Tutkimusprofiili

Meilahden kampuksen tutkimuksen kärkiä ovat kliininen tutkimus, syöpä, tulehdus, geneettiset tutkimukset ja mielentutkimus.
Suomen Akatemian huippuyksiköt

Huippuyksiköt 2018–2025

Aaltonen, Lauri: Kasvaingenetiikan tutkimuksen huippuyksikkö

Katajisto, Pekka: Kantasolumetabolian huippuyksikkö (Viikki/HiLIFE)

Ripatti, Samuli: Kompleksitautien genetiikan huippuyksikkö - Geneettisistä löydöksistä henkilökohtaiseen lääketieteeseen

Aiemmat huippuyksiköt

2014-2019

Alitalo, Kari: Translationaalisen syöpäbiologian huippuyksikkö

Ikonen, Elina: Kalvotutkimuksen huippuyksikkö: lipidi-proteiini-vuorovaikutuksista biologisiin toimintoihin

Jacobs, Howard: Mitokondrioiden, aineenvaihdunnan ja sairauksien tutkimuksen huippuyksikkö (FinMIT), Tampereen yliopisto

2012-2017

Aaltonen, Lauri: Syöpägenetiikan tutkimuksen huippuyksikkö

Knip, Mikael: Molekylaarisen systeemi-immunologian ja fysiologian huippuyksikkö

Tutkimusohjelmat

Tiedekunnan tutkimusohjelmayksikön tutkimusohjelmat valitaan ulkopuolisen arvioinnin perusteella kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Arviointeja varten on nimitetty kansainvälinen tieteellinen neuvosto (Scientific Advisory Board, SAB), jonka kaikki jäsenet ovat omilla aloillaan tunnettuja kansainvälisiä tutkijoita.

Arviointi ja laadunvarmistus

Lääketieteellinen tiedekunta on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu koulutus- ja tutkimusyksikkö sekä yhteistyökumppani, joka ottaa toiminnassaan huomioon yhteiskunnalliset tarpeet ja muuttuvan tautikirjon. Tiedekunnan toiminnan laatua ylläpidetään, arvioidaan ja kehitetään kaikki osa-alueet kattavalla laadunvarmistus-järjestelmällä, joka perustuu Helsingin yliopiston laatupolitiikkaan. Tiedekunta kouluttaa useita terveydenhuollon ammattiryhmien asiantuntijoita, tavoitteena mahdollisimman korkea hoidon ja diagnostiikan laatu.

Lisätietoja