Opettajien akatemian perustamisen taustalla olivat havainnot ja kokemukset siitä, että opetuksen arvostus ja asema eivät ole samalla tasolla kuin tutkimuksen arvostus ja asema. Vaikka Opettajien akatemian yhtenä tarkoituksena onkin erinomaisten opettajien palkitseminen, tavoitteena on samalla koko yliopistoyhteisön opetuksen ja oppimisen laadun parantaminen. Teoreettisena lähtökohtana on yliopistopedagoginen näkemys oppineisuudesta opetuksessa (scholarhsip of teaching).