Psykoterapeuttikoulutus

Psykoterapeuttikoulutus on terveydenhuollon ammattihenkilöstön jatkokoulutukseen verrattavaa täydennyskoulutusta  ja edellyttää hakijalta mielenterveys- tai sitä vastaavan alan työkokemusta sekä soveltuvaa terveys- tai sosiaalialan taustakoulutusta. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti saa opiskelija Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen.

Seuraava haku psykoterapeuttikoulutukseen on helmikuussa 2020.

Vuoden 2020 haussa olevien koulutusohjelmien tiedot ja valintaperusteet julkaistaan syksyn 2019 aikana.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Soveltuvuushaastatteluihin kutsuminen

Soveltuvuushaastatteluihin kutsutaan hakijoita, jotka täyttävät hakukelpoisuuden kriteerit. Lisätietoja ja ohjeet haastatteluaikojen varaamiseen lähetetään sähköpostitse hakukelpoisuuspäätöksen mukana.

Syksyllä 2019 alkavat koulutusohjelmat

 • Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (esite)
 • Psykoanalyyttinen Pari- ja perhepsykoterapian koulutusohjelma (esite)
 • Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma (esite)
 • Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (esite)
 • Psykoanalyyttinen lasten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (esite)
 • Kognitiivis-analyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (esite)

Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutusohjelmat edustavat laaja-alaisesti eri viitekehyksiä: kognitiivinen ja siitä johdetut sovellukset, psykodynaamiset, perheterapian sekä varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian viitekehykset. Koulutusohjelmat vastaavat sisällöllisesti eri terveydenhuollon alueita ja kohderyhmiä: lapset, nuoret ja aikuiset sekä yksilö-, ryhmä-, perhe- ja pariterapia. Koulutusohjelmat antavat sisällöllisesti (sekä teoria- että menetelmäopetuksen että kirjallisuuden osalta) valmiudet psykoterapeutiksi esitetyssä kohderyhmässä ja terveydenhuollon viitekehyksessä.

Koulutukset ovat asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/2010) §2a mukaisia psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavia koulutuksia, jotka on yhteistyössä muokattu ja arvioitu Helsingin yliopistossa. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontaviranomaiselta Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen Helsingin yliopiston myöntämää todistusta vastaan.

Helsingin yliopistossa psykoterapeuttikoulutus järjestetään koulutusohjelmina, joiden pääasiallinen sisältö ja laajuus määrittyy psykoterapiasuuntausten mukaan.

Koulutukseen otettavien valintaan ja koulutukseen sovelletaan yliopistolakia ja soveltuvin osin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön periaatteita. Psykoterapeuttiopiskelijat otetaan Helsingin yliopiston opiskelijoiksi mutta koska koulutus on täydennyskoulutusta, ei koulutuksessa olevilla ole yliopiston tutkinto-opiskelijan statusta.

Muista tutustua tämän osion ja koulutusohjelmien esitteiden lisäksi usein kysyttyihin kysymyksiin.

Hakukelpoisuus psykoterapeuttikoulutukseen

Opiskelijavalinnan peruskriteereinä ovat asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöstä (1120/2010) säädökset. Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen tarkemmat hakukelpoisuuden kriteerit löytyvät koulutusohjelmien esitteistä. 

Hakukelpoisuuteen vaadittavat 30 op psykologian ja psykiatrian lisäopinnot

Mikäli hakijan tutkintoon ei sisälly 30 op:n laajuisia psykologian ja psykiatrian lisäopintoja, tulee ne suorittaa ennen psykoterapeuttikoulutukseen hakemista. Lisätietoja hakuoppaan lisäopinnot-osiosta.

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjestää lisäopintoja. Ne koostuvat soveltuvista psykologian perus- ja aineopintojen kursseista sekä lisäopintoja täydentävistä kursseista. Yliopistollisten lisäopintojen opettajina toimivat psykologian ja psykiatrian alan asiantuntijat Helsingin yliopistosta. Koulutus on maksullista ja hinta määrittyy Avoimen yliopiston hintojen mukaan. Lisätietoja opintoihin ilmoittautumisesta ja opintomaksuista voi kysyä Avoimesta yliopistosta.

Koulutusmaksut

Psykoterapeuttikoulutus on Suomessa maksullista yliopiston järjestämää täydennyskoulutusta. Sen kustannuksista vastaa koulutettava tai hänen työnantajansa.

Koulutusohjelmien teoriaopintojen hinnat määräytyvät koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden, eli ryhmäkoon mukaan ja lopullinen koulutusmaksu kerrotaan, kun lopullinen opiskelijamäärä on selvillä. Koulutusohjelmien kokonaishinta jakaantuu koulutusohjelmassa olevien lukukausien mukaan maksettavaksi. Lisäksi opiskelijan tulee huomioida, että koulutusohjelmiin kuuluu koulutuspsykoterapiaa sekä työnohjausta, joiden hinta riippuu psykoterapeutin tai työnohjaajan tuntitaksasta. Koulutuspsykoterapian hinta vaihtelee noin välillä 85€-140€/h, joka vastaa arviolta myös yksilötyönohjauksen hintaa. Ryhmätyönohjauksen hinta riippuu työnohjaajan lisäksi pienryhmän koosta ja voi maksaa noin 35€-50€/h. Kaikki hinnat ovat suuntaa antavia.

