Elintarviketurvallisuuden hallinta Covid-pandemian aikana (2021-)

Covid-19 epidemialla on ollut vaikutuksia elintarvikealaan ja elintarvikevalvontaan. Poikkeuksellinen tilanne on pakottanut valvontaviranomaiset ja elintarvikealan uusiin toimintatapoihin, joilla voi olla vaikutuksia elintarviketurvallisuuteen.

Covid-19 pandemia on haastanut elintarvikealan ja elintarvikevalvonnan aiheuttamalla ongelmia elintarvikkeiden saatavuudessa, hygieenisissä toimintatavoissa ja valvontamenetelmissä tapahtuvien muutosten takia. Tässä hankkeessa tutkitaan pandemian aiheuttamia muutoksia elintarviketurvallisuuteen sekä pandemian aikana että sen jälkeen. Tutkimuksen kohteena on myös uusien valvontamenetelmien, erityisesti etävalvontamenetelmien, käytettävyys ja luotettavuus. Hanketta rahoittaa Walter Ehrströmin säätiö.