Tietoa hankkeesta

Opiskelijoita keskustelemassa.

Uudistuva opettajankoulutus kestävää tutkimusperustaista opettajankoulutusta ja uutta luovaa opettajien osaamista rakentamassa

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittamassa opettajankoulutuksen kehittämishankkeessa edistetään opettajankoulutuksen kehittämisohjelman linjausten toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. Hankkeen tavoitteena on kehittää opettajankoulutusta ja sen myötä opettajien osaamista vastaamaan yhteiskunnan ajankohtaisiin ja tuleviin muutostarpeisiin. Kehittämishanke toteutetaan Helsingin yliopistossa 1.8.2017–31.12.2019.

Kehittämishanke kokoaa yhteen 12 erillistä, mutta toisiaan täydentävää ja tukevaa osahanketta. Osahankkeet lähestyvät opettajankoulutuksen muutostarpeita innovatiivisella ja korkeatasoiseen tutkimukseen pohjautuvalla asiantuntevalla otteella.

Osahankkeissa kehitetään tutkimusperustaisesti

  • monimuotoisia oppimisympäristöjä ja niiden pedagogiikkaa,
  • opettajan kokonaisvaltaista ja uutta luovaa osaamista,
  • laaja-alaista pedagogista johtamista ja
  • opettajankouluttajien ammatillista osaamista.

Koska peruskoulun ja sen myötä opettajankoulutuksen toimintakenttä on laaja, kehittämistyössä on mukana laaja-alaisesti pedagogiikan ja didaktiikan asiantuntijoita, jotka tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä. Osahankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu opettajaopiskelijoita ja työssä toimivia opettajia. Lisäksi mukana on laajasti yhteistyökumppaneita: kotimaisia ja ulkomaisia yliopistoja, Helsingin yliopiston normaalikoulut ja kenttäkouluverkosto, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kirkkonummen ja Kauniaisten opetustoimet sekä keskuksia ja yrityksiä.

Tiiviillä yhteistyöllä edistetään entistä tehokkaampia ja uutta pedagogiikkaa luovia käytännöllisiä toimintamalleja ja menetelmiä hyödynnettäväksi opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksessa. Osahankkeet jakavat kehittämiään malleja ja tutkimustuloksia hyödynnettäväksi myös yliopiston ulkopuolella. Kehittämishankkeessa tehdään lisäksi korkeatasoista tutkimusta, joka mahdollistaa kehitettyjen pedagogisten mallien ja käytänteiden arvioimisen ja jatkokehittämisen.