi, mutta se vaikeuttaa porsaiden seuramista UK2
 • Viilennyskeinoja
  • ympäristöa voi jäähdyttää vettä haihduttamalla GER1
  • emakon makuualueen lattiaa voi viilentää, voi helpottaa vapaaporsituksen onnistumista varsinkin kesällä GER1
  • metalliritilä HOL
 • Porsimisen aikana koko karsinassa voi olla lämmintä, mutta 6h kuluessa lämpötilan pitäisi laskea, jotta porsaat oppisivat menemään lämpimään porsaspesään. Emakon alle voi laittaa lattialämmityksen, mikä on päällä porsimisen aikana ja se sammutetaan viimeistään vuorokauden päästä (toimiva ratkaisu tutkimuksen mukaan). Jos osastolla useassa eri tuotantovaiheessa olevia emakoita, lämpötilan optimointi on hankalaa. HOL

       Muita kommentteja olosuhdehallintaan liittyen

 • Ilmastonmuutoksen takia porsitusosastojen ilmanvaihdosta on tulossa yhä tärkeämpi aihe Saksassa GER2
 • Ilmanvaihto on hankala asia HOL
 • Vaikein ajanjakso on kesä, jos/kun tulee hyvin kuuma. Kesällä porsaskuolleisuus aina nousee. Toimiva ilmanvaihto on erittäin tärkeää. SWE1

Useampi maininta emakoiden yksilöeroista karsinan puhtaanapidossa

 • Osalla emakoista ei ole hyvää hygieniakäyttäytymistä, suuria yksilöiden välisiä eroja SWE1 SWE2 SUI2 UK2
 • Puhtaudessa paljon eroja samoilla karsinaratkaisuillakin. Toiset karsinat pysyvät puhtaampina kuin toiset; joskus emakko sontii kiinteälle lattialla ritilän sijasta, silloin karsina on likainen ja työntekijöillä ei ole aikaa/mahdollista kolata karsinaa jos emakko vapaana. DEN3

Lantakäytävä/ ulostamisalue

 • Ovet ulostamisalueella helpottavat karsinan puhtaanapitoa SUI2, SUI3, SUI4
  • niiden avulla saadaan suljettua emakko makuualueelle puhdistamisen ajaksi SUI4
  • jos ovien kautta kuljetaan karsinasta toiseen ongelmia voi tulla jos hygieniassa on puutteita tai porsailla sairauksia kuten ripulia, normaalitilanteessa tämä toimii kuitenkin hyvin SUI2
 • ritilää ulostamisalueelle GER1 UK2 
  • tarpeeksi suuri osuus ritilää SWE2
 • Valurauta- tai metalliritilät ovat paljon puhtaampia kuin muoviritilälattiat HOL
 • ulostamisalueen tulee olla riittävän suuri UK2
 • Jos emakon (ja porsaiden) juomapiste sijoitetaan ulostamisalueelle makuualue pysyy paremmin puhtaana GER1

Karsinan tilajako, ilmanvaihto ja kuivikkeen käyttö karsinahygienian ylläpitämisessä

 • Ilmanvaihto hyvin tärkeää SWE2
  • Lämpötilaeroilla voidaan vaikuttaa karsinan hygieniaan UK1
 • Kiinteän lattian kuivittaminen oljella auttaa emakkoa hahmottamaan pesäalueen, jolloin karsina pysyy todennäköisesti puhtaana ja tilajaottelu toimii (emakko ulostaa ritilöidylle alueelle) DEN1
 • Emakot ulostavat harvoin pesäalueelle; ulostamisalueen tulee olla riittävän suuri UK2
 • Ongelmallisissa karsinoissa voi käyttää purua oljen seassa imeyttämään kosteutta paremmin SWE2
 • Emakolta vie 2-3 päviää oppia porsituskarsinan toiminnalliset alueet, porsimisen jälkeen ei yleensä ole ongelmia hygienian kanssa SUI2

Puhtaanapitotyöstä eriäviä ajatuksia

 • Ei suosittele manuaalista ulosteen poistamista, koska se on aikaavievää GER1
 • Karsinat tulisi puhdistaa kahdesti päivässä SUI2
 • Painottaa positiivisena asiana sitä, että puhtaanapitotyön lomassa tulee tarkastettua emakko ja porsaat, kun niiden joka tapauksessa on siirryttävä pois alta SWE2
 • Karsinan puhdistus tehdään helpoksi ja turvalliseksi niin, että emakon voi tarvittaessa sulkea häkkiin GER5 tai makuualueelle (oven tai väliseinän avulla) SUI4
 • Karsinat on helpompi puhdistaa ruokinnan aikana SUI3
 • Joillakin tiloilla kiinteän ja ritilälattian välissä on avattava luukku tai muu pieni reikä, mistä voi työntää lantaa alas DEN1

Muita kommentteja puhtaanapitoon liittyen

 • Tuottajat eivät pidä "ylimääräisistä" rakenteista, kuten väliseinistä, sillä ne keräävät likaa HOL
 • Vinoseiniä on vaikea puhdistaa DEN2
 • Jos haluaa hygieenisen karsinan kannattaa keskittyä lattiamateriaalin valintaan DEN2
 • Kuivaruokinta on parempi vaihtoehto hygienian kannalta SUI3
Kokemuksia kaupallisista karsinamalleista

GER1

 • Kokemusta kahdesta karsinasta vapaaporsituksessa: FAT2 ja He-Ku, molempiin kuuluu ulko/jaloittelutarha, molemmat tarkoitettu lämmitettyihin sikaloihin. He-Ku parempi, koska emakon voi sulkea häkkiin esim. lääkityksien ajaksi toisin kuin FAT2:ssa.
 • Tunnettu vapaaporsituskarsina on myös Welser Free Farrowing Pen, joka perustuu WelCon -karsinaan.

 

GER2

 • Saksalaiset valmistajat ovat tähän asti suunnitelleet porsituskarsinoita, joita voi enemmän tai vähemmän menestyksekkäästi käyttää väliaikaiseen häkissäpitoon. Yritykset käyttää näitä karsinoita täysin vapaasen porsitukseen ovat aina johtaneet katastrofiin, sillä tarvittavia rakenteita ei ole:  karsinat ovat tyypillisesti lähinnä suurennettuja tavanomaisia karsinoita. Niissä on täyritilä, standardikokoinen porsaspesä etuaidalla, ja avattava emakon häkki.  

 

GER3

GER4

 • Kaikissa ratkaisuissa, joissa ei ole tehty tilajakoa toiminnallisiin alueisiin (ruokinta, lepääminen, aktiivisuus/ulostaminen, pesäalue), mahdollisuudet vapaaporsituksen onnistumiseen ovat huonot. 

UK2

 • Joskus tuottajat tekevät muutoksia valmiina oleviin kokonaisuuksiin. Pienetkin muutokset voivat vaikuttaa hyvin paljon, ja jos tuloksena on katastrofi, helposti syytetään karsinamallia tai systeemiä.
 • Vapaaporsituksen onnistumista ei takaa pelkästään karsinan rakenne, vaan se riippuu myös eläimistä ja hoitajista.  Ei ole olemassa kaikille tiloille sopivaa "täydellistä" karsinamallia. 

Lyhyet kommentit

 • Ongelma on usein, että karsinan ja ilmanvaihdon eri osat tulevat eri firmoilta, eivätkä ne sovi yhteen. HOL
 • SWAP-penissä mahdollisuus emakon rajaamiseen tietylle alueelle ilman varsinaista häkkiä. DEN1
 • Schonlau-valurautaritilä on hyvä. Haastataltava ajattelee, että heidän karsinansa on paras vaihtoehto, mutta toteaa samalla, että ei ole kahta samanlaista tilaa ja ratkaisut ovat tiloilla erilaisia. DEN2
 • Schonlau-ritilälattia on erittäin hyvä. Tanskassa hyvä karsinoita ovat Jyden/Skiold ja Vissing Agro. DEN3
 • SWAP-penissä on se hyvä puoli, että häkkirakenteet ovat taittuvia. Pitää ns. Fruby-karsinasta/Hummelstaboxen. SWE1
 • Kaikilla karsinoilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Haastateltava itse suosii karsinoita, joissa ulostamisalue on erotettu väliseinällä makuualueesta, erityisesti FAT2-karsinaa (koska hän on sen kehittänyt). SUI1
 • Alpha nest ja ATX®-3-Zonenbucht ovat haastateltavan mieleen, myös FAT2-karsina toimii, siinä tilajako tosin on ongelmallinen isommille emakoille. Huonoja ratkaisuita ovat kaikki missä on integroitu porsimishäkki. SUI2
 • ATX, FAT2 ovat hyviä. SUI3
 • Kaupallinen versio PigSafe -karsinasta on hyvä. Bigdutchmanin karsina, missä iso häkki keskellä on huono esimerkki, sillä tila ei ole fiksusti käytetty ja porsailla pitkämatka pesäalueelta emakon luo. Karsinat, missä käytetään häkkiä, WING pen yllättävän käyttökelpoinen ratkaisu, vaikkakin karsina (liian) pieni. Combi Flex on myös ok. UK1
 • Schmid-karinsnan huono puoli on se, että porsaspesä ei ole edessä. FAT2-karsinassa emakolla ei ole tarpeeksi tilaa kääntyä, minkä takia porsaita talloutuu. SUI3
Porsaspesä

 

Yleistä

 • Porsaiden pesäalueesta puhuttaessa osa haastateltavista tarkoittaa sekä varsinaista katettua pesää että ei-katettua emakolta suljettua aluetta johon porsaita ruokitaan. Lähes kaikki suosittelevat pesän kattamista, SUI3 puhuu osittaisesta kattamisesta, hän tosin todennäköisesti tarkoittaa sitä, että pesä on katettu ja ruokinta-alue ei.
 • Haastateltavat kahta lukuunottamatta pitävät porsaspesää suositeltavana tai välttämättömänä

Porsaspesän mitat, materiaalit ja sijainti

Porsaspesän sijainti: karsinan etuosassa, lähellä käytävää (haastateltavat yksimielisiä)

 • On helppo avata ja käsitellä porsaita GER1, GER2, SUI4, HOL, DEN1, DEN2, DEN3, SWE1, SUI1, SUI2, SUI3, SUI4, UK1

 • Pesä voi olla joko rinnakkaisesti tai kohtisuoraan käytävään nähden SUI1

Muita kommentteja porsaspesän sijainnista

 • pesän tulee olla lähellä emakon makuupaikkaa GER1, GER2, HOL, DEN1, DEN2, DEN3, UK1
  • kulmassa oleva porsaspesä ajaa tämän asian parhaiten UK1
 • porsaat menevät luonnostaan kulmaan ja oppivat paremmin kulmassa olevaan pesään SUI3, UK1
 • kulmassa oleva pesä on energiatehokkain ratkaisu DEN2
 • pesään tulee olla hyvä näkymä käytävältä GER1
 • Pesän tulisi sijaita myös niin, ettei emakko pääse vahingoittamaan (liikuttamaan) pesän rakenteita UK1

Pesän koko (huom: osa puhuu vain itse pesästä, osa pesäalueesta johon kuuluu myös porsaiden ruokinta-alue)

 • 0,8-1 m2, sen mukaan, mikä on tilan 10% suurimman pahnueen keskimääräinen koko GER2
 • 0,06m2 per porsas GER5
 • 1 m2 UK1 UK2
 • Vähintään 1 m2 SWE1
 • vähintään 1,2 m2  SUI4
 • 10-12 porsaalle 1,3 m2 DEN1
 • 1,5 m2, riippuu tosin pahnuekoosta HOL
 • 0,1m2  tilaa/possu --> n. 1,5m2 SUI1
 • Sveitsissä suositelleen 0,1m2/porsas, joten porsaspesän tulisi olla vähintään 1m2, mieluummin vielä suurempi. Suositus: 1,5 m2, josta 1m2 katettua ja loput varattu ruokinnalle. SUI3
 • Kokonaisuudessaan pesäalueella olisi hyvä olla tilaa possuille 1,5-1,6m2. Itse pesä 0,9 m2, ollaan siirtymässä 1 m2 suuntaan. Jos pesä yli 1m2, se on vaikea lämmittää, mutta 0,6 m2 on liian pieni. DEN2
 • Riittävän suuri pahnueelle (1,1m x 1,5 m) SUI2
 • Suositus nyt vähintään 1m2 (katettuna), kiinteälle lattialle suositus on isompi. 1,5m2 pesä katettuna olisi parempi. DEN3
 • Tarpeeksi iso (0,1 m2/porsas), tilaa myös ruokinnalle GER1
 • Kaikkien mahduttava pesään myös imetyksen lopussa SWE2, UK2, SUI2
 • Joillakin tiloilla "lainataan" tilaa porsaspesälle käytävän puolelta. Pesä, jonka kokoa voi tarpeen mukaan muuttaa, voisi olla hyvä. Tällöin voisi aloittaa esim. 0,5 m2:lla.  
 • Joissakin pesissä veranta, jotta pesää voidaan suurentaa possujen kasvaessa. GER1
 • On saatavilla pesiä joissa on väliseiniä, jotta osan porsaista saa suljettua utareelta pois; possut käyttävät seinämiä myös makuulle käymiseen DEN3

Pesän korkeus

 • Normaalisti 35-40 cm GER4
 • 40-50 cm: jos matalampi, lämpö ei pysy pesässä ja jos pesä korkeampi, se ei ole energiatehokas SUI4
 • n. 60 cm SUI1
 • Riippuu lämmitysjärjestelmästä GER1
 • Niin korkea, etteivät porsaat koske lämmönlähteeseen SUI3, UK1

