HY kumppanina

Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen tutkijat tekevät yhteistyötä myös muiden yliopistojen kehittämishankkeiden kanssa.

Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus – ArkTOP (Lapin yliopisto)

 • yhteyshenkilö Helsingin yliopistossa: professori Heikki Ruismäki ja dosentti Inkeri Ruokonen
 • lisätietoa hankkeesta

INNOKOMP - Innovaatiokompetensseja: yhteiskehittely, digitaalinen mallintaminen ja monimateriaalisuus käsityönopetuksen uudistajana (Turun yliopisto)

 • yhteyshenkilö Helsingin yliopistossa: professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen ja tutkijatohtori Tellervo Härkki
 • lisätietoa hankkeesta

INNOPLAY – käsityö ja teknologiaoppiminen varhaiskasvatuksessa (Turun yliopisto)

 • yhteyshenkilö Helsingin yliopistossa: apulaisprofessori Kaiju Kangas, yliopistonlehtori Manne Kallio ja projektisuunnittelija Asta Ansolahti
 • lisätietoa hankkeesta

Matematiikan maailmaan (Turun yliopisto)

 • yhteyshenkilö Helsingin yliopistossa: varadekaani Anu Laine

OPA – Opettajien arviointiosaaminen oppimisen osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (Jyväskylän yliopisto)

Opettajankoulutuksen valinnat – ennakoivaa tulevaisuustyötä (OVET) (Turun yliopisto)

Oppijan oikeus – opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajankoulutuksen kehittämiskohteena (HAMK)

Osaamisen yhteisloikka lasten itsesäätelyn tueksi – pedagogisen sensitiivisyyden vahvistaminen varhaiskasvatusalan yliopistoverkoston yhteistyönä (Turun yliopisto)

Sukupuolen ja muut erot huomioivan tasa-arvosuunnittelun ja -työn sisältöjen kehittäminen Suomen opettajankoulutuksiin (SetSTOP) (Oulun yliopisto)

 • yhteyshenkilö Helsingin yliopistossa: apulaisprofessori Kristiina Brunila ja tohtorikoulutettava Anna Mikkola
 • lisätietoa hankkeesta

Taiteet tulevaisuuden oppimista rakentamassa – Opettajan ammatillisen osaamisen kehittämishanke TaiTu (Taideyliopisto)

 • yhteyshenkilö Helsingin yliopistossa: professori Heikki Ruismäki ja dosentti Inkeri Ruokonen
 • lisätietoa hankkeesta

Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena (Oulun yliopisto)

 • yhteyshenkilö Helsingin yliopistossa: yliopistotutkija Minna Saarinen ja yliopistonlehtori Lotta Uusitalo-Malmivaara
 • lisätietoa hankkeesta

Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa (TUVET) (Itä-Suomen yliopisto)

Uutta luova asiantuntijuus - opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa (ULA) (Jyväskylän yliopisto)

 • yhteyshenkilö Helsingin yliopistossa: tohtorikoulutettava Hanna Reinius ja yliopistonlehtori Tiina Korhonen
 • lisätietoa hankkeesta

Valtakunnallinen DigiErko-verkosto (Itä-Suomen yliopisto)

Vapaan sivistystyön ja aikuisopetukseen suuntautuvien opettajien koulutuksen kehittäminen – kohteena ikäihmisten mediakasvatus (IkäihMe) (Lapin yliopisto)

Verme 2 - Vertaisryhmämentorointi osaamisen ja yhteisöllisyyden tukena (Jyväskylän yliopisto)

21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineiden opettajankoulutuksen kehittäminen (Itä-Suomen yliopisto)

 • yhteyshenkilö Helsingin yliopistossa: professori Arto Kallioniemi ja projektitutkija Tuuli Lipiäinen
 • lisätietoa hankkeesta