Valinnan tulokset
Ennakkotieto esityksestä opiskelijavalinnaksi ilmoitetaan kaikille neuropsykologian erikoispsykologikoulutukseen hakeneille 2.5.2022 mennessä ja lopulliset tulokset 31.5.2022 mennessä. Tulosviestit lähetetään sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka hakija on ilmoittanut hakulomakkeessa.

Myönnetty opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 14.6.2022 klo 15 mennessä. Jos hyväksytty hakija ei ota myönnettyä paikkaa vastaan annetussa määräajassa, täytetään paikka varasijalta.

Koulutuksen aloittaminen edellyttää ilmoittautumista Helsingin yliopiston opiskelijaksi. Hyväksytyille hakijoille toimitetaan ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta ja yliopistoon ilmoittautumisesta sekä opintojen aloittamisesta hyväksymisviestin yhteydessä.

Opiskelijavalinnan tulokseen tyytymätön hakija voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä mihin ja millä perusteella muutosta haetaan. Tarkemmat oikaisuohjeet annetaan valintapäätösviestissä.