Tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat

Helsingin yliopistossa on neljä tutkijakoulua, jotka muodostuvat tohtoriohjelmista. Tutkijakoulujen alat eivät noudata tiedekunta- tai kampusrakennetta, vaan perustuvat yhteistyöhön tutkimuksessa ja tohtorikoulutuksessa. Helsingin yliopiston tutkijakoulut ja tohtoriohjelmat

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettavat voivat kuulua yhteen seuraavista 12 tohtoriohjelmasta:

Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu (YEB)

Luonnontieteellinen tutkijakoulu (DONASCI)

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu (TT)

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu (HYMY)

Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelmaa  (AGFOREE), Ruokaketjun ja terveyden tohtoriohjelma (FoodHealth) ja Mikrobiologian ja biotekniikan tohtoriohjelmaa (MBDP) koordinoidaan maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.