Tutkimus

Elintarvikevalvonnan vaikuttavuuden parantaminen on tärkeä yhteiskunnallinen ongelma. Tutkimuksemme keskittyy ruokamyrkytysten ennaltaehkäisyyn, valvontamenetelmien kehittämiseen ja elintarvikepetosten ennaltaehkäisyyn. Tärkeä kysymys on kuinka tasapainottaa vastuu ruokaturvallisuudesta valvonnan ja yritysten välillä. Tutkimme tätä valvontaviranomaisten, yritysten ja kuluttajien näkökulmasta.
Projektit (käynnissä olevat)
Projektit (päättyneet)

Hygieniapassitesti, jonka tarkoituksena on testata elintarvikealalla työskentelevien henkilöiden elintarviketurvallisuusosaamista, on ollut käytössä jo lähes 20 vuotta Suomessa. Passeja on myönnetty jo yli miljoona kappaletta. Hygieniapassijärjestelmän vaikuttavuudesta on kuitenkin hyvin vähän tietoa. Tämän hankkeen tarkoituksena oli tutkia hygieniapassitestiin osallistuneiden henkilöiden suoriutumista testissä, määrittää maallikon perushygieniaosaamistaso sekä arvioida suoriutumista ilman ennakkovalmistautumista. Tutkimus osoitti, että hygieniapassitesti on relevantti. Ilman hygienipassitestin suorittamista hygieniaosaamistaso olisi merkitsevästi heikompi alle 20 vuotiaiden joukossa. Hankkeessa tunnistettiin useita hygieniapassijärjestelmän kehittämiskohteita. Hankkeen johtajan oli Ruokavirasto ja rahoittajana Maa- ja metsätalousministeriö.  

Julkaisut

Vaarala, A., Uusitalo, L., Lundén, J., Tuominen, P. 2021. The relevance of the Finnish Hygiene Passport test. Food Control. 130, 108254. doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108254 

Lihantarkastuksella ja teurastamovalvonnalla on suuri merkitys lihan laadun ja turvallisuuden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Lihantarkastus- ja laitosvalvontatöiden tehtäväjako vaikuttaa oleellisesti teurastamovalvontaan ja sen toimivuuteen. Hankkeessa tutkittiin kahden pääasialllisen lihantarkastusmallin toimivuutta ja kehittämistarpeita sekä viranomaisen että teurastamoiden kannalta. Tutkimus mahdollistaa mallien kehittämisen ja uusien mallien luomisen tutkimustietoon perustuen. Yhteistyötahoja olivat Lihateollisuuden tutkimuskeskus (LTK) ja teurastamoita. Rahoittajina toimivat Maa- ja metsätalousministeriö ja teollisuus. 

Julkaisut

Luukkanen, J., Kotisalo, N., Fredriksson-Ahomaa, M., Lundén, J. 2015. Distribution and importance of meat inspection tasks in Finnish high-capacity slaughterhouses. Food Control. 57, 246-251.  

Luukkanen, J., Lundén, J. 2016. Compliance in slaughterhouses and control measures applied by official veterinarians. Food Control. 68, 133-138. 

Luukkanen, J., Fredriksson-Ahomaa, M., Nevas, M., Lundén, J. 2017. Prerequisites for high-quality official control in Finnish slaughterhouses. Food Control. 79, 50-56.  

Luukkanen, J., Nevas, M., Fredriksson-Ahomaa, M., Lundén, J. 2018. Developing official control in slaughterhouses through internal audits. Food Control. 90, 344-351.