Erilliset opinnot

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää aiemmin suoritetun tutkinnon täydentämiseen, muualla suoritettavaan tutkintoon sisällyttämiseen tai ammattipätevyyden lisäämiseen.

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia myönnetään opetusmahdollisuuksien mukaan yksittäisiin opintojaksoihin sekä opetussuunnitelmassa määritettyihin muiden koulutusohjelmien opiskelijoille tarkoitettuihin kokonaisuuksiin hakijan aiempien opintojen määrän ja arvosanatason perusteella. Suoritusoikeus voidaan myöntää vain sellaiseen opetukseen, jota ei anneta avoimena yliopisto-opetuksena (mm. perusopinnot). Selvitäthän Avoimen yliopiston tarjonnan ennen erillisten opintojen suoritusoikeuden hakemista.

Huom! Maantieteen opintoihin ei myönnetä erillisten opintojen suoritusoikeuksia.

Helsingin yliopiston kurssitarjonnan näet täältä.

 

Hakuajat erillisiin opintoihin matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa:

1.- 30.4. (haku syyslukukaudella alkavaan opetukseen)

1.- 31.10. (haku kevätlukukaudella alkavaan opetukseen)

 

Erillisiin opintoihin haetaan e-lomakkeella, joka löytyy tältä sivulta hakuaikoina.

Erilliset opinnot ovat maksullisia: 15 € /opintopiste.

Aineenopettajaksi pätevöityvän (hakija on suorittanut tai on parhaillaan suorittamassa erillisiä opettajan pedagogisia opintoja ja haluaa pätevöityä myös opetettavan aineen osalta) tulee suorittaa opetettavan aineen perusopinnot avoimena yliopisto-opetuksena. Perusopintojen suorittamisen jälkeen aineenopettajaksi pätevöityvä voi hakea erillisten opintojen suoritusoikeutta opetettavan aineen aineopintoihin, jotka ovat maksuttomia kahden opetettavan aineen osalta. Kolmannen opetettavan aineen aineopinnot ovat kuitenkin maksullisia. Opettajankoulutukseen liittyvästä vastaavuustodistuksesta peritään 126 euroa (Opetusministeriön asetus (737/2007) yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista). Vastaavuustodistusta pyydetään opetettavan aineen opintojen suorittamisen jälkeen sähköpostitse Kumpulan opiskelijapalveluista.

 

Yhteystiedot:

Kumpulan opiskelijapalvelut

Physicum, 2. kerros, Gustaf Hällströminkatu 2

PL 64, 00014 Helsingin yliopisto

Puh. 02941 50066

kumpula-student@helsinki.fi