Sivua päivitetään. Linkki laitoksen nykyisille sivuille.

Geotieteiden ja maantieteen laitos on laajasti monitieteinen yksikkö, jossa luonnontieteellisen tutkimuksen lisäksi tehdään myös yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.  Laitoksen tutkimustoiminta on jaettu seitsemään tutkimusalaan, jotka liittyvät elollisen ja elottoman luonnon prosessien ja elämän historian prosessien, väestön, kulttuurin, asutuksen, talouden, luonnonvarojen kiertokulun sekä ympäristön tilan ja muutosten tutkimukseen ja seurantaan kaikissa ajan ja alueiden mittakaavoissa.

Geotieteiden ja maantieteen laitos pitää myös yllä ajanmukaisia laboratorioita ja tutkimusasemaverkkoa. Näiden lisäksi laitoksen tutkimustoiminta nojautuu laajaan yhteistyöhön kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja havaintoverkostoissa.  Laitos osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon laadukkaan perustutkimuksen ja asiantuntijuuden pohjalta.

Tutkimuksen kehittämiseen liittyy kiinteästi myös tutkijankoulutus. Helsingin yliopiston luonnontieteellisessä tutkijakoulussa toimii geotieteiden tohtoriohjelma.

Osaston tutkimusryhmistä, tutkijoista ja tutkimusaiheista löytyy tietoa Tuhat-tietokannasta