Tietojenkäsittelytieteen yhteistyö

Tietojenkäsittelytieteen osasto haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan monin eri tavoin, sekä paikallisesti että globaalisti. Laajassa verkostossamme on yhteistyökumppaneita niin tutkimuslaitoksista, yrityksistä kuin julkiselta sektoriltakin.
Tutkimuksen yhteistyö
Opetuksen ja koulutuksen yhteistyö
Järjestöyhteistyö