Vaasan yksikkö

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämä oikeustieteellinen koulutus on toiminut Vaasassa vuodesta 1991 lähtien.

Vaasassa suoritetaan oikeusnotaarin tutkinnon opinnot kokonaisuudessaan. Lisäksi syksystä 2010 lähtien on Vaasassa ollut mahdollista suorittaa ylempi eli oikeustieteen maisterin tutkinto.

Helsingin yliopisto käynnisti syksyllä 2010 pilottikokeiluna kaksikieliseen tutkintoon tähtäävät koulutusohjelmat. Vaasan oikeustieteellisen koulutuksen oikeusnotaarin tutkinto on ollut mukana siitä lähtien. Kaksikielistä tutkintoa opiskeleva suorittaa vähintään yhden kolmasosan opinnoistaan toisella kotimaisella kielellä ja saa todistukseensa maininnan tutkinnon suorittamisesta kaksikielisenä. Lisätietoja Helsingin yliopiston kaksikielisistä tutkinnoista löydät Erottaudu kaksikielisellä tutkinnolla -sivustolta.

Vaasan yksikössä harjoitetaan oikeustieteellistä tutkimustoimintaa, johon annettava opetus perustuu.

Vaasan yksikön verkkosivut