       Oviaukon koko

 • Suuri, niin että pesään on helppo mennä GER2, GER3, GER4, DEN3, SUI2, SUI3 SUI4, UK1
  • Koko sivun mittainen GER4, SUI4
  • Voi olla kokonaan auki, kun lattialämmitys ja lämpölamppu päällä GER3
  • Niin suuri, ettei vapaana oleva emakko pysty tukkimaan oviaukkoa GER2, SUI3
  • Paras: Elypso SUI3
 • Porsimisen aikana oviaukon tulisi olla mahdollisimman avoin karsinaan päin, jotta porsaat löytävät sen. Myöhemmin oviaukon kokoa voi mahdollisesti tarvittaessa pienentää. UK2

Lämmönhukan minimointi

 • Laaja, mutta ei kovin korkea, jotta lämpö ei karkaa pesästä. SWE1
 • Tärkeää, ettei tule liikaa lämmönhukkaa. Tanskassa käytössä 10cm lippa oviaukon päällä. DEN3
 • Korkeus 20-30 cm GER1
 • Oviaukon edessä tulisi olla läpinäkyvät verhot, ensimmäiset pari päivää porsimisen jälkeen verhot on tosi hyvä nostaa porsaspesän päälle, jotta porsailla olisi vapaa kulku HOL
 • Porsaspesässä tuli olla verho oviaukon edessä ja sen tulee olla hyvin eristetty SUI4

Pesän lattia

 • Kiinteä DEN1, DEN2, DEN3, SUI1, SUI2, SUI3
  • jos lattiaa ei voida pitää puhtaana ei kiinteää DEN2
 • kiinteä, kuivitettu GER1, GER2
  • suosittelee betonia GER2
 • kokoritilälattia, päälle voi laittaa muovimaton DEN2

       Pesän kuivitus

 • suosittelee kuivitusta (kysymättä) GER1, GER2
 • olki, kutteri GER2, UK1
 • samaa kuiviketta kuin emakolle (ettei pesän ulkopuoli olisi houkuttelevampi) SUI3
 • olkea, sahanpurua tai kutteria. GER1
 • sahanpuru DEN1
 • sahanpuru, kutteri DEN2
 • olki SUI4
 • olki, silputtu olki, kutteri, kumimatto SUI1
 • silputtu olki, kutteri (ei pölyä) SUI3
 • rock dust (kivipöly, hiekka? hyviä kokemuksia) esim. Zeosan  ensimmäisten päivien aikana, heinää (nurmi tai alfalfa) 6. päivästä eteenpäin. GER3
 • kumimattoa, minkä päälle on laitettu hieman pilkottua olkea UK2
 • Jotkut tuottajat käyttävät juuttisäkkiä niin, säkki on ensin emakon pesäntekomateriaalina ja sen jälkeen se siirretään pesään houkuttelemaan porsaita sinne (emon haju) GER1
 • Jos karsinassa on hyvin paljon kuviketta (etenkin pitkävartista olkea) on epäilty sen estävän vastatsyntyneiden porsaiden liikkumista. Jos possu on terve eikä napanuora ei ole liian pitkä 10-15cm olkea ei ole ongelma. Jos on heikkoja possuja, lyhyttä olkea tai toisenlaista kuiviketta suositellaan käytettäväksi (Sveitsissä).
 • Ohran olki on  porsaille pehmeämpää UK1

       Pesän katto

 • Läpinäkyvyys ei toimi kovin hyvin pölyn takia GER2, GER3, DEN2, DEN3, UK1, UK2
  • ei välttämättä houkutteleva porsaille UK2
  • muovi naarmuuntuu ja katto pitää joka tapauksessa nostaa DEN2
  • hento materiaali ei ole käytännöllinen, sillä työntekijät käyttävät kattoa tasona tai astuvat kiivetessään katon päälle DEN3
 • Läpinäkyvien materiaalien käyttäminen pesässä on hyödyllistä, mutta haastateltava ei osaa sanoa kuinka se vaikuttaa porsaiden käytökseen ja pesän hyväksymiseen GER4
 • Pesän katon ei tarvitse olla läpinäkyvä, jos pesän voi aukaista, suosittelee ei-läpinäkyvää kattoa jonka saa helposti auki GER1
 • Voidaan käyttää läpinäkyvää kattoa SWE1
 • Puinen tai muu kiinteä katto pesässä, riittävän iso, että pesään pääsee helposti käsiksi. DEN2
 • Porsaspesässä tulee olla katto UK2

Porsaspesän lämmitys

Yleisiä suosituksia ja muita kommentteja

 • Pesässä tulee aina olla mahdollisuus lämmitykseen GER1, DEN3, SUI3, SUI4, UK1
  • Lämmitys tulee myös voida sulkea GER1
 • Riippuu tilan energiamuodosta HOL
 • Porsaspesässä tulisi olla lämmintä 25-30 astetta. Lämpötilaa voi laskea 30 asteesta 20 asteeseen aikavälillä porsimisesta vieroitukseen HOL
 • Pesän tulee olla hyvin eristetty SUI4

Lattialämmitys (vesikierto, lämpölevy lattiassa)

 • Suosittelee lattialämmitystä GER1, GER2, GER3, GER4, DEN1, DEN2, DEN3, SUI2, SUI3, SWE1
  • Lämpölamppu lisänä parina ensimmäisenä päivänä GER2, GER3, GER4, SUI3
  • Mahdollisesti lämpölampun kanssa DEN2, DEN3, SUI3
  • Ruotsissa lähes kaikilla myös lämpölamppu SWE1
  • Lämpölamppu lisänä houkuttelee porsaita SUI2
  • lämpölampun vaihtoehtona on alumiinilla kokonaan vuorattu pesä GER4
 • suosittelee lämpölevyä GER5, SUI3, UK1
  • on lamppua parempi
 • suosittelee vesipetiä GER1
 • suosittelee lämmitystä lattiaan ja kattoon (muu kuin lamppu) SUI4
 • Lattialämmityksen kanssa voidaan käyttää jonkin verran kuiviketta HOL
 • Lattialämmitys on hyvä talvella, kuumina kesinä sitä ei välttämättä tarvita ja hyvä pesä voi toimia myös ilman lattialämmitystä (suosittelee silti lattialämmitystä) SWE1
 • Ei ole lattialämmityksen kannalla (suosittelee lamppua), sillä lattia voi olla lämmin ja ilma kylmä UK2

Säteilylämmittimet

 • Suosittelee ”lämpölautasta” pesän kattoon GER1, DEN2
  • voidaan käyttää kuivikkeita GER1
 • suosittelee lämmitystä lattiaan ja kattoon (muu kuin lamppu) SUI4

