Hankkeen esittely

Tulevaisuuden Vapaaporsitus Suomessa on maa- ja metsätalousminsteriön rahoittama hanke, jossa kerätiin tietoa lukuisten erilaisten kanavien kautta ensisijaisesti suomalaisten tuottajien käyttöön.

Työtä koordinoi Helsingin Yliopisto, ja se toteutettiin yhteistyössä elinkeinon ja tuottajajärjestön kanssa.

Hanke sai alkunsa maa- ja metsätalousministeriön asettaman Vapaaporsitustyöryhmän aloitteesta. Työryhmä havaitsi, että vaikka vapaaporsituksesta on olemassa runsaasti tutkittua tietoa, suomenkielistä tai Suomeen helposti sovellettavaa informaatiota on hyvin vähän. Suomalaisilla tiloilla jo käytössä olevista toimivista vapaaporsituskäytännöistä ei esimerkiksi ollut lainkaan koottua tietoa.

1.8 2020 – 30.1 2022 jatkuneen TUVA-hankkeen perusajatus oli yhdistää tieteellinen tutkimustieto, käytännön kokemukset Suomesta (tilat, muut tahot) ja muualta maailmasta (katsaus, asiantuntijat), sekä tehdä laajaa sidosryhmäyhteistyötä.

Tutustu tutkimusryhmään ja muihin toteuttajatahoihin, tai lue hankkeen lyhyt esittely (pdf):

 

Tavoitteena oli tunnistaa ne karsina-rakenteet ja hoitokäytännöt, joilla on paras potentiaali sopia Suomen tuotanto-olosuhteisiin. Nämä koottiin kokoelmaksi suosituksia menestyksekkään vapaaporsituksen tuoteuttamiseksi Suomessa.

Tälle sivustolle on kerätty runsaasti työn aikana kertynyttä syventävää taustatietoa.