Hakukelpoisuus

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutukseen voidaan ottaa henkilö, joka täyttää hakukelpoisuuden kriteerit Helsingin yliopiston tarkentamalla tavalla. Tiedot hakemisesta ja valintamenettelystä sekä hakemuksen pisteytyksestä löydät omilta sivuiltaan.

Voit hakea vain yhdessä kiintiössä. Tohtoriopiskelijat voivat valita, kummassa kiintiössä hakevat. Kaikkien hakukelpoisuuden kriteerien tulee täyttyä siinä kiintiössä, jossa haetaan.

Yleinen kiintiö on tarkoitettu kaikille hakijoille, jotka täyttävät hakukelpoisuusehdot. Yleisessä kiintiössä edellytetään hakuajan päättymiseen mennessä:

 1. psykologian maisterin tai sitä vastaava tutkinto, joka oikeuttaa toimimaan laillistettuna psykologina Suomessa.

   
 2. vähintään yksi vuosi kokoaikaiseksi muutettua kliinisen neuropsykologian työtehtävissä hankittua ammatillista perehtyneisyyttä laillistettuna psykologina. *

   
 3. mahdollisuus työskennellä kliinisen neuropsykologian alaan liittyvissä työtehtävissä koulutuksen aikana.

* Tutkimustyötä ei hyväksytä osaksi ammatillista perehtyneisyyttä hakukelpoisuutta arvioitaessa, mutta sitä voidaan rajoitetusti huomioida ammatillisen perehtyneisyyden pisteytyksessä, katso ”Valintamenettely” ja tässä kohta ”Kliinisen neuropsykologian alan työkokemus”.

Tohtorikoulutettavien kiintiö on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat tohtorikoulutettavia, ja joiden tutkimustyön aihe liittyy neuropsykologian alaan. Tohtorikoulutettavien kiintiössä edellytetään hakuajan päättymiseen mennessä:

 1. psykologian maisterin tai sitä vastaavaa tutkinto, joka oikeuttaa toimimaan laillistettuna psykologina Suomessa.

   
 2. vähintään puoli vuotta kokoaikaiseksi muutettua kliinisen neuropsykologian työtehtävissä hankittua ammatillista perehtyneisyyttä laillistettuna psykologina. *

   
 3. yliopiston opiskelijapalveluiden antama opiskelutodistus voimassa olevasta tohtorikoulutuksen opinto-oikeudesta.

   
 4. väitöskirjan ohjaajan lausunto siitä, että erikoispsykologikoulutus sopii hakijan tutkimusalaan ja että tutkimusaihe liittyy neuropsykologian alaan. Lausunnon voi antaa valmiilla lomakkeella (pdf-tiedosto) tai se voi olla vapaamuotoinen.

   
 5. mahdollisuus työskennellä kliinisen neuropsykologian alaan liittyvissä työtehtävissä koulutuksen aikana tai suunnitelma siitä, miten aikoo hankkia erikoispsykologiksi valmistumisen edellyttämän työkokemuksen ja työnohjauksen.

* Tutkimustyötä ei hyväksytä osaksi ammatillista perehtyneisyyttä hakukelpoisuutta arvioitaessa, mutta sitä voidaan rajoitetusti huomioida ammatillisen perehtyneisyyden pisteytyksessä, katso ”Valintamenettely” ja tässä kohta ”Kliinisen neuropsykologian alan työkokemus”.