Tutkijan palvelut

Lähinnä tutkijaa ovat tiedekuntien, laitosten ja erillislaitosten tukihenkilöstö. Yksiköiden henkilökunta auttaa tutkijaa päivittäisissä kysymyksissä, tekee yhteistyötä yliopistopalveluiden kanssa, ja tarvittaessa auttaa tutkijaa löytämään oikean palveluntarjoajan. Tyypillisesti lähipalveluihin kuuluu talous- ja henkilöstöpalveluita, joissain yksiköissä myös rahoitushaun tukea. Yksiköt huolehtivat myös tutkijoiden tiloista ja teknisistä palveluista.

Tutkimuspalvelut auttaa tutkijoita tutkimushankkeiden valmistelussa ja tutkimustulosten saattamisessa yhteiskunnan käyttöön. Sen palvelut kattavat tutkimusrahoituksen suunnittelun ja haun tuen, tutkimushankkeiden lakipalvelut, yritysyhteistyön ja tutkimustulosten hyödyntämisen.

Yliopistopalveluihin kuuluvat kampuksilla toimivat lähipalvelut sekä yliopistotason toiminnot, jotka tukevat lähipalveluita. Tutkimuspalveluiden kanssa toimii tiiviissä yhteistyössä yliopiston omistama kaupallistamistoimija Helsingin Innovaatiopalvelut Oy. Helsingin yliopiston yritysyhteistyötyötiimi tarjoaa tukea ja valmennusta uusien yhteistyöhankkeiden kehittämiseksi yliopiston ja yritysten välillä.

Tutkimushankkeen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tarjoavat kampuksilla toimivat palvelukeskukset. Niiden toiminnasta vastaa yliopistopalveluissa kvestuuri, henkilöstöhallinnosta henkilöstö- ja lakiasiat. Jälkimmäisen keskitetyt kansainväliset henkilöstöpalvelut varmistaa ulkomailta Suomeen tulevan tutkijan sujuvan asettumisen maahan, ja vastaavasti helpottaa lähtöä ulkomaille.

Helsingin yliopiston kirjasto tarjoaa tutkijoille sähköisiä ja painettuja aineistoja sekä niihin liittyviä palveluita. Lisäksi tarjolla on muuan muassa tiedonhaun, avoimen julkaisemisen ja tutkimusaineistojen hallinnan palveluita ja koulutuksia. Kirjastolla on toimipisteitä kaikilla kampuksilla.

Tietotekniikka on välttämätöntä jokaisen yliopistolaisen arjessa. Yliopiston monipuoliset ja pääosin maksuttomat tietotekniikkapalvelut kattavat muun muassa sähköpostin ja työasemat, tukipalvelut tutkijoille ja opettajille, opetus- ja opiskelutiloja sekä monipuolisen käyttäjätuen tietoturvaa unohtamatta. Tutkijoille ja yksiköille on tarjolla myös räätälöityjä palveluita erityistarpeisiin. Helsingin yliopiston yhteiset tietotekniikkapalvelut tuottaa tietotekniikkakeskus.

Tietotekniikkapalvelut yliopistolla