Suomenkielisten valintakokeiden paikat ja ajat

Tällä sivulla julkaistaan seuraavien Helsingin yliopiston suomenkielisten kirjallisten valintakokeiden paikat ja salijaot noin viikkoa ennen kutakin koetta

Muut suomenkieliset kirjalliset valintakokeet järjestetään Messukeskuksessa 18.5.–29.5.2020. Löydät tämän sivun alaosasta listan kaikista Messukeskuksessa järjestettävistä suomenkielisistä valintakokeista.

Ruotsinkielisten kirjallisten valintakokeiden paikat julkaistaan ruotsinkielisellä sivulla.

Eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä eli yk­si­löl­li­siä jär­jes­te­ly­jä ha­ke­neet

 • Jos sinulle myönnetään erityisjärjestelyjä, valintakoepaikkasi ilmoitetaan sinulle noin viikkoa ennen koetta sähköpostitse. Erityisjärjestelystä riippuen koepaikka sijaitsee joko yliopiston tiloissa tai Messukeskuksessa.
 • Jos et pääse osallistumaan valintakokeeseen, ilmoita asiasta hakijapalveluihin mahdollisimman pian.

Tie­toa sa­li­ja­ois­ta

 • Sukunimet joissa on jokin liite (esim. de tai von), listautuvat aakkosissa liitteen mukaan.
 • Jos olet estynyt osallistumasta valintakokeeseen, sinun ei tarvitse ilmoittaa siitä erikseen hakijapalveluihin.
 • Et voi suorittaa useita samaan aikaan alkavia kirjallisia valintakokeita. Jos olet hakenut useampaan hakukohteeseen, joiden valintakokeet alkavat samaan aikaan, osallistu siihen kokeeseen, jonka päätät suorittaa. Sinun ei tarvitse ilmoittaa päätöksestäsi yliopistolle etukäteen.

  HUOM! Erityisjärjestelyjä myönnetyille hakijoille ilmoitetaan koesali henkilökohtaisesti sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.

  Sinun on hakulomakkeella ilmoitettava, missä kaupungissa suoritat kokeen. Ilmoitus on sitova.

  Kulkuohjeet saleihin löydät Tietoja saleista -sivulta.

  Salijako sukunimen mukaan

  Suo­men­kie­li­nen koe

  Julkaistaan noin viikkoa ennen koetta.

  Ruot­sin­kie­li­nen koe

  Julkaistaan noin viikkoa ennen koetta.

  HUOM! Erityisjärjestelyjä myönnetyille hakijoille ilmoitetaan koesali henkilökohtaisesti sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.

  Sinun on hakulomakkeella ilmoitettava, suoritatko kokeen Helsingissä vai Oulussa. Ilmoitus on sitova.

  Kulkuohjeet erityisjärjestelysaleihin löydät Tietoja saleista -sivulta.

  Hel­sin­ki

  Valintakoe järjestetään Helsingin Messukeskuksessa (Messuaukio 1, Pasila). Tule sisään Messukeskuksen Itäisestä sisäänkäynnistä Ratamestarinkadun puolelta.

  Oulu

  Salijako sukunimen mukaan

  Julkaistaan noin viikkoa ennen koetta.

  HUOM! Erityisjärjestelyjä myönnetyille hakijoille ilmoitetaan koesali henkilökohtaisesti sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.

  Sinun on hakulomakkeella ilmoitettava, missä kaupungissa suoritat kokeen. Ilmoitus on sitova.

  Kulkuohjeet erityisjärjestelysaleihin ja Vaasan yliopiston kampuksen saleihin löydät Tietoja saleista -sivulta.

  Alle julkaistaan suomenkielisen oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeen paikat. Ruotsinkielisen oikeustieteen valintakokeen paikat julkaistaan ruotsinkielisellä sivulla.

  Hel­sin­ki

  Valintakoe järjestetään Helsingin Messukeskuksessa (Messuaukio 1, Pasila). Tule sisään Messukeskuksen Itäisestä sisäänkäynnistä Ratamestarinkadun puolelta.

  Vaa­sa

  Salijako sukunimen mukaan

  Julkaistaan noin viikkoa ennen koetta.

  HUOM! Erityisjärjestelyjä myönnetyille hakijoille ilmoitetaan koesali henkilökohtaisesti sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.

  Sinun on hakulomakkeella ilmoitettava, missä kaupungissa suoritat kokeen. Ilmoitus on sitova.

  Kulkuohjeet saleihin löydät Tietoja saleista -sivulta.

  Salijako sukunimen mukaan

  Suo­men­kie­li­nen koe

  Julkaistaan noin viikkoa ennen koetta.

  Ruot­sin­kie­li­nen koe

  Julkaistaan noin viikkoa ennen koetta.

