Opettajien akatemian jäsenet
Opettajien akatemiaan valittu saa akatemian pysyvän jäsenyyden sekä kaksivuotisen henkilökohtaisen määrärahan. Lisäksi opettajan kotiyksikkö, kuten oppiaine tai osasto saa samaksi ajaksi kehittämisrahaa. Määrärahat ovat käytettävissä opettajana kehittymisen edistämiseen sekä erilaisiin opetuksen ja oppimisen kehittämishankkeisiin.

Jäsenet-listauksessa ovat mukana ne Opettajien akatemian jäsenet, jotka löytyvät yliopiston henkilöhausta eli ovat palvelussuhteessa yliopistoon tai heillä on jokin affiliaatioon liittyvä sopimus yliopiston kanssa.

Opettajien akatemian jäsenten henkilöprofiilit ja yhteystiedot tiedekunnittain ja yksiköittäin ryhmiteltynä julkaistaan myöhemmin.

Show more info
Opet­ta­jien aka­te­mian kun­nia­jä­sen Bengt Holm­ström

MIT:n professori ja nobelisti Bengt Holmström kutsuttiin vuosijuhlapäivän tilaisuudessa 24.3.2017 Helsingin yliopiston Opettajien akatemian ensimmäiseksi kunniajäseneksi.

Perusteluissa todetaan, että Holmström on omalla esimerkillään vaikuttanut merkittävällä tavalla yliopisto-opetuksen arvostukseen muun muassa tuomalla esiin professorien aidon läsnäolon merkityksen opetus- ja ohjaustilanteissa. Bengt Holmström on suosittu luennoitsija ja opettaja, joka ottaa huomioon opiskelijoiden toiveet ja tarpeet opetustilanteissaan ja vie opetustaan eteenpäin keskustelujen ja opiskelijoiden esittämien kysymysten kautta. Holmström on myös useassa eri yhteydessä korostanut, että opetuksen ja oppimisen kehittämiseen on muistettava investoida siinä missä tutkimukseenkin.

Opet­ta­jien aka­te­mian jä­sen­ten va­lin­ta

Opettaja hakee itse Opettajien akatemian jäsenyyttä. Hakuasiakirjana toimii opetusportfolio, joka on jäsennelty Opettajien akatemian kriteerien mukaisesti. Portfoliossaan hakija kuvaa, analysoi sekä tuo esiin näyttöjä opetusosaamisestaan ja -ansioistaan suhteessa Opettajien akatemian kriteereihin. Portfolion lisäksi hakemukseen liitetään lyhyt ansioluettelo sekä suositukset kollegoilta ja opiskelijoilta.

Hakemusten arviointi toteutetaan vertaisarviointina monialaisissa asiantuntijapaneeleissa. Päätöksen Opettajien akatemiaan valittavista jäsenistä tekee rehtori. Arviointiprosessin päätteeksi kukin hakija saa hakemuksestaan kirjallisen palautteen, jossa tuodaan esiin hakijan vahvuudet ja kehittämishaasteet.

Tarkemmat hakutiedot löytyvät yliopiston intranet Flammasta.