Ruokamyrkytysepidemioiden torjuntavalmius (2020-)

Valmius selvittää ruokamyrkytysepidemioita on keskeinen viranomaistehtävä. Valmiutta voidaan tutkia interkalibrointiharjoituksilla.

Elintarvikevalvontaviranomaisten valmius selvittää ja torjua ruokamyrkytysepidemioita on keskeistä ihmisten terveyden suojelemiseksi ja yhteiskunnalle aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Tässä hankkeessa paikalliset valvontaviranomaiset  osallistuivat ensimmäistä kertaa elintarvikevalvonnan ruokamyrkytysepidemioiden selvittämisvalmiutta mittaavaan interkalibrointitutkimukseen. Hanketta johtaa EnviroVet Public Health Professionals ja yhtestyökumppaneina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ruokavirasto ja Helsingin yliopisto.  

Hanke saa jatkoa vuonna 2022, jolloin tutkitaan elintarvikevalvonnan valmiutta valvoa Listeria monocytogenes riskejä elintarviketuotannossa.