Professorit

Osastolla työskentelee lähes 30 professoria. Professorien erikoisalat edustavat tarkempia suuntauksia algoritmien, tekoälyn, tietoverkkojen ja ohjelmistojen tutkimusaloilla.

Nimi

Nimike Erikoisala Tutkimusryhmä
Dorota Glowacka Apulaisprofessori Eksploratiivinen haku, interaktiivinen tiedonhaku, käyttäjien mallintaminen Exploratory Search and Personalisation (ESP)
Keijo Heljanko Professori Big data, rinnakkaislaskenta, hajautetut järjestelmät  
Antti Honkela Apulaisprofessori Koneoppiminen, todennäköisyyspohjainen päättely, laskennallinen biologia, yksityisyys Probabilistic Inference and Computational Biology (PROBIC)
Pan Hui Professori Datatiede Systems and Media
Aapo Hyvärinen Professori Neuroinformatiikka Neuroinformatics
Giulio Jacucci Professori Interaktiiviset järjestelmät, ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus (HCI) Uniquitous Interaction (UIx)
Matti Järvisalo Apulaisprofessori

Automaattinen päättely, optimointi, algoritmit, tekoäly

Constraint Reasoning and Optimization
Jussi Kangasharju Professori Tietoverkot ja hajautetut järjestelmät, läsnä-äly Collaborative Networking (CoNe)
Jyrki Kivinen Professori Koneoppiminen, algoritmit Machine Learning
Arto Klami Apulaisprofessori Koneoppiminen, tekoäly, datatiede Multi-source Probabilistic Inference
Mikko Koivisto Professori Algoritmit, koneoppiminen Sums of Products
Jiaheng Lu Apulaisprofessori Tietokannat, tiedon hallinta Unified Database Management System
Michael Mathioudakis Apulaisprofessori Laskennalliset yhteiskuntatieteet, tiedon louhinta Mathioudakis group
Tommi Mikkonen Professori Ohjelmistotekniikka, ohjelmoitava maailma Empirical Software Engineering
Ville Mustonen Professori Bioinformatiikka Bioinformatics and Evolution
Petri Myllymäki Professori Älykkäät järjestelmät, koneoppiminen, todennäköisyysmallit Complex Systems Computation (CoSCo)
Veli Mäkinen Professori Algoritminen bioinformatiikka, tiiviit tietorakenteet Genome-scale algorithmics
Tomi Männistö Professori Ohjelmistotuotanto, ohjelmistoarkkitehtuurit, tuotteiden muunneltavuus Empirical Software Engineering
Valtteri Niemi Professori Tietoturva Secure Systems
Petteri Nurmi Apulaisprofessori Esineiden internet (IoT), hajautetut järjestelmät, havainnointi Pervasive Data Science
Jukka K Nurminen Professori Hajautettu laskenta, energiatehokkuus, älykkäiden järjestelmien ohjelmistojen elinkaari, laskennallinen moraali  
Simon Puglisi Apulaisprofessori Algoritmit, tietorakenteet, tiedon tiivistus, skaalautuvuus, algoritmien suunnittelu, datatiede, bioinformatiikka Compressed Data Structures
Kai Puolamäki Apulaisprofessori Datatiede, tekoäly, ilmakehätieteet Exploratory Data Analysis
Teemu Roos Apulaisprofessori Koneoppiminen, datatiede Information, Complexity and Learning
Laura Ruotsalainen Apulaisprofessori Spatiotemporaalinen data, estimointi, datatiede, koneoppiminen Spatiotemporal Data Analysis
Sasu Tarkoma
 
Professori Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne Content-centric structures and networking (COSN)
Nikolaj Tatti Apulaisprofessori Datatiede, algoritmit, tilastollinen mallintaminen, kyberturvallisuus Data Analytics and Cyber Security
Hannu Toivonen Professori Datatiede, tekoäly, laskennallinen luovuus Discovery group: Data Mining and Computational Creativity
Esko Ukkonen Emeritusprofessori Algoritmit, kombinatorinen hahmontunnistus, bioinformatiikka, koneoppiminen Combinatorial Pattern Matching

Indrė Žliobaitė

Apulaisprofessori Elämäntieteiden informatiikka, datatiede, paleobiologia Data Science and Evolution

Eme­ri­tus­pro­fes­so­rit

 • Martti Tienari, tietojenkäsittelyoppi 1969-1998, laitoksen esimies 1967-1998
 • Esko Ukkonen, tietojenkäsittelyoppi 1985-2017, laitoksen esimies 1998-1999, laitoksen johtaja 2010-2013
 • Jukka Paakki, ohjelmistojärjestelmät 1997-2016, laitoksen johtaja 2001-2006 ja 2014-2015
 • Matti Mäkelä, sovelletun matematiikan numeeriset algoritmit 1998-2001
 • Seppo Sippu, informaatiojärjestelmät 1998-2011

En­ti­set pro­fes­so­rit

 • Heikki Mannila, tietojenkäsittelyoppi, erityisesti informaatiojärjestelmät 1989-1999
 • Kimmo Raatikainen, ohjelmoinnin teoria ja systeemiohjelmointi 1998-2008
 • Henry Tirri, älykkäät järjestelmät 1998-2003, tietotekniikan opettajankoulutus 2000-2008
 • Eero Hyvönen, tietojenkäsittelytiede, erityisesti tietojenkäsittelytieteen muuntokoulutus 1999-2004
 • Inkeri Verkamo, ohjelmistotekniikka 2002-2007
 • Samuel Kaski, data-analyysi ja sen soveltaminen bioinformatiikassa 2004-2005
 • Pekka Abrahamsson, ohjelmistojen laatu ja laadunvarmistus 2009-2012
 • Jürgen Münch, ohjelmistojärjestelmät 2011-2015

En­ti­set apu­lais­pro­fes­so­rit

 • Paavo Turakainen, 1970-1971
 • Yrjö Seppälä, 1974-1981
 • Kari-Jouko Räihä, 1984-1985
 • Eljas Soisalon-Soininen, 1986-1993
 • Pekka Orponen, 1994-1996