Hakeminen, hakulomake ja liitteet

2022 hakuaika on päättynyt (haku 10.-31.1.2022). Haussa on kaksi kiintiötä: yleinen kiintiö ja tohtorikoulutettavien kiintiö.

Valittavien määrä

 • yleinen kiintiö 38 opiskelijaa
 • tohtorikoulutettavien kiintiö 12 opiskelijaa

Jos kiintiön ilmoitettu määrä ei täyty, voidaan toisessa kiintiössä ottaa opiskelijoita vastaava määrä enemmän. Yhteensä koulutukseen otetaan enintään 50 opiskelijaa. Koulutus toteutuu, jos on vähintään 40 hakukelpoista hyväksyttävissä olevaa hakijaa, jotka ottavat myönnetyn opiskelupaikan vastaan.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on avoinna vain hakuaikana. Hakeminen hakuajan ulkopuolella ei ole mahdollista.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä tutustu huolellisesti valintaperusteisiin ja alla oleviin hakuohjeisiin. Laske ennen hakulomakkeen täyttämistä työssä hankitun ammatillisen perehtyneisyyden, täydennyskoulutuksen ja työnohjauksen tarkka määrä huolellisesti.

Kaikki pisteytettäväksi ehdotettu tulee todistaa, mm. työtodistukset nykyisestä ja aiemmista työpaikoista, todistus kliinisen neuropsykologisen työn osuudesta työssä, täydennyskoulutuksesta ja työnohjauksesta sekä kopiot julkaisuista.

Sähköiseen hakemukseen liitettävien liitteiden ei tarvitse olla virallisia jäljennöksiä, kopiot riittävät. Koulutukseen hyväksyttyjen hakijoiden alkuperäiset todistukset tarkistetaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Tarkista työtodistus-, täydennyskoulutustodistus- ja työnohjaustodistusliitteiden vaatimukset hakuoppaasta.  

Sekä yleisessä että tohtorikoulutettavien kiintiössä hakevilta edellytettävät liitteet:

 1. Todistus haun perusteena olevasta tutkinnosta
   
 2. Todistus oikeudesta toimia laillistettuna psykologina Suomessa (Valviran laillistuspäätös)
   
 3. Todistukset kaikesta psykologiksi laillistamisen jälkeisestä kliinisen neuropsykologian alan työkokemuksesta mukaan lukien nykyinen työpaikka
   
 4. Työnantajan todistukset kliinisen neuropsykologisen työn prosenttiosuudesta
   
 5. Todistukset psykologiksi laillistamisen jälkeen hankitusta neuropsykologian alan täydennyskoulutuksesta
   
 6. Todistukset psykologiksi laillistamisen jälkeisestä kliinisen neuropsykologian työnohjauksesta
   
 7. Kopiot pisteytettäväksi esitettävien julkaisujen etusivuista

Tohtorikoulutettavien kiintiössä hakevilta edellytetään lisäksi:

 1. Yliopiston opiskelijapalveluiden antama opiskelutodistus voimassa olevasta tohtorikoulutuksen opinto-oikeudesta
   
 2. Väitöskirjan ohjaajan lausunto siitä, että erikoispsykologikoulutus sopii hakijan tutkimusalaan ja että tutkimusaihe liittyy neuropsykologian alaan. Lausunnossa voidaan hyödyntää valmista lomaketta (pdf-tiedosto).

Todistus- ja selvitysliitteet liitetään e-lomakkeelle pdf-muodossa. Tallenna liitteet pdf-muotoon ennen hakulomakkeen täyttämistä. Tämä onnistuu skannaamalla todistukset suoraan pdf-tiedostoiksi. Vaihtoehtoisesti voit ottaa todistuksesta kuvan (kiinnitä huomiota kuvanlaatuun) ja liittää sen Word-tiedostoon, jonka voit tallentaa pdf-tiedostoksi. Pdf-muotoisten liitteiden lisäksi voi olla tarpeen käyttää esim. työkokemustietojen ilmoittamisessa excel-muotoista lisäliitettä, jos e-hakulomakepohjassa olevat lomakekentät eivät riitä kaikkien tietojen ilmoittamiseen. Excel-muotoiset lisäliitepohjat julkaistaan Psykonetin verkkosivuilla.

Täytä hakulomake huolellisesti. Tarkista erityisesti, että sähköpostiosoitteesi on kirjoitettu oikein. Kaikki opiskelijavalintaan liittyvät tiedot ja päätökset toimitetaan sähköpostitse hakulomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Päätös hakukelpoisuudesta ja hakemuksen pisteytys perustuu hakemuksen liitteenä toimitettuihin todistuksiin ja muihin dokumentteihin. Hakijalta voidaan pyytää tarvittaessa täydennystä liitteisiin, jolloin täydennys tulee toimittaa annetussa määräajassa. Hakuajan tai täydennysajan päätyttyä toimitettuja liitteitä ei huomioida opiskelijavalinnassa.

Kysyttävää hakemisesta?

Hakemista koskeviin kysymyksiin vastataan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteessa meilahti-specialist@helsinki.fi