Hakukelpoisuus

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutukseen voidaan ottaa henkilö, joka täyttää hakukelpoisuuden kriteerit Helsingin yliopiston tarkentamalla tavalla. Tiedot hakemisesta ja valintamenettelystä sekä hakemuksen pisteytyksestä löydät omilta sivuiltaan.

Voit hakea vain yhdessä kiintiössä. 2014–2016 pilottikoulutuksen suorittaneet voivat valita, kummassa kiintiössä (A vai B) hakevat. Kaikkien hakukelpoisuuden kriteerien tulee täyttyä siinä kiintiössä, jossa haetaan.

A-kiintiössä edellytetään hakuajan päättymiseen mennessä:

 1. suoritettuna psykologian maisterin tutkinto tai sitä vastaava tutkinto
   
 2. oikeus toimia laillistettuna psykologina, josta löytyy tieto Valviran Terhikki-rekisteristä 
   
 3. mahdollisuus tehdä kliinistä potilastyötä opintojen aikana
   
 4. vähintään yksi vuosi kokoaikaiseksi muutettua psykologin työtehtävissä hankittua työkokemusta laillistettuna psykologina (pois lukien keskeytykset).

Työkokemuksen tulee perustua tosiasialliseen työhön pois lukien keskeytykset esimerkiksi virkavapaan tai perhevapaan seurauksena. Työkokemus on voinut karttua pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi kaksi vuotta 50 % työtä. Työkokemuksen tulee olla dokumentoitua. Työkokemusta lasketaan hakuajan päättymiseen 31.1.2022 asti.

Soveltuvaksi työkokemukseksi katsotaan psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa sekä laajemmin mielenterveyspotilaan hoitoketjussa toimiminen (esimerkiksi perus- ja työterveyshuolto sekä sosiaalihuolto ja kolmannen sektorin toimijat). Vapaaehtoistyötä ei katsota soveltuvaksi työkokemukseksi.

B-kiintiö on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat suorittaneet pilottina 2014–2016 järjestetyn Kliinisen mielenterveyspsykologian koulutuksen ja jotka haluavat täydentää käymänsä koulutuksen erikoispsykologikoulutukseksi. B-kiintiössä edellytetään hakuajan päättymiseen mennessä:

 1. loppuun suoritettu kliinisen mielenterveyspsykologian 2014–2016 pilottikoulutus (43 op)
   
 2. oikeus toimia laillistettuna psykologina, josta löytyy tieto Valviran Terhikki-rekisteristä
   
 3. mahdollisuus tehdä kliinistä potilastyötä opintojen aikana.