  Sosiaalipsykologian, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan koe on sosiaalitieteiden kandiohjelman kurssivalintaan liittyvä näyttökoe. Kokeeseen kutsutaan kurssisuorituksen perusteella 160 hakijaa. Saat osallistua kokeeseen vain, jos saat kutsun kokeeseen.

  HUOM! Erityisjärjestelyjä myönnetyille hakijoille ilmoitetaan koesali henkilökohtaisesti sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta.

  Kulkuohjeet saleihin löydät Tietoja saleista -sivulta.

  Salijako sukunimen mukaan

  Suo­men­kie­li­nen ja ruotsinkielinen koe

  Julkaistaan noin viikkoa ennen koetta.

  HUOM! Erityisjärjestelyjä myönnetyille hakijoille ilmoitetaan koesali henkilökohtaisesti sähköpostitse noin viikkoa ennen koetta. Koepaikka voi sijaita yliopiston tiloissa tai Messukeskuksessa. Kulkuohjeet Helsingin yliopiston saleihin löydät Tietoja saleista -sivulta.

  Messukeskuksessa (Messuaukio 1, Pasila) järjestettäviin kokeisiin saavutaan Messukeskuksen Itäisestä sisäänkäynnistä Ratamestarinkadun puolelta. Sisäänkäynti on varattu vain valintakokeeseen tuleville. Ovet avataan tuntia ennen kokeen alkua.

  Messukeskuksen karttakuva ja sisäänkäynnit:

  Messukeskuksen kartta

  Mes­su­kes­kuk­ses­sa jär­jes­tet­tä­vät suomenkieliset va­lin­ta­ko­keet

  • biologian ja ympäristötieteiden valintakoe 27.5.2020 klo 14–18*
  • elintarviketieteiden valintakoe 25.5.2020 klo 9–12
  • englannin valintakoe 22.5.2020 klo 14–17
  • espanjan valintakoe 22.5.2020 klo 9–12
  • farmasian valintakoe 27.5.2020 klo 9–12*
  • filosofian (opetus suomeksi) valintakoe 28.5.2020 klo 9–12
  • fysikaalisten tieteiden valintakoe 20.5.2020 klo 9–12
  • geotieteiden valintakoe 27.5.2020 klo 9–12
  • historian valintakoe 27.5.2020 klo 9–12
  • italian valintakoe 25.5.2020 klo 9–12
  • kemian valintakoe 22.5.2020 klo 14–17
  • kulttuurien tutkimuksen valintakoe 22.5.2020 klo 14–17
  • logopedian valintakoe 18.5.2020 klo 9–12*
  • lääketieteellisten alojen valintakoe 19.5.2020 klo 9–14**
  • maailman kielten ja kielitieteiden valintakoe 25.5.2020 klo 9–12
  • maantieteen valintakoe 22.5.2020 klo 9–12*
  • maataloustieteiden valintakoe 29.5.2020 klo 9–12
  • matemaattisten tieteiden valintakoe 29.5.2020 klo 9–12
  • metsätieteiden valintakoe 28.5.2020 klo 9–12*
  • molekyylibiotieteiden valintakoe 20.5.2020 klo 14–18
  • oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoe 26.5.2020 klo 10–14*
  • pohjoismaisten kielten (ruotsi toisena kotimaisena kielenä) valintakoe 18.5.2020 klo 9–12
  • politiikan ja viestinnän valintakoe 25.5.2020 klo 14–18
  • psykologian valintakoe 20.5.2020 klo 9–12*
  • ranskan valintakoe 22.5.2020 klo 9–12
  • saksan valintakoe 25.5.2020 klo 9–12
  • suomen kielen ja kulttuurin valintakoe 18.5.2020 klo 14–17
  • suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien sekä kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 18.5.2020 klo 14–17
  • taiteiden tutkimuksen valintakoe 28.5.2020 klo 14–17
  • taloustieteen valintakoe 25.5.2020 klo 9–12
  • teologian ja uskonnontutkimuksen valintakoe 29.5.2020 klo 9–12
  • tietojenkäsittelytieteen valintakoe 25.5.2020 klo 14–18*
  • venäjän (vieraana kielenä) valintakoe 22.5.2020 klo 9–12
  • venäjän (äidinkielenä) valintakoe 22.5.2020 klo 9–12
  • yhteiskunnallisen muutoksen valintakoe 27.5.2020 klo 14–18
  • ympäristö- ja elintarviketalouden valintakoe 28.5.2020 klo 14–17

  Mes­su­kes­kuk­ses­sa jär­jes­tet­tä­vät ruotsinkieliset va­lin­ta­ko­keet on listattu ruotsinkielisellä sivulla.

  * Sinun on hakulomakkeella ilmoitettava, missä kaupungissa suoritat kokeen. Ilmoitus on sitova.

  ** Sinun tulee osallistua valintakokeeseen yliopistossa, jonka asetat ylimmäksi hakukohteeksi lääketieteen tai hammaslääketieteen yhteisvalinnassa. Muualla tehtyä koetta ei arvioida.