Elintarvikepetosten torjunta (2019-)

Elintarvikepetokset johtavat kuluttajia harhaan, aiheuttavat epäreilua kilpailua elintarvikealalla ja usein terveysvaaraa. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää viranomaisten kykyä torjua elintarvikepetoksia sekä elintarvikeyritysten suojatumista elintarvikepetoksilta.

ELIPET -hankkeessa tutkitaan elintarvikepetosten torjuntaa viranomaistoiminnassa sekä elintarvikealan yrityksissä. Euroopan komission määritelmän mukaan elintarvikepetoksella tarkoitetaan tahallista, lainsäädännön vastaista tekoa, joka johtaa asiakasta harhaan ja jolla pyritään saamaan ansiotonta taloudellista hyötyä. Elintarvikepetokset ovat osa harmaata taloutta ja voivat lisäksi aiheuttaa kuluttajille ja muille yrityksille taloudellisia tappioita. Elintarvikepetokset voivat myös aiheuttaa terveysvaaraa. Tutkimme hankkeessa suomalaisia elintarvikepetostapauksia, elintarvikevalvontaviranomaisten mahdollisuuksia havaita ja torjua elintarvikepetoksia, elintarvikealan yritysten alttiutta elintarvikepetoksille sekä yritysten elintarviketurvallisuuskulttuuria elintarvikepetosten torjunnan kannalta. 

Hankkeen tutkijana työskentelee ELL, väitöskirjatutkija Jasmin Joenperä. Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö (Makera). Hankkeessa tehdään yhteistyötä Ruokaviraston, aluehallintovirastojen, paikallisten ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköiden, poliisin, Syyttäjälaitoksen, Tullin, Verohallinnon, elintarvikealan etujärjestöjen ja elintarvikealan yritysten kanssa. Apulaisprofessori, sosiaalipsykologian dosentti Annukka Vainio (Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, HY), rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori Tarja Koskela (Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto) ja toksikologian professori Raimo Pohjanvirta (Eläinlääketieteellinen tiedekunta, HY) tuovat omaa osaamistaan tutkimukseen. 

 

Julkaisut:

Joenperä, J., Koskela, T., & Lunden, J. (2022). Incidence and characteristics of food-related criminal cases in Finland. Food Control134, 108425. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108425