Tutkimusyhteistyö

Svenska social- och kommunalhögskolan tekee laajaa tutkimusyhteistyötä sekä Helsingin yliopiston sisällä että kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa.

Helsingin yliopistossa Soc&kom osallistuu Helsinki Inequality Initiative (INEQ) -hankkeeseen ja Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteelliseen instituutin (HSSH) toimintaan. INEQ yhdistää Helsingin yliopiston monen eri tiedekunnan tutkijoita, jotka tarkastelevat epätasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. HSSH on laaja-alaisen ihmistieteellisen tutkimuksen edelläkävijä, joka edistää uudenlaista monitieteistä tutkimuskulttuuria niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Soc&kom tekee kattavaa tutkimus- ja koulutusyhteistyötä myös viranomaisten ja yliopistomaailman ulkopuolisten organisaatioiden kanssa. Lisäksi se tekee kiinteätä yhteistyötä muiden suomalaisten ja pohjoismaisten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

Tutkijat ja opettajat osallistuvat aktiivisesti kansainvälisiin tutkimusohjelmiin, -verkostoihin ja -hankkeisiin. Pohjoismaisella viitekehyksellä on keskeinen asema Soc&komin opetuksessa ja tutkimuksessa. Soc&kom muodostaa yhteyksiä arvostettuihin tutkijoihin ja professoreihin solmimalla heidän kanssaan vierailusopimuksia. Vierailijat edustavat tutkimusaloja, jotka vahvistavat korkeakoulun profilointialoja.

Pohjoismaisella viitekehyksellä on keskeinen asema Soc&komin opetuksessa ja tutkimuksessa.