Lämpölampuista

 • Useita kommentteja käytöstä yhdessä lattialämmitysen kanssa, kts. yllä
 • Ei suosittele (pelkkää) lämpölamppua GER1, DEN2, SUI3, SUI4
  • ei lämmitä pesää tasaisesti GER1, DEN2, SUI3
  • Pelkästä lämpölampuista ollaan siirtymässä pois DEN2, SUI3
  • voi aiheuttaa yhdessä oljen kanssa tulipalon UK1
 • Lämpölamppu voi houkutella porsaita pesään valon ja/tai lämmön ansioista GER1, SUI2, UK2
  • Punainen valo houkuttelee SUI3
  • porsaat voivat oppia yhdistämään valon lämpöön UK2
 • Lämpölamput ovat ok UK2

Porsaiden sulkeminen pesään

Porsaiden sulkeminen pesään

 • Suosittelee mahdollisuutta sulkea porsaat pesään GER1, GER3, GER4, GER5, HOL, DEN1, DEN2, SWE1, SUI1, SUI3, SUI4, UK1, UK2
  • pesän yläosaan pitää jäädä pieni ilma-aukko (josta porsas tai emakon pää eivät mahdu läpi) UK2
 • Porsaat suljetaan alkuvaiheessa pesään emakon syödessä HOL, SUI4, DEN1
  • Näin voidaan tehdä, mutta hyötyä pesän käytön oppimisen kannalta ei ole havaittu 
 • Porsaat voidaan sulkea pesään käsittelyä varten vain ensimmäisen elinviikon aikana, isommille porsaille sulkeminen voi olla stressaavaa GER4
  • Suosittelee siirrettävien levyjen käyttöä tai sanoo niiden olevan porsaspesään sulkemisen vaihtoehto GER4 GER5 DEN2

Kokemuksia (automaattisista) porsaspesien kattojen  nostojärjestelmistä

 • Joillakin tiloilla voi manuaalisesti nostaa porsaspesien katot yhtäaikaa ylös; jos paljon emakoita samassa osastossa, ei suosittele nostamaan kaikkia kansia samaan aikaan sillä lämpö karkaa pesistä ennen kuin on tehnyt tarkastuskierroksen. SWE1
 • Uusilla tiloilla on automaattisesti napista painamalla aukeavia kansia ja tuottajat ovat erittäin tyytyväisiä tähän ratkaisuun (voi painaa napista kannet ylös kun tulee osastolle) SUI3 SUI4
 • tiloilla on mukavia automaattisia systeemeitä, missä valojen tullessa osastolle alkavat pesien kannet hiljalleen nousta ylös, porsaat tottuvat tähän eivätkä lähde karkuun UK1
 • On käytössä automaattisesti avautuvia porsaspesiä. Kaikissa ei ole suljettavaa oviaukkoa. SUI2
 • On ollut olemassa automaattisia järjestelmiä, mitkä sulkevat porsaat pesään (pääsevät sisälle, mutta ei ulos), mutta ne eivät ole enää juurikaan käytössä. HOL

Muita kommentteja

 • Pesänkäytön opettamiseen on käytetty myös "valepossuja" (tennissukka täytettynä maissilla) sillä possut tykkäävät maata jotakin vasten DEN3
Suurten pahnueiden hoito tai suuren pahnuekoon kanssa pärjääminen

Jalostus on yleisimmin mainittu yksittäinen asia

 • Genetiikka GER1, GER3, GER5, DEN1, HOL, SUI4
  • avaintekijänä ovat elinvoimaiset, taisaiset porsaat, minkä vuoksi hyvin suuria pahnueita tulisi välttää. GER3, GER5 DEN1
  • esim Topig Norsvinilla on enemmän toimiva nisiä GER1
  • jalostetaan pienempiä mutta tasaisempia pahnueita (13-14 porsasta), niin kuin Sveitsissä tehdään SUI4
  • Hollantilaiset tuottajat sanovat, että mielummin pari possua vähemmän pahnueessa jos muut possut ovat siten painavampia ja emakolla on nisiä kaikille porsaille HOL

Eriäviä näkemyksiä siitä, onko vaativampaa emakon ollessa vapaana

 • Vapaaporsituskarsinoissa kaikki samat toimet ovat mahdollisia kuin häkkikarsinoissakin (osaimetys, lisämaito) GER1 UK2
 • Isojen pahnueiden hoito voi olla haastavampaa vapaaporsituksessa UK2
 • Porsaiden käsittelyssä ei saisi ilmetä stressiä ja varsinkin jos on vähemmän karsinarakenteita, porsaiden käsittely voi vaatia enemmän aikaa kuin jos olisi häkki käytettävissä GER5

Porsaspesän käyttö

 • Pesää käytetään rutiininomaisesti avuksi kun lääkitään tai muuten käsitellään porsaita GER1 DEN2 DEN3
 • Porsaat suljetaan pesään emakon syödessä SUI2
 • Tärkeää oikeasti katsoa ja seurata possuja (myös porsaspesään sisälle) DEN2
 • On suositeltavaa käyttää hyväksi porsaiden omaa päivärytmiä eli tehdä toimenpiteet niiden nukkuessa. On hyvä, jos emakon saa laitettua kiinni. Se nopeuttaa porsaiden kiinniottamista. GER1
 • Osaimetys, lisämaito

 • Osaimetystä on hankala järjestää, se on suositeltavaa vain porsimisen jälkeisinä tunteina, jotta kaikki porsaat saisivat ternimaitoa GER1, DEN1
  • Keinoemot, lisämaito parempia GER1
 • Lisämaito on suositeltavaa SUI1; mutta antotapa on suunniteltava hyvin (jos kuppi: koko ja sijainti), niin että se sopii pienimmillekin porsaille DEN3

Pahnuetasausta toppuutellaan

 • Jos emakko pystyy itse hoitamaan koko pahnueen, annetaan mielummin porsaiden olla siinä kuin siirretään toiselle emakolle. Siirretyt porsaat ovat heikossa asemassa pahnanpohjimmaisina. Tuottajat kyllä tasaavat pahnueita paljon saadakseen niistä tasaisempia. DEN3
 • Jos pahnueita tasataan, pitäisi vahvat porsaat jättää ensikoille, jotta ne saisivat paljon maitoa GER3
 • Joillakin tiloilla hyväksi on havaittu tapa, jossa suurista pahnueista otetaan vahvimmat ja painavimmat porsaat ja laitetaan ne emakolle, jonka oma pahnue on pienempi; kuitenkaan ei saa laittaa sellaiselle emakolle, joka on maannut omia porsaitaan. GER5

Toiminta haastateltavan SWE2 tilalla (vapaaporsitus)

Pahnuekoko on 17, joista 1 kuolleena syntynyt. Porsimisen yhteydessä tarkastetaan toimivien nisien määrä. Tasaamalla tarpeen mukaan annetaan jokaiselle emakolle sopiva määrä porsaita. Jos pahnueessa huonommin kehittyviä porsaita tehdään siirtoja (ei tarkempaa tietoa miten). Voitaisiin käyttää myös lisämaitoa.

