Väitöskirjatutkijan vastuuhenkilö

Helsingin yliopiston yleisten ohjauslinjausten mukaan kaikille väitöskirjatutkijoille nimetään ohjaajan tai ohjaajien lisäksi vastuuhenkilö, joka on tutkinnon myöntävässä tiedekunnassa työsuhteessa toimiva professori tai dosentti ja joka tuntee hyvin Helsingin yliopiston tohtorikoulutusta koskevat säännöt ja käytännöt.

Vastuuhenkilön tehtävä ei sisällä varsinaista ohjausvelvollisuutta. Vastuuhenkilöksi voidaan kuitenkin nimetä myös pääohjaaja, mikäli hän täyttää mainitut kriteerit. Vastuuhenkilö nimetään samassa yhteydessä kuin ohjaajat.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjatutkijan vastuuhenkilönä voivat toimia kaikki tiedekunnan professorit sekä apulaisprofessorit, jotka ovat vakinaistamispolun tasolla 2 (Associate professor). Vastuuhenkilöstä on aiemmin käytetty myös nimitystä vastuuprofessori.

Vastuuhenkilön tehtäviä:

  • allekirjoittaa hakuvaiheessa tutkinnonsuoritusoikeushakemuksen
  • esitarkastusvaiheessa ehdottaa esitarkastajia, vastaväittäjää, kustosta ja tarvittaessa arvosanalautakunnan tiedekunnan edustajaa
  • tarkastaa väitöskirjasta tehdyn plagiaatintunnistusraportin (Ouriginal)
  • hyväksyy tohtorin tutkintoon kuuluvat opintokokonaisuudet, ellei tohtoriohjelman opetussuunnitelmassa ole nimetty tähän muuta vastuuhenkilöä (tohtoriohjelman suunnittelija)

Opetustyön ohjeissa kerrotaan tarkemmin vastuuhenkilön roolista.