Elintarvikevalvonnan kansanterveysvaikutukset (2020-)

Yksi elintarvikevalvonnan tärkeimmistä tavoitteista on ruokamyrkytysten ennaltaehkäisy. Tässä projektissa pyritään kvantifioimaan elintarvikevalvonnan ja ruokamyrkytysten ilmaantuvuuden välistä yhteyttä.

Suomessa tehdään vuosittain n. 25 000 elintarvikehuoneistoihin kohdistuvaa valvontatarkastusta. Tarkastusten on todettu vähentävän elintarvikelainsäädäntöön liittyviä laiminlyöntejä, mutta tarkastusten kansanterveysvaikutuksista ei ole tutkittua tietoa. Suomessa raportoidaan vuosittain keskimäärin n. 45 ruokamyrkytysepidemiaa, joissa sairastuu keskimäärin n. 1000 henkilöä. Koska vain pieni osa ruokamyrkytyksistä raportoidaan, on ruokamyrkytysten todellinen kansanterveystaakka huomattavasti suurempi. Tutkimme hankkeessa elintarvikevalvontatarkastusten tulosten yhteyttä ruokamyrkytysten ilmaantumiseen sekä pyrimme tarkastelemaan sitä, miten elintarvikevalvonnan resurssien muutokset vaikuttaisivat kansanterveyteen. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää riskiperusteisen elintarvikevalvonnan kehittämisessä. 

Projektin tutkijana työskentelee ELL, FM, väitöskirjatutkija Mikko Kosola. Tutkimuksen yhteistyötahoina toimivat Ruokavirasto sekä Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL).