Opiskelijaksi

Tervetuloa opiskelemaan teologiseen tiedekuntaan!

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta on opiskelijamäärältään Euroopan suurimpia teologian alalla. Tiedekunnan tarjoaman uskonnon asiantuntemuksen perustana on vahva historiatietoisuus, mutta toisaalta voimakas nykypäivään liittyvä tulkinnallinen ulottuvuus.

Kouluttamiamme asiantuntijoita hyödynnetään yhteiskunnassa laajasti, sillä uskonnon ja maailmankatsomusten ymmärtäminen antaa välineitä, joiden avulla voi ymmärtää maailmaa. Meiltä valmistuvat opiskelijat sijoittuvat hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin: työllisten osuus vuonna 2018 meiltä valmistuneista viisi vuotta valmistumisen jälkeen oli 95 %, ja 86 % arvioi työnsä vastaavan vaativuustasoltaan hyvin yliopistollista koulutusta. Teologit työllistyvät paitsi opettajiksi ja kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen palvelukseen myös monipuolisesti esimerkiksi viestinnän ja asiantuntijoiden tehtäviin, järjestöihin, yrityksiin, mediaanja julkiseen hallintoon. Teologeja tarvitaan myös erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.

Huom! Van­han tut­kin­to­ra­ken­teen mu­kaan opis­ke­le­vien siir­ty­mä­ai­ka lop­puu 18.12.2020. Jos olet aloittanut ennen syksyä 2017 ja vanhan rakenteen mukaiset opintosi ovat vielä kesken, lue Opiskelijan ohjeista, miten saat opintosi valmiiksi ajoissa.