Eril­li­set opin­not

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää  

  • aiemmin suoritetun tutkinnon täydentämiseen 
  • muualla suoritettavaan tutkintoon sisällyttämiseen  
  • ammattipätevyyden lisäämiseen. 

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia myönnetään opetusmahdollisuuksien mukaan yksittäisiin opintojaksoihin sekä opetussuunnitelmassa määritettyihin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille tarkoitettuihin kokonaisuuksiin hakijan aiempien opintojen määrän ja arvosanatason perusteella.  

Suoritusoikeus voidaan myöntää vain sellaiseen opetukseen, jota ei anneta avoimena yliopisto-opetuksena (mm. perusopinnot). Selvitäthän Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston tarjonnan ennen erillisten opintojen suoritusoikeuden hakemista. 

Helsingin yliopiston kurssitarjonnan näet täältä

Huom! Maantieteen opintoihin ei myönnetä erillisten opintojen suoritusoikeuksia.

Hakuajat erillisiin opintoihin: 

1.- 30.4. (haku syyslukukaudella alkavaan opetukseen) 

1.- 31.10. (haku kevätlukukaudella alkavaan opetukseen) 

Erillisiin opintoihin haetaan e-lomakkeella, joka löytyy tältä sivulta hakuaikoina.

Tiedekunnan dekaani päättää erillisten opinto-oikeuksien myöntämisestä ja opintojen suoritusajasta. 

Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti touko-kesäkuun aikana (kevään haku) ja marraskuun aikana (syksyn haku). Kevään valinnassa hyväksytyillä opinto-oikeus alkaa 1.8. ja syksyn valinnassa hyväksytyillä 1.1.  

Mikäli opiskelija ei ehdi suorittaa opintoja hänelle myönnetyssä ajassa, mutta haluaa jatkaa opintojaan, hänen tulee hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta uudelleen hakuaikana. Tällöin oikeudesta myös peritään maksu uudelleen.

Erilliset opinnot ovat maksullisia. Opintojakson hinta on 15 euroa / opintopiste. Lasku opinnoista lähetetään sen jälkeen, kun hakija on palauttanut suoritusoikeuden vastaanottamisilmoituksen.

Aineenopettajaksi pätevöityvän (hakija on suorittanut tai on parhaillaan suorittamassa erillisiä opettajan pedagogisia opintoja ja haluaa pätevöityä myös opetettavan aineen osalta) tulee suorittaa opetettavan aineen perusopinnot avoimena yliopisto-opetuksena. Perusopintojen suorittamisen jälkeen aineenopettajaksi pätevöityvä voi hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta opetettavan aineen aineopintoihin, jotka ovat maksuttomia kahden opetettavan aineen osalta. Kolmannen opetettavan aineen aineopinnot ovat kuitenkin maksullisia. Ota selvää, mitä opintoja sinun tulee pätevöityäksesi suorittaa ennen kuin haet oikeutta erillisiin opintoihin.  

Opettajankoulutukseen liittyvästä vastaavuustodistuksesta peritään 126 euroa (Opetusministeriön asetus (737/2007) yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista). Vastaavuustodistusta pyydetään opetettavan aineen opintojen suorittamisen jälkeen sähköpostitse Kumpulan opiskelijapalveluista. Katso ohjeet vastaavuustodistuksen pyytämiseen täältä

Voit olla yhteydessä Kumpulan opiskelijapalveluihin. Yhteystiedot löydät täältä.