Porsaiden vieroittaminen porsituskarsinaan

Eläinten hyvinvoinnin kannalta hyvä mutta (liian) kallis

 • Tämä oli yleinen käytäntö vuosikymmeniä sitten, mutta tarvitaan kaksi kertaa enemmän (kalliita) porsituskarsinoita SUI1
 • Ei ole käytössä, hyvä eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta mutta taloudellisesta näkökulmasta katsottuna kannattamaton. SUI4

Menetelmän etuja

 • Karsinaan jättämisellä on positiivinen vaikutus porsaiden vieroitusstressin vähentämiseen (ei sekoiteta pahnueita samalla kuin emakko poistuu) ja myös rehun hyväksymiseen. GER4
 • karsinaan jättämisellä on positiivisia vaikutuksia possujen hyvinvointiin tutkimuksissa se ei tosin ole parantanut tuotannon tunnuslukuja GER5
 • vähentää ripuliongelmia vieroitusvaiheessa SUI3
 • Vieroitettaessa porsaat jätetään karsinaan 1-2 päiväksi ja naapurikarsinat myös avataan, näin sekoitetaan 2-3 pahnuetta jotka siirretään ryhmänä vieroituskarsinaan ja pystytään vähentämään vieroituksesta johtuvaa stressiä. GER1
 • Vielä tehokkaammin vieroitusstressiä vähentää naapurikarsinoiden avaaminen jo porsaiden ollessa 10-14 päivän ikäisiä (vain porsaat pääsevät liikkumaan karsinasta toiseen, emakot eivät) Myös nämä possut jäävät karsinoihin 1-2 päivää vieroituksen jälkeen. GER1

Karsinarakenteisiin liittyvt riskit ja ongelmat

 • Vaikea suunnitella karsinaa niin, että se olisi hyvä sekä emakolle, pienille porsaille että porsaille vieroituksen jälkeen DEN3
 • Saksassa vieroitettuja porsaita ei voida jättää porsituskarsinaan, yksi syy on lainsäädäntö, esim. vaatimukset ritilän leveyden suhteen GER5
 • Jos tekee näin, pitää miettiä tarkasti karsinarakenteita, koska karsinan pitää olla myös kooltaan suurempi jos haluaa porsaat jättää sinne n. 30 kg asti.  Possut voivat myös jäädä jumiin esim. vinoseinien alle kun ovat isompia.  On riskialtista jättää porsaat porsituskarsinoihin vieroituksen jälkeen. UK1

Muita kommentteja

 • Tietää yhden tilan missä tehdään näin, karsina 7,5m2. Karsina toimii hyvin ulostamiskäyttäytymisen ohjaamisessa, koska niin iso. DEN1
 • Norjassa tehdään tätä, Ruotsissa ja Tanskassa muutamilla tiloilla. Tehdään ns. norjalaistyyppisissä karsinoissa (osittain kiinteä, osittain ritilälattia jne). Menetelmän toimivuus on vielä kysymysmerkki:  Norjassa tiloilta saadaan hyviä tuloksia, mutta siellä tilakoko on pieni, on tuskin toimiva menetelmä suurilla tiloilla. DEN2
 • Hyvin harvalla tilalla tehdään näin, tähän vaikuttaa paljon investoinnit ja tilan taloudellinen tilanne DEN3
 • Sveitsissä eivät tunne ns. norjalaista mallia (Norwegian model), missä käytetään porsituskarsinoita vieroitetuille porsaille. Sveitsiläiset tilat, missä jätetään porsaat hetkiksi vieroituksen jälkeen karsinaan, tekevät muutokset imetyksestä vieroitukseen pehmeämmin. Tämä ei kuitenkaan usein ole mahdollista johtuen usein käytetystä 3 viikon rytmistä. SUI3
Emakoiden käsittely ja ongelmakäyttäytyminen

Emakoiden siirto karsinaan

 

 • Ovi käytävälle, karsinan etuosassa SWE1 SUI4 DEN1
 • Joillakin tiloilla ovi on karsinan takaosassa puhdistamisen helpottamiseksi DEN1
 • Leveät oviaukot ja helppo siirtäminen säästävät aikaa DEN2
 • Ovet 65-70 cm SUI4
 • Ovet vähintään 70 cm DEN2
 • Ovet aukeavat ulospäin tai molempiin suuntiin SUI4
 • Ovet raukeavat reilusti tai ovat jopa pois nostettavissa UK1
 • emakko tarvitsee riittävästi tilaa mennäkseen karsinaan ja kääntyäkseen ympäri GER1 UK1
 • emakolla pitäisi olla iso tila vastassa kun menee karsinaan DEN2
 • Rauhallinen työntekijä tärkeää DEN3
 • Mahd. vähän esteitä ja varjoja SUI4; sekä umpikujia, lattian muutoksia jne UK1

Toimenpiteiden tekeminen emakolle tai porsaille

Useimmat suosittelevat emakon kiinni laittamista

 • Häkkiin GER3 GER4 GER5 SUI3
 • Lantakäytävälle portin/väliseinän avulla (esim. FAT2-karsinassa) GER1, GER2, UK2
 • Tarvitaan vähintään yksi aita karsinaan hoitajan ja emakon väliin HOL
 • Suosittelee karsinarakenteita jotka suojaavat työntekijöitä (esim. helppokäyttöiset häkit) DEN2

Häkkiä ei (välttämättä) tarvita

 • Jos emakolla ja hoitajalla on hyvä suhde, hoitaja pystyy tekemään emakolle erilaisia toimenpiteitä ilman sulkemista häkkiin UK2
 • Häkki ei ole välttämätön, on tärkeää kohdella emakoita hyvin niin että liittävät ihmisen johonkin positiiviseen SUI3
 • Injektoiminen ruokinnan aikana ja  huomion ohjaaminen muualle rapsuttelemalla emakkoa ennen injektiota on suositeltavaa SUI3
 • Usein tuottajat käsittelevät eläimiä aika mukavasti, kun eläimet ovat vapaana eikä emakkoja suljeta mihinkään esim. injektion antamista varten. Sairaan eläimen hoito ei siis yleensä ongelmallista, sillä emakko on aggressiivinen kun se on terve. SUI4

Muita kommentteja

 • Ongelmia lääkitysten antamisessa jos emakko on erittäin aggressiivinen eikä karsinassa ole häkkiä.  Suun kautta annettava kipulääke loistava keksintö. sWE1

Emakoiden ongelmakäyttäytyminen

 

Aggressiivisuuden esiintymien: useampi mainitsee, että ei ole ongelma

 • Aggressiivisia emakoita ei ole paljon, eikä siten myöskään ongelmia niiden kanssa HOL DEN1 DEN2 SWE2 SUI1 UK2
 • Emakot yleensä aggressivisia vain lyhyen aikaa DEN1 SUI1
 • n. 10% emakoista on aggressiivisia SUI4
 • Jotkut emakot voivat olla erittäin aggressiivisia SWE1

