Tietojenkäsittelytieteen tutkimuslaboratoriot ja -infrastruktuurit

Tietojenkäsittelytieteen osastolla on useita erilaisia tutkimuslaboratorioita sekä muita tutkimukseen liittyviä infrastruktuureja.
Tutkimuslaboratoriot

NODES-laboratorio on kokeellisen tietojenkäsittelytieteen, erityisesti tietoverkkojen ja jokapaikan sekä liikkuvan tietotekniikan (ubiquitous and mobile computing) tutkimus- ja opetusinfrastruktuuri. Laboratoriossa on keskeistä infrastruktuuria alueen tutkimukseen, kuten uusien tietoverkkoprotokollien ja reititysalgoritmien kehittämiseen tarkoitetut tietoverkot ja testikehikot, sekä häiriösuojattu huone langattomiin mittauksiin. Laboratoriosta löytyy myös reuna- ja sumulaskentalaitteistoja sekä oma 5G-verkko.

NODES-laboratorio sijaitsee Exactum-rakennuksen salissa B124 (1. krs, "pääkäytävä"). Laboratorion johtajana toimii professori Sasu Tarkoma.

Software Factory muodostaa yleisen alustan, joka yhdistyvät ohjelmistoliiketoiminta sekä teoreettinen ja soveltava ohjelmistotuotannon tutkimus ja opetus. Software Factory on kokeellinen ohjelmistojen tutkimus- ja suunnittelulaboratorio, jonka tavoitteena on innostava oppiminen ja monialainen tutkimus. Laboratoriossa on myös robottisovellusten kehitys- ja testausympäristö sekä VR- ja XR-laitteiden kehitysympäristö.

Software Factory sijaitsee Exactum-rakennuksen salissa BK113 (kellarikerros, “Unicafen ravintolan vieressä"). Laboratorion johtajana toimii professori Tomi Männistö.

Interaction-laboratorio tarjoaa mahdollisuuden tutkia ihmisen, tietokoneen ja fyysisen ympäristön välistä vuorovaikutusta sekä kehittää siihen sopiva uusia menetelmiä. Laboratorio on varustettu tätä varten nykyaikaisella laitteistolla, johon kuuluvat niin kiinteät ja puettavat silmänliikkeen tunnistimet, erilaiset fysiologiset sensorit (EDA, HRV, fEMG), EEG-laitteisto, suuret kosketusnäytöt, erilaiset haptiset laitteet kuin liikkeentunnistamiseen tarvittavat sensoritkin.

Interaction-laboratorio sijaitsee Exactumin salissa A339 (3. kerros, “HIIT:n käytävän päässä”). Laboratorion johtajana toimii professori Giulio Jacucci.

UbiKampus

UbiKampus on laaja, avoin toimistotila, jossa on oma puoli sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Tilassa on sekä yksittäisiä työpisteitä että erilaisia kokoushuoneita varattavaksi ad hoc -periaatteella. 

UbiKampus toimii työtilana, mutta myös tutkimuslaboratoriona, joissa voidaan kehittää ja kokeilla uudenlaisia tietojenkäsittelytieteen menetelmiä. Tilassa on jokapaikan laskentaan soveltuva perusinfrastruktuuri:

  • avoin WiFi ja valtava määrä IP-osoitteita erilaisia älylaitteita varten,
  • MQTT-väylä, johon julkaistavaa sensoridataa voivat kaikki avoimesti lukea, 
  • erilaisia sensoreita (mm. ilmanlaatu ja liikkeentunnistus), 3D-kameroita jne.

Tutkimuslaboratorion koordinaattorina toimii Niko Mäkitalo.