Hakeminen, hakulomake ja liitteet

Hakuaika psykoterapeuttikoulutukseen on 3.-28.2.2020. Voit hakea enintään kolmeen psykoterapeuttikoulutuksen koulutusohjelmaan, jotka asetetaan prioriteettijärjestykseen. Hakulomakkeella ilmoitettu järjestys on sitova. Voit tulla hyväksytyksi enintään yhteen koulutusohjelmaan.

Psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­sen haku on kak­si­vai­hei­nen

  1. Hakukelpoisuuden arviointi (maaliskuussa)
  2. Soveltuvuuden arviointi (huhti-toukokuussa)

Hakukelpoisuuden arvioinnissa arvioidaan, täyttääkö hakija asetuksen 1120/2010 mukaiset hakukelpoisuuden edellytykset Helsingin yliopiston määrittelemällä tavalla. Päätökset hakukelpoisuudesta julkistetaan 31.3.2020 mennessä. Soveltuvuuden arvioinnissa arvioidaan hakukelpoisten hakijoiden soveltuvuutta psykoterapeuttikoulutukseen ja psykoterapeutin ammattiin. Lopullinen valinta perustuu soveltuvuuden arvioinnin tulokseen. Opiskelijavalinnan tulos julkistetaan 29.5.2020 mennessä.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella, joka avautuu hakuajan alkaessa tässä.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä tutustu huolellisesti vuonna 2020 haussa oleviin koulutusohjelmiin sekä alla oleviin hakuohjeisiin.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää seuraavat liitteet:

  • todistus ja opintosuoritusote haun perusteena olevasta tutkinnosta (ulkomailla suoritetun tutkinnon osalta lisäksi opetushallituksen rinnastuspäätös)
  • todistus ja/tai opintosuoritusote psykologian ja psykiatrian lisäopinnoista, mikäli ne eivät sisälly haun perusteena olevaan taustatutkintoon 
  • työtodistukset haun perusteena olevasta työkokemuksesta
  • todistus mahdollisuudesta suorittaa koulutukseen kuuluvaa työnohjattua psykoterapeuttista potilastyötä opintojen aikana (esim. työnantajalta), mikäli mahdollista
  • koulutusohjelman valintaperusteissa mahdollisesti mainitut soveltuvuusarviointia varten tarvittavat liitteet (esim. ennakkotehtävä). Kunkin koulutusohjelman edellyttämät liitteet ilmenevät soveltuvuusarviointia koskevista tiedoista.

Tallenna liitteet sähköisesti pdf-muotoon ennen hakulomakkeen täyttämistä. Kaikki pyydetyt liitteet tulee tallentaa yhteen pdf-tiedostoon. Tämä onnistuu helpoiten skannaamalla kaikki liitteet suoraan yhteen tiedostoon.  Vaihtoehtoisesti voit ottaa todistuksista kuvan (kiinnitä huomioita kuvanlaatuun) ja liittää ne Word-tiedostoon, jonka voit tallentaa pdf-tiedostoksi.

Täytä hakulomake huolellisesti. Tarkista erityisesti, että sähköpostiosoitteesi on kirjoitettu oikein. Kaikki opiskelijavalintaan liittyvät tiedot ja päätökset toimitetaan sähköpostitse hakulomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Päätös hakukelpoisuudesta perustuu hakemuksen liitteenä toimitettuihin todistuksiin. Hakijalta voidaan pyytää tarvittaessa täydennystä liitteisiin, jolloin täydennys tulee toimittaa annetussa määräajassa. Hakuajan tai täydennysajan päätyttyä toimitettuja liitteitä ei huomioida opiskelijavalinnassa.