Hoitajan ja emakon välinen suhde vaatii rakentamista emakoiden ollessa vapaana

 • Tärkeää on että emakot ovat rauhallisia ja luottavat hoitajiin. Emakoita täytyy kohdella hyvin ja olla itse rauhallinen kaikissa vaiheissa, ei pelkästään porsitusosastolla DEN3 UK1
 • Hoitajalta vaaditaan enemmän ammatitaitoa emakoiden ollessa vapaana: on ymmärrettävä niiden käyttäytymistä ja kieltä ja osattava reagoida oikein uhkaaviin eleisiin GER5 DEN1
 • Vapaaporsitukseen siirryttäessä tuottaja joutuu harjottelemaan sitä, miten vapaana oleva emakko kohdataan porsituskarsinassa GER2
 • On tärkeää tuntea eläimet. Isoilla tiloilla voi olla enemmän  ongelmia aggressiivisuuden tms kanssa. UK2

Toimintaohjeita

 • Suosittelevat emakon kiinni laittamista tai jonkinlaista seinämää emakon ja työntekijän välissä toimenpiteiden aikana GER1 GER4 DEN2 DEN3 HOL
  • Jos tämä ei ole mahdollista porsaat täyttyy ottaa karsinasta pois toimenpiteitä varten HOL
 • Jos emakko on hyvin aggressiivinen hyvä keino on jättää emakko toiseen huoneeseen, kun käsitellään sen porsaita SUI3
 • Häkkiin sulkeminen voi olla emakolle ongelma GER3
 • Jos emakkon on stressaantunut tai kivuissaan, sitä on lääkittävä SUI3

Genetiikka, aggressiivisuus ja emo-ominaisuudet

 • Jos emakolla on ongelmakäyttäytymistä sitä ei pitäisi käyttää jalostuksessa GER3 GER1 GER2 SUI3 SUI4
 • Aggressiivinen emakko on usein hyvä emo  
  • Usein hyvin kasvaneet porsaat GER2 SUI3 SUI4
  • Voivat olla parempia emoja, koska ovat suojelevampia porsaita kohtaan HOL
  • "Äidillinen" käyttäytyminen ja aggressivisuus on normaali reaktio siihen, kun porsaita käsitellään GER4
  • Vapaaporsitukseen genetiikaltaa sopivia emakoita:  Topig Norsvin (TN70), Suisag AG (Sveitsi, “Schweizer Edelschwein”), BHZP db. Klara (Saksa, luomutuotantoon) GER1
  • Maissa, joissa häkkiporsitus on/on ollut yleistä, emakoiden ominaisuuksia ei ole valittu ihmisen tarpeiden mukaan, vaan lähinnä possujen (vuorovaikutuksen) vuoksi GER2
  • on normaali reaktio siihen, kun porsaita käsitellään GER4
 • Genetiikka vaikuttaa sihen, miten emakko suhtautuu ihmiseen HOL SWE2
  • Yorkshire on tempperamenttisempi rotu, maatiainen  rauhallisempi HOL
  •  
Pesänrakennus ja porsiminen

Pesänrakennus

Lähes kaikki haastateltavat mainitsevat, että on tärkeää/ erittäin tärkeää/ kaikista tärkein asia

 • Pesäntekomateriaalia tulee antaa emakoille ja sitä käytetään intensiivisesti n. 90% emakoista GER5
 • Pitää olla kiinteä lattia pesänrakennusmateriaalia varten UK1

Pesänrakennusmateriaali, suosituksia

 • Olki paras GER1 DEN1, voidaan silputa tarvittaessa GER3
 • Olki tai heinä HOL, SUI3
 • Olkea tai muuta materiaalia jota emakko voi kantaa suussaan SUI1
 • Oksat saattaisivat olla erittäin hyvä materiaali SUI3
 • Minimi 10 kg olkea, mutta se ei ole mahdollista useimmilla tiloilla. 4-5 kg olisi jo tosi hyvä määrä. SWE1   
 • Pahvilaatikot, sanomalehdet, oksat ovat ok SWE1
 • Olki ja juuttisäkki toimivat hyvin, juuttisäkki on yleisimmin käytössä tiloilla GER5

Huonompia pesänrakennusmateriaaleja

 • Juuttisäkit eivät sovellu pesänrakennukseen niin hyvin HOL GER1
 • Sahanpuru ei ole pienijakoisena kovin hyvä, mutta parempi kuin ei mitään SWE1

Vapaan emakon ohjaaminen oikeaan porsimispaikkaan

 

Suojattu pesäalue josta emakolla hyvä näkyvyys

 • Korkeat seinät antavat turvallisuuden tunteen UK1, UK2, DEN3
 • Jos pesä on suojaisa ja lantakäytävältä näkymä naapurikarsinaan emakko asettuu makaamaan pää lantakäytävän suuntaan ja peräpää mahdollisimman kauas siitä. Jos porsaspesä on karsinan kulmassa, emakko porsii tällöin lähelle pesää. UK1, DEN3
 • Jonkinlainen suojus/kate/katos karsinan etuosassa voi tuoda suojan tunnetta HOL
 • Emakon tarvitsee tuntea olonsa turvalliseksi karsinassa HOL ja sen tulisi nähdä toisia emakoita ja käytävän liikkumatta paikaltaan GER4
 • Emakon tulisi porsia keskellä karsinaa, tarvitaan tarpeeksi tilaa jotta pystyy vaihtamaan asentoa kesken porsimisen ja kääntymään ympäri GER1

Mukava pesäalue

 • Kiinteä lattia ja kuiviketta UK1, UK2
 • Porsimisen aikana lattia saa olla lämmin, jopa 30 astetta HOL
 • Jos karsinassa on kovin kuuma emakko voi hakeutua porsimaan viileämpään paikkaan eli ritilälle. Tällaisessa tilanteessa pesäalueen yli puhaltava ilmavirtaus voi auttaa tekemään siitä mukavan porsimisalueen. HOL
 • Emakon pitäisi mahtua kokonaan kiinteälle lattialle SWE1
 • Lattia voi laskea hieman lantakytävälle päin (pesäalue korkeammalla), emakot tykkäävät porsia peräpää korkeammalla eli porsaspesän vieressä SUI4

Lantakäytävä epämukavaksi

 • Jos lantakäytävän väliseinät ovat putkea (ei kiinteät), emakko ei pidä sitä turvallisena porsimispaikkana UK1, UK2, DEN3
 • Lantakäytävän ritilälattia ja porsaiden suojaputket ohjaavat emakkoa pois (ei halua maata siellä) UK1, UK2

