Tutkimusympäristö

Yhä suurempi osa Helsingin yliopiston tuottamista tutkimusaineistoista on avoimesti saatavilla. Yliopisto kehittää tutkimusinfrastruktuureja avoimen tieteen periaattein ja panostaa tutkimuksen näkyvyyden seurantaan.