Tule meille TET-harjoitteluun
Helsingin yliopistoon ja tiedekasvatukseen toi tutustua myös TET-harjoittelun merkeissä. Tällä sivulla on kerrottu tarkempia lisätietoja TET-harjoittelun käytännöistä ja hakemisesta. TET-harjoittelun aikana voit päästä avustamaan tutkijoitamme työssään, ohjaajiamme opintokäynneillä LUMA-tiedeluokissamme ja tutustumaan opettajankoulutukseen. Lisätietoja saat sähköpostitse tiedekasvatus@helsinki.fi.
Hae TET-har­joit­te­luun

TET-harjoittelun tiedekasvatuksen ja yleisemmin matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Olemme sinuun yhteydessä lomakkeen lähetyksen jälkeen sähköpostitse.

TET-harjoittelun voi suorittaa yhdessä tai useammassa Helsingin yliopiston tiedeluokassa tai matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmässä. Tiedeluokkia ovat fysiikan avoin oppimislaboratorio Fotoni, Kemianluokka Gadolin, maantieteen ja geotieteiden tiedeluokka Geopiste, tietojenkäsittelytieteen tiedeluokka Linkki sekä matematiikan ja tilastotieteen tiedeluokka Summamutikka.

LUMA-tiedeluokat mahdollistavat monia sellaisia aktiviteetteja, joita esimerkiksi tavanomaisissa päiväkodeissa, peruskouluissa ja lukioissa ei tyypillisesti ole mahdollista toteuttaa. Vierailujen yhteydessä on myös mahdollista tavata tutkijoita ja tutustua uusimpaan tutkimukseen.

Lisäämme TET-harjoittelun hakulomakkeen tälle sivulle jälleen syksyllä.

Millaista työtä TET-jakson aikana tehdään

Räätälöimme jokaisen TET-harjoittelun ohjelman ja lukujärjestyksen ennen TET-harjoittelujaksoa. TET-harjoittelija saa lukujärjestyksen ja viikon ohjelman/työtehtävät TET-harjoittelujakson ensimmäisenä päivänä.

TET-harjoittelijan työnkuvaan voi kuulua esimerkiksi:

 • Koululuokkien tekemillä toiminnallisilla opintokäynneillä avustaminen - lasten ohjaaminen ja opastaminen tiedeluokassa. Apua tarvitaan usein myös opintokäyntien valmisteluissa ja loppusiivouksessa.
 • Tutkimusaineiston käsittely - esimerkiksi kirjaamalla tutkimuslomakkeilla kerättyä tietoa tietokoneelle.
 • Opetusmateriaalien inventaario - esimerkiksi kirjojen, pelien ja muiden oppimismateriaalien lajittelu ja huolto.
 • Tapahtumissa avustaminen - esimerkiksi vieraiden ohjaaminen oikeaan paikkaan ja esitteiden jakaminen.
 • Opetuksen seuraaminen - mahdollisuus päästä seuraamaan yliopiston luentoja ja keskustelemaan opiskelijoiden kanssa.
 • Avustamista opettajankoulutuksen tehtävissä.
Yleisiä ohjeita

Oppilaalle tarjottava ateria on opetuksen järjestäjän vastuulla, joka tarkoittaa, että emme tarjoa TET-harjoittelijalle lounasta.

Ruokatauolla (60 min) suosittelemme esimerkiksi, että...

 • TET-harjoittelija syö lounaan omalla koulullaan.
 • TET-harjoittelija syö lounaan muussa lähialueen koulussa sopimuksen mukaan (esimerkiksi toisessa Helsingin kaupungin oppilaitoksessa).
 • TET-harjoittelijalle järjestään lounaseväät oman koulun keittiöstä.
 • koulu tarjoaa TET-harjoittelijan lounaan esimerkiksi kuittia vastaan tai jakamalla lounasseteleitä.
 • vanhemmat/TET-harjoittelija itse maksaa vapaa-valintaisen lounaan tai eväät.

Helsingin yliopiston Unicafe-ravintoloissa TET-harjoittelija saa lounaansa henkilökuntahintaan. Kampuksien läheisyydestä löytyy ruokakauppoja ja kahviloita, joista on myös mahdollista ostaa lounasta.