Jos opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia, että päätöstä oikaistaan.

Koskeeko tämä ohje minua?

Tämä ohje oikaisun vaatimisesta koskee sinua, jos harkitset oikaisun vaatimista päätökseen, joka täyttää seuraavat ehdot:

 • Päätös koskee hakemustasi saada oikeus suorittaa alempi ja/tai ylempi korkeakoulututkinto Helsingin yliopistossa.

 • Päätös tehtiin 12.6. - 31.8.2017.

Tämä ohje ei kuitenkaan koske sinua, jos harkitset oikaisun vaatimista päätökseen, joka koskee jotakin seuraavista hakukohteista:

 • "päähaku, biologian kandiohjelma (opetus suomeksi)" tai "päähaku, ympäristötieteiden kandiohjelma" (näillä hakukohteilla on oma ohjeensa oikaisun vaatimisesta)
 • päähaku, tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma (tällä hakukohteella on oma ohjeensa oikaisun vaatimisesta)

Voinko vaatia oikaisua, jos olen tullut hyväksytyksi toiseen hakukohteeseen?

Jos olet

 1. hakenut samassa haussa (esimerkiksi yhteishaussa) useisiin hakukohteisiin ja
 2. järjestänyt hakukohteet keskinäiseen hakutoivejärjestykseen ja
 3. tullut hyväksytyksi johonkin kyseisistä hakukohteista

niin voit tarvittaessa vaatia oikaisua päätöksiin, jotka liittyvät hakukohteisin, jotka ovat hakutoivejärjestyksessäsi ylempänä kuin hakukohde, johon sinut hyväksyttiin.

Sen sijaan sinun ei kannata vaatia oikaisua päätöksiin, jotka liittyvät hakukohteisin, jotka ovat hakutoivejärjestyksessäsi alempana kuin hakukohde, johon sinut hyväksyttiin. Et nimittäin enää voi tulla hyväksytyksi kyseisiin hakukohteisiin, joten kyseisiin hakukohteisiin liittyviä oikaisuvaatimuksia ei tutkita.

Missä muodossa päätöksen oikaisemista on vaadittava?

Päätöksen oikaisemista on vaadittava kirjallisesti. Suullisia vaatimuksia päätöksen oikaisemisesta ei huomioida.

Mitä oikaisuvaatimuksen tulee sisältää?

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisua vaaditaan
 • millaista oikaisua vaaditaan
 • millä perusteilla oikaisua vaaditaan
 • kuka oikaisua vaatii
 • oikaisua vaativan henkilön yhteystiedot (jos tarpeen).

Oikaisuvaatimuksen sisällöstä on laadittu oma ohjeensa. Tutustu huolellisesti kyseiseen ohjeeseen ennen kuin alat laatia oikaisuvaatimusta.

Haluan vaatia useita erilaisia oikaisuja, teenkö yhden vai useamman oikaisuvaatimuksen?

Tee yksi oikaisuvaatimus kutakin sellaista hakukohdetta kohden, johon liittyvä opiskelijavalintapäätös on mielestäsi virheellinen. Luettele kussakin oikaisuvaatimuksessa ne virheet, jotka koskevat kyseistä hakukohdetta.

Esimerkki: Matti on hakenut hakukohteisiin A, B ja C. Matin mielestä hakukohteisiin A ja C liittyvissä päätöksissä on virheitä. Niinpä Matti tekee kaksi oikaisuvaatimusta. Ensimmäisessä oikaisuvaatimuksessa Matti kuvailee kaikki virheet, jotka liittyvät hakukohdetta A koskevaan päätökseen. Toisessa oikaisuvaatimuksessa Matti kuvailee kaikki virheet, jotka liittyvät hakukohdetta C koskevaan päätökseen.

Minne oikaisuvaatimus on toimitettava?

Toimita oikaisuvaatimus Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.

Huomaa, että oikaisuvaatimus on toimitettava nimenomaan hakijapalveluihin eikä mihinkään muuhun Helsingin yliopiston yksikköön (esimerkiksi kirjaamoon tai tiedekuntaan tai opiskelijaneuvontaan).

Miten oikaisuvaatimus on toimitettava?

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen jollakin seuraavista kolmesta tavasta:

Toimita oikaisuvaatimus hakijapalveluihin vain jollakin edellä mainitusta kolmesta tavasta, älä useilla tavoilla tai jollakin muulla tavalla.

Toivomme, että toimittaisit oikaisuvaatimuksen hakijapalveluihin sähköpostitse, jos vain suinkin mahdollista.

Milloin aikaisintaan voin oikaisua vaatia?

Oikaisuvaatimus voidaan käsitellä vasta kun päätös, jonka oikaisemista vaadit, on olemassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei sinun kannata toimittaa oikaisuvaatimusta hakijapalveluille niin kauan, kuin Oma Opintopolku -palvelussa lukee "KESKEN" sen hakukohteen kohdalla, johon oikaisuvaatimus liittyy.

