Tietojenkäsittelytieteen opiskelu

Tietojenkäsittelytieteen koulutuksessa yhdistyy teoria ja käytäntö. Käytännönläheinen opetuksemme sisältää ohjattua harjoittelua sekä yhteistyöprojekteja, joissa käytetään ammattilaisten työkaluja. Opetus kattaa tietojenkäsittelyn keskeiset osa-alueet, kuten ohjelmistot ja algoritmit, tiedon hallinnan ja tietoturvan, käyttöliittymät, laitteiston toiminnan, käyttöjärjestelmät ja tietoliikenteen.

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelmassa opitaan niitä taitoja, joilla on merkitystä nyt ja tulevaisuudessa sekä alan työelämässä että tutkimuksessa. Alan työllisyysnäkymät ovat erinomaiset. Kandidaatit työllistyvät monipuolisesti koulutusta vastaaviin tehtäviin, ja kandidaatintutkinto antaa oikeuden jatkaa opintoja tietojenkäsittelytieteen tai datatieteen maisteriohjelmassa.

Bachelor's programme in Science on luonnontieteiden monialainen, kansainvälinen kandidaatintutkinto. Se perustuu fysiikan, kemian, matematiikan ja tilastotieteen, tietojenkäsittelytieteen ja datatieteen tutkimukselle, ja tarjoaa monipuoliset valmiudet edetä näiden alojen maisteriohjelmiin.

Bachelor's programme in Science on kokonaan englanninkielinen.

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelmassa kehityt asiantuntijaksi valitsemallasi erikoisalueella. Valittavanasi ovat tieteellisen tutkimuksen kohdealueet algoritmien, tietoverkkojen tai ohjelmistojen aihealueilta.

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi, ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta. Monikielisessä ohjelmassa opiskelijat toimivat osana kansainvälistä opiskelija- ja tutkijayhteisöä.

Datatieteen maisteriohjelmassamme hankit syvällisen osaamisen datatieteessä käytetyistä menetelmistä. Datatiede on tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen nykyaikainen yhdistelmä, joka ratkoo erilaisten aineistojen analysointiin ja käyttöön liittyviä ongelmia niin teollisuudessa kuin monilla tieteenaloillakin. Opit ymmärtämään menetelmien toimintaperiaatteet, jolloin pystyt niiden soveltamisen lisäksi luomaan ratkaisuja datatieteen uusiin haasteisiin.

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi, ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta. Monikielisessä ohjelmassa opiskelijat toimivat osana kansainvälistä opiskelija- ja tutkijayhteisöä.

Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelmassa saat vahvan perustan fysiikan, matematiikan, kemian ja/tai tietojenkäsittelytieteen teoreettisiin menetelmiin, mallinnukseen sekä matemaattiseen ja numeeriseen analyysiin. Koulutusohjelman erityispiirre on mahdollisuus yhdistää opintoja laaja-alaisesti edellä mainituista oppiaineista. Se soveltuu erinomaisesti sekä perustutkimuksen että monenlaisten sovellusten tarpeisiin. 

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi, ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta.

Ilmakehätieteiden maisteriohjelmassa opit ymmärtämään ilmastonmuutoksen, ilmanlaadun ja sään muutosten keskeisiä kysymyksiä. Maisteriohjelma on myös ainoa meteorologeja kouluttava koulutusohjelma Suomessa.

Maisteriohjelma on monikielinen. Opetus järjestetään englanniksi. Kurssit ja opinnäytteet on myös mahdollista suorittaa suomeksi tai ruotsiksi ellei opetuksen kannalta ole syytä edellyttää muuta.

Life Science Informatics -maisteriohjelma tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia opiskella Kumpulan, Viikin ja Meilahden kampuksilla HiLIFE-yksikössä, joka tarjoaa alojensa huippututkimukselle erinomaiset ja kansainväliset puitteet. Monitieteisessä ympäristössä on mahdollisuus muovata opintojaan moneen eri suuntaan ja olla mukana ratkomassa luonnontieteiden suuria kysymyksiä tieteenalojen rajapinnassa.

Maisteriohjelma on englanninkielinen.

Tohtorikoulutus

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutus tuottaa uuden sukupolven huippututkijoita. Siksi rekrytoimme lahjakkaimmat ja motivoituneimmat tohtorikoulutettavat. Tutkinto pätevöittää kansainväliselle tutkijanuralle parhaisiin yliopistoihin sekä vaativimpiin yhteiskunnan asiantuntijatehtäviin. Tohtorikoulutus perustuu tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen, jota tehdään lukuisissa arvotetuissa kansainvälisissä tutkimusryhmissä, ml. useat Suomen Akatemian huippuyksiköt.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tohtorintutkinto suoritetaan tohtoriohjelmissa, jotka ovat hakukohteina. Kumpulan kampuksella toimii luonnontieteellinen tutkijakoulu. Lisäksi tiedekunnan tohtorintutkinto on mahdollista suorittaa kahdeksassa muihin tutkijakouluihin kuuluvissa tohtoriohjelmissa.

MOOC-kurssit

Tietojenkäsittelytieteen osasto tarjoaa avoimia laadukkaita ja ilmaisia verkkokursseja kaikille. Monipuolisesta kattauksesta löydät kursseja kaikentasoisille opiskelijoille. Aloittelija voi lähteä liikkeelle Ohjelmoinnin MOOCista tai tekoälyn perusteisiin keskittyvästä Elements of AI -kurssista. Osaamistaan päivittävä voi syventyä vaikkapa tietoturvaan tai Fullstack -ohjelmointiin.

Tutustu opiskeluun tiedekunnassa

Millaista on opiskelu matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa? Entä opiskelijaelämä? Tutustu tiedekuntamme opiskeluun ja opiskelijan palveluihin täällä!