Opiskelijaksi

Tervetuloa opiskelemaan teologiseen tiedekuntaan!

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta on opiskelijamäärältään Euroopan suurimpia teologian alalla. Tiedekunnan tarjoaman uskonnon asiantuntemuksen perustana on vahva historiatietoisuus, mutta toisaalta voimakas nykypäivään liittyvä tulkinnallinen ulottuvuus.

Kouluttamiamme asiantuntijoita hyödynnetään yhteiskunnassa laajasti, sillä uskonnon ja maailmankatsomusten ymmärtäminen antaa välineitä, joiden avulla voi ymmärtää maailmaa. Meiltä valmistuvat opiskelijat sijoittuvat hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin; työllisten osuus vuonna 2018 meiltä valmistuneista viisi vuotta valmistumisen jälkeen oli 95 %, ja 86 % arvioi työnsä vastaavan vaativuustasoltaan hyvin yliopistollista koulutusta. Teologit työllistyvät paitsi opettajiksi ja kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen palvelukseen myös monipuolisesti esimerkiksi viestinnän ja asiantuntijoiden tehtäviin, järjestöihin, yrityksiin ja julkiseen hallintoon. Lue lisää teologien työllistymisestä.

Kaikki tiedekunnan koulutusohjelmat löytyvät Koulutustarjonnasta ja alla olevien linkkien kautta. Opiskelemaan haetaan Opintopolku-palvelussa.

Huom! Van­han tut­kin­to­ra­ken­teen mu­kaan opis­ke­le­vien siir­ty­mä­ai­ka lop­puu 31.7.2020. Jos olet aloittanut ennen syksyä 2017 ja vanhan rakenteen mukaiset opintosi ovat vielä kesken, lue Opiskelijan ohjeista, miten saat opintosi valmiiksi ajoissa.