Porsimisasennon ohjaaminen

 • Joillakin tiloilla on käytössä putki, joka ohjaa emakkoa porsimaan tietyssä asennossa (perä porsaspesään päin). Toimii erittäin hyvin ja putki otetaan pois kun emakko on porsinut. SWE1
 • Haastateltavan omalla tilalla yhdessä osastossa käytössä järeä metalliputki keskellä pesäaluetta. Putki poistetaan joidenkin päivien kuluttua porsimisesta (emakkokohtaista). Porsaskuolleisuus tässä osastossa n. 2% alempi kuin muissa osastoissa. SWE2

Emakot porsivat yleensä haluttuun paikkaan

 • Emakoiden väärään paikkan porsiminen on harvoin ongelma HOL
 • Jos karsina ja pesäalue tehdään oikein, emakot saadaan melkein aina porsimaan toivottuun paikkaan UK2
 • Haastateltavan tilalla lähes kaikki emakot porsivat peräpää melkein porsaspesässä, eli juuri halutussa asennossa SWE2
 • Emakot porsivat yleensä samassa asennossa: makaavat kiinteällä lattialla, vinoseinän vieressä,  porsaspesän vieressä, pää lantakäytävälle DEN2

Muita kommentteja

 • Emakon sijainti on todennäköisesti tärkeämpää hoitajalle kuin emakolle, riippuu hoitajan mieltymyksistä GER5

Porsimisapu

Karsina porsimisavun kannalta

 • emakon takana tulisi olla vähintään 1-1,5 m2 tilaa hoitajalle porsimisapua varten. GER1
 • estettävä ettei emakko pääse työntymään nurkkaa vasten. DEN3

Porsimisapu häkeissä vs vapaana olevalle emakolle

 • Ei ole vaikeuksia porsimisavun antamisessa, ei ole vaikeampaa kuin vanhassakaan systeemissä. DEN2 SUI4 (ei edes aggressiivisimmilla emakoilla)
 • Tuottajien mielestä porsitusapua ei ole vaikea antaa, varsinkin jos karsinassa on suojarakenteita ohjaamassa emakon porsimisasentoa; DEN3

Haastateltavien kokemuksia ja ohjeita: sujuvat porsimiset ja emakon rauha korostuvat

 • Porsimisten valvominen on suositeltavaa, mutta työlästä GER3 SUI3 DEN1
  • Valvominen tulisi mieluiten toteuttaa olematta paikalla SUI3 DEN1
  • suosittelee lämpökameraa DEN1
 • Painottaa emakon mahdollisimman vähäistä häirintää porsimisvaiheessa GER1 SUI1 SUI3 DEN1
  • Useimmat emakot ovat hyvin rauhallisia ja  poissaolevia porsimisen aikana. Hoitajien tulisi lähestyä emakoita porsimisen aikana hyvin rauhallisesti ja hitaasti, jotta emakko tuntisi olonsa mukavaksi.  On käytettävä rauhallista ääntä ja ystävällistä käyttäytymistä emakon tukemiseksi. Koskaan ei saa panikoida tai olla epäystävällinen. GER1 SUI3
  • Emakoiden on annettava porsia yksin ja rauhassa ja hoitajan pitää pysyä poissa tieltä, jotta emakot eivät häiriinny SUI1
  • Usein tuottajat jättävät emakot porsimaan rauhassa. HOL
  • Suurin osa emakoista ei tarvitse porsitusapua, niiden pitää antaa porsia yksin ja rauhassa ja hoitajan pitää pysyä poissa tieltä, jotta emakot eivät häiriinny. SUI1
  • Porsimisapua tarvitsee antaa harvoin HOL, SUI1, SWE2
   • Apua tarvittan noin 5%:ssa porsimisista HOL
   • Haastateltavan tilalla apua tarvitsee ehkä 1/ 40 porsimista (=pors.ryhmä), yleensä suuri vanha emakko jolla polteheikkoutta. Suosittelee strategista oljen käyttöä joka mahdollistaa pesänrakennuksen, minkä jälkeen porsiminen sujuu erittäin hyvin. SWE2
Porsaskuolleisuuden minimointi

Emakon varovaisen käyttäytymsisen tukeminen

Genetiikka, eläinvalinta

 • Käytetään genetiikkaa, jonka tiedetään toimivan vapaaporsitusksessa GER1 GER3
 • Emo-ominausuudet, terveet jalat SUI3 UK2
 • Jalostustavoitteiden ei tulisi keskittyä vain tuotokseen vaan myös eläinten käyttäytymiseen ja terveyteen, koska terveys varsinkin vanhemmilla emakoilla vaikuttaa suuresti emakon toimintaan siihen makaako se porsaitaan. GER5

        Ihmisen ja eläimen suhde

 • Myös emakot tulisi sopeuttaa ihmisiin jo aikaisemmissa tuotannonvaiheissa, jotta ne tulisivat rennommiksi porsitusosastolla. Ei saa unohtaa ensikoiden "kesyttämistä"; anna herkkuja kuten omenoita emakon totuttamiseksi ihmiseen. GER1
 • eläintenhoitajien tulisi viettää aikaa emakoiden kanssa, ennen kuin ne porsivat UK2

Karsina, porsimisympäristö

 • Pesäalueen koko ja muoto vaikuttavat, myös vinoseinät auttavat  UK2, DEN3
 • Terveys ja hyvä ympäristö SUI4
 • Luonnollinen ympäristö GER4
 • Tärkeää, ettei lattia ole märkä ja liukas, emakko ei voi liukkaalla lattialla kontrolloida makuulle menoaan UK2

Management

 • Kipulääkitys jos esim jalkaongelmia SUI3
 • Pesänrakennusmateriaalin antaminen, luonnollinen ympäristö, kontakti porsaisiin GER4
 • Jos emakko saa tarpeeksi ruokaa, se imettää porsaita hyvin ja porsaat eivät ole nälkäisiä, jolloin ne palaavat pesään ja ovat suojassa siellä DEN3
 • Emakon tulisi tuntea olonsa turvalliseksi HOL

Porsaskuolleisuus haastateltavien kotimaissa 

GER1

 • Pahnuekoko riippuu geneetiikasta, mutta keskimäärin elävänä syntyy n. 15-16. Porsaskuolleisuus tavanomaisilla tiloilla on 13-14% standardigenetiikalla ja 15-16% Danbred-emakoilla.
 • Vapaaporsitukseen sopivilla roduilla (mainittu ylempänä) on n. 14-16 elävänä syntynyttä porsasta. Keskimääräinen porsaskuolleisuus on 20-25% vapaaporsituskarsinassa luomutuotannossa.

