Sivua päivitetään. Linkki osaston nykyisille sivuille.

Geotieteiden ja maantieteen osasto tarjoaa opetusta geologiassa, maantieteessä ja geofysiikassa. Osastomme tarjoaa Suomen laajimman opetustarjonnan sekä geotieteiden että maantieteen alalta.