Tietoa hankkeesta

Uudistuva opettajankoulutus kestävää tutkimusperustaista opettajankoulutusta ja uutta luovaa opettajien osaamista rakentamassa

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittamassa opettajankoulutuksen kehittämishankekokonaisuudessa edistetään opettajankoulutuksen kehittämisohjelman linjausten toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on kehittää opettajankoulutusta ja sen myötä opettajien osaamista vastaamaan yhteiskunnan ajankohtaisiin ja tuleviin muutostarpeisiin. Kehittämishankkeita toteutetaan Helsingin yliopistossa 1.8.2017–31.12.2020.

Kehittämishankekokonaisuus kokoaa yhteen 17 erillistä, mutta toisiaan täydentävää ja tukevaa hanketta. Se koostuu 12 (2017-2019) ja viidestä (2018-2020) kehittämishankkeesta. Hankkeet lähestyvät opettajankoulutuksen muutostarpeita innovatiivisella ja korkeatasoiseen tutkimukseen pohjautuvalla asiantuntevalla otteella. Hankkeissa huomioidaan opettamisen monet toimintaympäristöt aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulupedagogiikkaan.

Hankkeissa kehitetään tutkimusperustaisesti

  • monimuotoisia oppimisympäristöjä ja niiden pedagogiikkaa,
  • opettajan kokonaisvaltaista ja uutta luovaa osaamista,
  • oppilaslähtöisiä pedagogisia malleja,
  • laaja-alaista pedagogista johtamista ja
  • opettajankouluttajien ammatillista osaamista.

Koska peruskoulun ja sen myötä opettajankoulutuksen toimintakenttä on laaja, kehittämistyössä on mukana laaja-alaisesti pedagogiikan ja didaktiikan asiantuntijoita, jotka tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä. Hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu opettajaopiskelijoita ja työssä toimivia opettajia. Lisäksi mukana on laajasti yhteistyökumppaneita: kotimaisia ja ulkomaisia yliopistoja, Helsingin yliopiston normaalikoulut ja kenttäkouluverkosto, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kirkkonummen ja Kauniaisten opetustoimet sekä keskuksia ja yrityksiä.

Tiiviillä yhteistyöllä edistetään entistä tehokkaampia ja uutta pedagogiikkaa luovia käytännöllisiä toimintamalleja ja menetelmiä hyödynnettäväksi opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksessa. Hankkeet jakavat kehittämiään malleja ja tutkimustuloksia hyödynnettäväksi myös yliopiston ulkopuolella. Kehittämishankkeessa tehdään lisäksi korkeatasoista tutkimusta, joka mahdollistaa kehitettyjen pedagogisten mallien ja käytänteiden arvioimisen ja jatkokehittämisen.