Mihin mennessä oikaisuvaatimuksen on viimeistään oltava hakijapalveluissa?

Jos vaadit oikaisua päätökseen, joka julkaistiin 12.6. - 30.6.2017, oikaisuvaatimuksesi on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään 14.7.2017 kello 15.00 Suomen aikaa.

Jos vaadit oikaisua päätökseen, joka julkaistiin 1.7. - 31.8.2017, oikaisuvaatimuksesi on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa määräaikaan mennessä. Määräaika ilmoitettiin sinulle päätöstä koskevassa sähköpostiviestissä tai kirjeessä.

Määräaika oikaisun vaatimiselle on ehdoton ja sitova. Hallintolainkäyttölain perusteella Helsingin yliopisto ei voi tutkia määräajan jälkeen saapunutta oikaisuvaatimusta. Voit halutessasi hakea menetetyn määräajan palauttamista korkeimmalta hallinto-oikeudelta hallintolainkäyttölain 61 ja 62 §:n mukaisessa järjestyksessä. Korkein hallinto-oikeus voi palauttaa menetetyn määräajan sinulle, jos laillisen esteen tai muun erittäin painavan syyn vuoksi et ole voinut vaatia oikaisua ajoissa.

Mitä tapahtuu, kun oikaisuvaatimus on saapunut hakijapalveluihin?

Kun oikaisuvaatimuksesi on saapunut hakijapalveluihin, tapahtuu seuraavaa:

 1. Hakijapalvelut lähettää sinulle sähköpostiviestin, jossa kerrotaan, että oikaisuvaatimuksesi on saapunut hakijapalveluihin. Huomaa, että kyseessä on automaattisesti tai puoliautomaattisesti lähetettävä saapumisilmoitus, jonka yhteydessä lähettämääsi viestiä ja sen mukana mahdollisesti tulevia liitetiedostoja ei tarkemmin tutkita. Niinpä hakijapalvelut ei tässä yhteydessä toteuta oikaisuvaatimuksen mukana mahdollisesti saapuvia pyyntöjä esimerkiksi siitä, että liitetiedostojen avautuminen testattaisiin.
 2. Jos oikaisuvaatimuksesi on jollakin tapaa puutteellinen, hakijapalvelut ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse, ja pyytää sinua täydentämään oikaisuvaatimustasi. Hakijapalvelut ilmoittaa sinulle määräajan, johon mennessä sinun on oikaisupyyntöäsi täydennettävä.
 3. Hakijapalvelut hankkii lausunnot ja selvitykset, jotka ovat tarpeellisia oikaisuvaatimuksesi ratkaisemiseksi.
 4. Hakijapalvelut esittelee oikaisuvaatimuksesi (mahdollisine täydennyksineen) sekä hankitut lausunnot ja selvitykset taholle, joka oikaisuvaatimuksesi ratkaisee. Tämä taho on yleensä sama taho, joka teki päätöksen, jota vaadit oikaistavaksi (esimerkiksi tiedekunnan dekaani tai valintalautakunta).
 5. Edellä mainittu taho ratkaisee oikaisuvaatimuksesi, toisin sanoen päättää, miten oikaisuvaatimukseesi suhtaudutaan.
 6. Hakijapalvelut tiedottaa sinulle ratkaisusta sähköpostitse tai kirjeitse. Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään tai jätetään tutkimatta, sinulle toimitetaan valitusosoitus, jossa kerrotaan miten voit valittaa ratkaisusta hallinto-oikeuteen.

Kuinka pian oikaisuvaatimus ratkaistaan?

Oikaisuvaatimuksen ratkaisemiseen kuluva aika riippuu monista tekijöistä. Niinpä on vaikeaa ennakoida kuinka pian oikaisuvaatimuksesi kyetään ratkaisemaan. Ota yhteyttä hakijapalveluihin, jos et ole saanut tietoa ratkaisusta viimeistään 31.8.2017.

Eri hakijat saattavat saada tiedon oikaisuvaatimuksensa ratkaisusta hieman eri aikaan, vaikka heidän oikaisuvaatimuksensa olisi koskenut täsmälleen samaa hakukohdetta. Tämä on täysin normaalia. Älä ota yhteyttä hakijapalveluihin vain sen vuoksi, että kaverisi on jo saanut tiedon ratkaisusta hänen oikaisuvaatimukseensa, mutta sinä et ole vielä saanut tietoa ratkaisusta omaan oikaisuvaatimukseesi. Ota yhteyttä hakijapalveluihin vasta jos et ole saanut tietoa ratkaisusta viimeistään 31.8.2017.

Hakijapalvelut ei valitettavasti voi ottaa huomioon käsittelyaikataulua koskevia toivomuksia (esimerkiksi toivomusta siitä, että oikaisuvaatimus ratkaistaisiin tiettyyn päivään mennessä).

Mitä minun tulisi tehdä, jos minulla on kysyttävää oikaisun vaatimisesta?

Ota yhteyttä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin.