Tutkimusprofiili

Huippuyksiköt

Vuosina 2018-2025 lääketieteellisessä tiedekunnassa toimii kolme huippuyksikköä:

Aaltonen, Lauri: Kasvaingenetiikan tutkimuksen huippuyksikkö
Katajisto, Pekka: Kantasolumetabolian huippuyksikkö (Viikki/HiLIFE)
Ripatti, Samuli: Kompleksitautien genetiikan huippuyksikkö - Geneettisistä löydöksistä henkilökohtaiseen lääketieteeseen

Vuosina 2014-2019 lääketieteellisessä tiedekunnassa toimii kolme huippuyksikköä:

Alitalo, Kari: Translationaalisen syöpäbiologian huippuyksikkö
Ikonen, Elina: Kalvotutkimuksen huippuyksikkö: lipidi-proteiini-vuorovaikutuksista biologisiin toimintoihin
Jacobs, Howard: Mitokondrioiden, aineenvaihdunnan ja sairauksien tutkimuksen huippuyksikkö (FinMIT), Tampereen yliopisto

Vuosina 2012-2017 lääketieteellisessä tiedekunnassa toimii kaksi huippuyksikköä:

Aaltonen, Lauri: Syöpägenetiikan tutkimuksen huippuyksikkö
Knip, Mikael: Molekylaarisen systeemi-immunologian ja fysiologian huippuyksikkö

Huippuyksiköt Helsingin yliopistossa

Akatemiaprofessorit

Aaltonen, Lauri 1.1.2008 - 31.12.2012, 1.1.2013 - 31.12.2017, 1.1.2019 - 31.12.2023
Syöpägenetiikka
Tutkimusryhmän tavoitteena on edistää syöpätautien hoitoa ja ennaltaehkäisyä.

Alitalo, Kari 1.8.1998 - 31.7.2000 ja 1.8.2000 lähtien toistaiseksi
Translationaalinen syövän molekyylibiologia
Tutkimusryhmä tutkii syöpägeenien toimintaa solujen välisessä kommunikaatiossa ja erityisesti verisuonten osuutta syöpäkasvaimissa.

Ikonen, Elina 1.1.2010 - 31.12.2014 ja 1.1.2015 - 31.12.2019
Solu- ja kehitysbiologia
Tutkimushankkeessaan selvitetään, miten kolesteroli käyttäytyy solukalvoissa sekä normaaleissa olosuhteissa että ihmisen kolesteroliin liittyvissä sairauksissa.

Kaprio, Jaakko 1.1.2013 - 31.12.2017
Geneettinen epidemiologia
Tutkimusryhmä tutkii tupakoinnin aiheuttamaa riippuvuutta ja sen merkitystä kansanterveydelle.

Räikkönen-Talvitie, Katri 1.1.2015-31.12.2019
Kehityspsykologia
Tutkimusryhmä tutkii sikiöaikaisen kasvuympäristön vaikutuksia yksilön myöhempään elämään.

Wartiovaara, Anu 1.1.2017 - 31.12.2021
Kliininen lääketiede
Tutkimusryhmä on keskittynyt mitokondriotautien tutkimiseen.

Akatemiaprofessorit Helsingin yliopistossa

FiDiPro-professori

Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro) on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteistyössä käynnistämä rahoitusohjelma ulkomaisten tai pitkään ulkomailla toimineiden suomalaisten professoritasoisten huippututkijoiden rekrytoimiseksi määräajaksi Suomeen.

FiDiPro

Vladislav V. Verkhusha
Professori, Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva University, USA
v. 2012, rahoituskausi noin viisi vuotta (Suomen Akatemia)

Verkhusha on johtava fluoresoivien proteiinien kehittäjä; hän kehittää punasävyisiä fluoresoivia proteiineja sekä proteiineja, joiden fluoresoiminen voidaan käynnistää tai sammuttaa hallitusti. Näitä proteiineja voidaan käyttää monissa sovelluksissa.

Suomalainen vastuuhenkilö: Akatemiaprofessori Elina Ikonen, Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta.

Tiedekunnan tutkimusohjelmayksikön tutkimusohjelmat valitaan ulkopuolisen arvioinnin perusteella kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Arviointeja varten on nimitetty kansainvälinen tieteellinen neuvosto (Scientific Advisory Board, SAB), jonka kaikki jäsenet ovat omilla aloillaan tunnettuja kansainvälisiä tutkijoita.

Tutkimusohjelmat 2019–2025:

  • Applied Tumor Genomics (ATG)
  • Clinical and Molecular Metabolism (CAMM)
  • Human Microbiome Research (HUMI)
  • Individualized Drug Therapy (INDIVIDRUG)
  • SLEEPWELL Research Program
  • Stem Cells and Metabolism (STEMM)
  • Systems Oncology (ONCOSYS)
  • Translational Cancer Medicine Program (CAN-PRO)
  • Translational Immunology Program (TRIMM)

Lääketieteellinen tiedekunta on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu koulutus- ja tutkimusyksikkö sekä yhteistyökumppani, joka ottaa toiminnassaan huomioon yhteiskunnalliset tarpeet ja muuttuvan tautikirjon. Tiedekunnan toiminnan laatua ylläpidetään, arvioidaan ja kehitetään kaikki osa-alueet kattavalla laadunvarmistus-järjestelmällä, joka perustuu Helsingin yliopiston laatupolitiikkaan. Tiedekunta kouluttaa useita terveydenhuollon ammattiryhmien asiantuntijoita, tavoitteena mahdollisimman korkea hoidon ja diagnostiikan laatu.

Lisätietoja: