Opiskelijaksi

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta on opiskelijamäärältään Euroopan suurimpia teologian alalla. Tiedekunnan tarjoaman uskonnon asiantuntemuksen perustana on vahva historiatietoisuus, mutta toisaalta voimakas nykypäivään liittyvä tulkinnallinen ulottuvuus.

Kouluttamiamme asiantuntijoita hyödynnetään yhteiskunnassa laajasti, ja meiltä valmistuvat opiskelijat sijoittuvat hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin; työllisten osuus vuonna 2012 meiltä valmistuneista viisi vuotta valmistumisen jälkeen oli 95 %, ja 86 % arvioi työnsä vastaavan vaativuustasoltaan hyvin yliopistollista koulutusta. Suuntautua voi erilaisiin asiantuntijatöihin, opetustehtäviin, seurakuntiin sekä uskonnollisten yhteisöjen parissa tehtäviin töihin. Teologista osaamista tarvitaan yhä enemmän järjestöissä, yrityksissä, tiedonvälityksen ja median palveluksessa sekä julkisen hallinnon tehtävissä.