Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjalle esitarkastajat. Esitarkastajien lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto myöntää painatus- ja väittelyluvan, eli määrää väitöskirjalle vastaväittäjän, kustoksen ja arvosanalautakunnan.

Väitöskirjan tarkastaminen on tärkeä osa tieteen sisäistä laadunvarmistusta. On tärkeää, että sekä esitarkastajat että vastaväittäjä ovat puolueettomia oman alansa asiantuntijoita.

Tästä löytyvät kaikki väitöskirjan tarkastukseen liittyvät ohjeet esitarkastajille ja vastaväittäjälle. Väittelijän ohjeet ovat Flammassa.