Monitieteinen sukupuolentutkimus on nouseva ala, jossa Pohjoismailla on luontevasti kansainvälinen kärki hallussaan (Alankomaiden ja Britannian ohella). Ala on luonteeltaan poikkeuksellisen monitieteinen ja kansainvälinen: tohtoriopetus ja ohjaus tapahtuvat suureksi osaksi englannin kielellä ja kansainvälisessä ympäristössä. Myös Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta -ohjelman kurssiohjelma ja työkokoukset toimivat enimmäkseen englannin kielellä, joskin kaikki yliopiston kieliä käytetään tarpeen mukaan.

Tohtoriohjelma järjestää koulutusta ja ohjausta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alueella sukupuoleen ja siihen liittyviin ilmiöihin keskittyville tohtoriopiskelijoille ja heidän ohjaajilleen. Sukupuolentutkimuksen alaan on viime vuosikymmeninä liittynyt intersektionaalinen analyysi, jossa erityisesti etnisyyden, rodun, uskonnon ja luokan sukupuolen ja seksuaalisuuden kanssa risteävät erot ovat muodostuneet merkittäväksi osaksi sukupuolentutkimuksen teoriakirjallisuutta. Tohtoriohjelman kurssiohjelma toimii laajasti kaikkien näiden risteävien erojen alueella.