GER3

 • Pohjois-Saksassa tiloilla on 28-80 vieroitettua porsasta/emakko/vuosi. Elävänä syntyneiden määrä riippuu genetiikasta.
 • Tiloilla, missä tanskalaisperäisiä emakoita, voi olla 35-36 vieroitettua porsasta/emakko/ vuosi. Pahnuekoko vaihtelee, keskimäärin 16 porsasta.
 • Tiloilla, missä saksalaisia tai Topig Norsvin emakoita, elävänä syntyy vähemmän porsaita, mutta saman verran vieroitetaan, koska porsaat ovat elinvoimaisia ja pahnueet tasaisia.
 • Porsitushäkeissä  hyvillä tiloilla porsaskuolleisuus on yleensä 12-14%. Tiloilla missä on korkeatuottoisia emakoita, porsaskuolleisuus on yleensä korkeampi, 17-19%.
 • Kuolleisuus 15% ja sen alle on "ok" Saksassa. apaaporsituksessa kuolleisuus voi olla tämä yli.

DEN1

 • Tanskassaa syntyy keskimäärin 19,5 porsasta, joista 17,9 elävänä. Elävänä syntyneiden kuolleisuus on 14-15 %, vaikka niiden eloonjäämikseksi tehdään paljon työtä.
 • Ulkona olevilla emakoilla porsaskuolleisuus kaikista syntyneistä porsaista on jopa 30%. Vapaassa porsituksessa suuri kuolleisuuden syynä on (liian) suuri pahnuekoko, jolloin porsaat ovat liian heikkoja.
 • Vapaaporsituksessa päästään parhaimmillaan samalle tasolle häkkiporsituksen kanssa.

DEN2

 • Aikaisemmin siirtyminen vappaporsitukseen johti suurempaan porsaskuolleisuuden nousuun kuin nykyään. Eräällä vapaaporsitustilalla kuolleisuus ennen vieroitusta on n. 15%, mikä on parempi kuin tyypillisellä häkkiporsitustilalla.

DEN3

 • Vaihtelee tiloilla 10-30% välillä. Kuolleisuus on suurempi tiloilla, joilla vapaaporsitus verattuna häkkiporsitukseen.

SWE1

 • Koska useilla tiloilla ei ole karsinoissa porsaspesää, porsailla on kylmä ja ne hakevat lämpöä emakosta ja porsaskuolleisuus onkin sen takia aika korkea. Porsaskuolleisuuteen vaikuttaa myös se, että osa emakoista porsii ritilän päälle ja porsaat kylmettyvät (etenkin vaurautaritilän päällä talvella).

SUI2

 • Porsaskuolleisuus on alle 13%, keskiarvo arviolta 10%. Jollain tiloilla kuolleisuus on vain 5-6 %, toisilla taas vähän korkeampi jos on ongelmia esim. ripulin kanssa.
 • Alhaiseen kuolleisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat Sveitsin kohtuullinen pahnuekoko, kansallisesti hyvin suljettu tuotanto (esimerkiksi eläviä eläimiä ei saa ostaa muista maista).
 • Sveitsissä jalostuksen tavoitteena ei siis ole saada 20 porsasta/pahnue, vaan 14-15 elävänä syntynyttä. Porsaiden syntymäpainot ovat myös korkeita, 1,5-2 kg.
Yleisiä kommentteja ja terveisiä vapaaporsitusta suunnitteleville tiloille
 • Ei voi saada kaikkea mitä haluaa, pitää tehdä kompromisseja ja miettiä mitkä työvaiheet ovat tärkeitä ja panostaa karsinansuunnittelussa niihin. Tuottajille kerrotaan karsinan suunnitteluvaiheessa mikä on paras vaihtoehto, mutta usein taloudelliset syyt estävät myös sen, että ei saa kaikkein parasta vaan joutuu tekemään kompromisseja. Jos tilalla on ollut käytössä esim. hyvä liemiruokintasysteemi, ei sitä kannata lähteä ensimmäisenä vaihtamaan vapaaporsitukseen siirryttäessä. DEN2
 • Huomio porsaisiin ja porsaspesään.  Älä tee kaikkia muutoksia kerralla, vapaaporsituksessa joutuu miettimään monet asiat (kuten ruokinnan) uudestaan häkkiporsitukseen verrattuna. Keskity emakoiden ruokintaan, jotta ne ovat hyvässä kunnossa tultaessa ja lähtiessä porsitusosastolta.Tuottajat pitävät vapaaporsituksesta (vapaaimetyksestä), näkevät paremmin eläinten käyttäytymisen. Emakot ovat myös paremmassa kunnossa, imettävät paremmin, jalat ovat paremmassa kunnossa jne. Porsaat ovat vahvempia ja kestävät vieroituksen paremmin. Ongelmana on, että tuottajilla ei ole taloudellisesti varaa rakentaa kokonaan uutta vapaaporsitussikalaa, joten he joutuvat muokkaamaan vanhoja tilojaan , jolloin joutuu tekemään kompromisseja vanhoihin tiloihin sopiviksi. DEN2
 • Parhaiten (vapaaporsituksessa) menestyvät tilat ovat niitä, jotka antavat emakoiden "tehdä tehtvävänsä" ja häiritsevät niitä mahdollisimman vähän. Tuottajat/hoitajat tekevät mitä pitääkin, mutta tekevät ne rauhallisesti ja minimoivat kaikin tavoin stressiä. SWE1
 • Karsinamallien toimivuudessa on pajon eroja tilojen välillä, sama karsina toimii toisilla tiloilla paljon paremmin kuin toisilla. Tämä riippuu myös emakoista. Muutamia tiloja, missä yhteisporsiminen ja ne toimivat erittäin hyvin; emakot erottavat oman pesäalueensa ja ovat erittäin huolellisia siellä. Lannanpoistojärjestelmällä on merkitystä, sen pitää kesää kuivikkeen käytön. EI imulannanpoistoa porsitusosastolle. SWE1
 • Vapaaporsituksen onnistumiseksi emakko on erittäin tärkeä. Tärkeää, että emakko kasvaa vapaaporsitussysteemissä ja että emakot jalostetaan sitä ajatellen.  Emakon käyttäytyminen on tärkeää, pahnuekoko on tärkeä. SUI1
 • Vapaaporsituskarsinan rakenteet pitää valita sen mukaan, mikä on lopullinen tavoite (vapaaporsitus vai vapaaimetys). Jos yrittää molempia, voi tulla tehneeksi liikaa (huonoja) kompromisseja. Suunnittelussa täytyy ottaa myös huomioon tila, mihin aikoo karsinat laittaa ja kuinka monta karsinaa tulee olemaan yhdessä osastossa; jos paljon emakoita samassa tai jopa kaikki emakot samassa huoneessa, työskentely niiden kanssa vie paljon aikaa ja jos olosuhteet ovat huonot, kaikki eläimet kärsivät siitä. UK1
 • Vapaaporsituksen onnistuminen on paljon kiinni itse tilasta. On olemassa pieniä, vanhoja tiloja vanhoilla porsituskarsinoilla, jotka toimivat erittäin hyvin. SUI3
 • Hoitajilla tulee olla varmuutta työskennellä ja suorittaa kaikki vaadittavat hoitotoimenpiteet vapaan emakon kanssa. UK2