Professorit

Osastolla työskentelee yli 20 professoria. Professorien erikoisalat edustavat tarkempia suuntauksia algoritmien, tekoälyn, tietoverkkojen ja ohjelmistojen tutkimusaloilla.

Nimi

Nimike Erikoisala Tutkimusryhmä
Pan Hui Professori Datatiede Systems and Media
Aapo Hyvärinen Professori Neuroinformatiikka Neuroinformatics
Giulio Jacucci Professori Interaktiiviset järjestelmät, HCI Uniquitous Interaction (UIx)
Matti Järvisalo Apulaisprofessori

Automaattinen päättely, optimointi, algoritmit, tekoäly

Constraint Reasoning and Optimization
Jussi Kangasharju Professori Tietoverkot ja hajautetut järjestelmät; läsnä-äly Collaborative Networking (CoNe)
Jyrki Kivinen Professori Koneoppiminen, algoritmit Machine Learning
Arto Klami Apulaisprofessori Koneoppiminen, tekoäly, datatiede Multi-source Probabilistic Inference
Mikko Koivisto Apulaisprofessori Algoritmit, koneoppiminen Sums of Products
Jiaheng Lu Apulaisprofessori Tietokannat, tiedon hallinta Unified Database Management System
Michael Mathioudakis Apulaisprofessori Laskennallinen sosiaalitiede, tiedon louhinta Mathioudakis
Tommi Mikkonen Professori Ohjelmistotekniikka Empirical Software Engineering
Ville Mustonen Professori Bioinformatiikka Bioinformatics and Evolution
Petri Myllymäki Professori Älykkäät järjestelmät, koneoppiminen, todennäköisyysmallit Complex Systems Computation (CoSCo)
Veli Mäkinen Professori Algoritminen bioinformatiikka, tiiviit tietorakenteet Genome-scale algorithmics
Tomi Männistö Professori Ohjelmistojärjestelmät Empirical Software Engineering
Valtteri Niemi Professori Tietoturva Secure Systems
Teemu Roos Apulaisprofessori Koneoppiminen, datatiede Information, Complexity and Learning
Sasu Tarkoma
 
Professori Hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne Content-centric structures and networking (COSN)
Hannu Toivonen Professori Datatiede, tekoäly, laskennallinen luovuus Discovery group: Data Mining and Computational Creativity
Esko Ukkonen Emeritusprofessori Algoritmit, kombinatorinen hahmontunnistus, bioinformatiikka, koneoppiminen Combinatorial Pattern Matching

Indrė Žliobaitė

Apulaisprofessori Life science -informatiikka, datatiede, paleobiologia Data Science and Evolution

Eme­ri­tus­pro­fes­so­rit

 • Jukka Paakki, ohjelmistojärjestelmät, 1997-2016
 • Martti Tienari, tietojenkäsittelyoppi 1969-1998, laitoksen esimies 1967-1998
 • Matti Mäkelä, sovelletun matematiikan numeeriset algoritmit 1998-2001
 • Seppo Sippu, informaatiojärjestelmät 1998-2011

En­ti­set pro­fes­so­rit

 • Jürgen Münch, ohjelmistojärjestelmät, 2011-2015
 • Heikki Mannila, tietojenkäsittelyoppi erityisesti informaatiojärjestelmät, 1989-1999
 • Kimmo Raatikainen, ohjelmoinnin teoria ja systeemiohjelmointi 1998-2008
 • Inkeri Verkamo, ohjelmistotekniikka 2002-2007
 • Henry Tirri, älykkäät järjestelmät 1998-2003, tietotekniikan opettajankoulutus 2000-2008
 • Samuel Kaski, data-analyysi ja sen soveltaminen bioinformatiikassa 2004-2005
 • Pekka Abrahamsson, ohjelmistojen laatu ja laadunvarmistus   2009-2012

En­ti­set apu­lais­pro­fes­so­rit

 • Paavo Turakainen, 1970-1971
 • Yrjö Seppälä, 1974-1981
 • Eljas Soisalon-Soininen, 1986-1993
 • Pekka Orponen, 1994-1996
 • Kari-Jouko Räihä, 1984-1985