Tiedot koulutusohjelmista on julkaistu Koulutusohjelmat -osiossa. Koulutusohjelmien esitteistä ilmenee niiden laajuudet opintokokonaisuuksittain, koulutusohjelman pituus sekä teoriaopintojen hinnat.

Hakuohjeet

Hakuaika syksyllä 2019 alkaviin ohjelmiin on 1.2.-28.2.2019.

 • Sähköinen hakulomake avataan hakuajan alkaessa
 • Sähköinen hakulomake linkitetään näille verkkosivuille
 • Tarkemmat ohjeet hakemiseen löydät koulutusohjelmien esitteistä

Psykoterapeuttikoulutuksen haku on kaksivaiheinen:

1) Hakukelpoisuuden arviointi (päätöksien arvioitu valmistumisaika on maaliskuun loppu)

Opiskelijoiden hakukelpoisuus, eli yllämainittujen hakukelpoisuuden kriteerien täyttyminen tarkistetaan yliopistolla ennen kuin hakijat osallistuvat koulutusohjelmakohtaisiin soveltuvuusarviointeihin. Näin hakijoita kohdellaan tasapuolisesti hakemastaan koulutusohjelmasta riippumatta. Lisätietoja koulutusohjelmien esitteistä. 

2) Soveltuvuuden arviointi (haastattelut järjestetään huhti-toukokuun aikana)

Valintojen toisessa vaiheessa hakukelpoisuuden täyttävät opiskelijat osallistuvat koulutusohjelmakohtaiseen soveltuvuuden psykoterapeutin ammattiin arviointiin. Valintakriteerit selviävät koulutusohjelmien esitteistä. Tullessaan hyväksytyksi soveltuvuusarvioinneissa opiskelijoiden ottaminen psykoterapeuttikoulutukseen vahvistetaan yliopistolla lääketieteellisen tiedekunnan dekaanin päätöksellä.

Lopullisten opiskelijavalintapäätösten arvioitu valmistumisajankohta on kesäkuun ensimmäinen viikko. Koulutukseen valituille opiskelijoille myönnetään yliopiston opinto-oikeus (täydennyskoulutus), joka koskee psykoterapeuttikoulutuksen opintoja. Heille ei myönnetä tutkinto-opiskelijan statusta.

HUOM: Hakea voi maksimissaan kolmeen eri koulutusohjelmaan. Hakulomakkeessa ilmoitettu hakujärjestys on sitova eikä sitä voi jälkeenpäin muuttaa.

Milloin ja miten saan tietää olenko hakukelpoinen?

Hakukelpoisuudet pyritään arvioimaan maaliskuun loppuun  mennessä ja hakukelpoisuudesta ilmoitetaan sähköpostilla. 

Voinko hakea vaikka en ole varma, että olen hakukelpoinen?

Voit. Hakukelpoisuus varmistetaan haun yhteydessä, joten sinun ei tarvitse tietää olevasi hakukelpoinen ennen hakua. Jos hakukelpoisuus on kohdallasi epävarmaa, saat hakiessasi tiedon siitä, miksi et ole hakukelpoinen tässä haussa tai olet hakukelpoinen ja hakuprosessisi jatkuu.

Mitä tarkoitetaan asiakastilanteen nauhoituksella ja miten se tulee toteuttaa?

Äänitallenna 5-10 minuuttia asiakaskäynnistä, mieluiten ensitapaamisen alkupuolelta ja kirjoita se puhtaaksi sana sanalta (transskriptio). Valmistaudu pohtimaan työskentelyotettasi haastattelussa. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta ensitapaamisen tallennukseen, tallenna ote sellaisen asiakkaan tapaamisesta, jonka asioita et ole vielä käsitellyt työnohjauksessa. Jos uuden tallennuksen hankkiminen ei ole mahdollista, voit käyttää myös vanhaa tallennetta. Mikäli et parhaillaan tee asiakastyötä, voit ottaa haastateltavaksi jonkun muun henkilön, jota et tunne kovin hyvin (esim. ystävän ystävä). Käykää keskustelu hänelle haastavasta asiasta.

Milloin minun tulee toimittaa haun liitteenä olevia todistuksia yliopistolle?

Hakulomakkeeseen tulee liittää yhdessä PDF-tiedostossa kaikki hakuun liittyvät todistukset. Alkuperäiset tai julkisen notaarin oikeaksi todistamat todistukset ja opintosuoritusotteet pyydetään vain opiskelijoiksi valituilta hakijoilta. Saat tarkemmat ohjeet ja postiosoitteen valintapäätöksen mukana.

Milloin ja miten haun tulokset ilmoitetaan?

Haun tulokset ilmoitetaan kesäkuun alkuun mennessä. Haun tulokset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse.

Haluaisin tietää milloin seuraava tietyn viitekehyksen ja/tai ikäryhmän koulutusohjelma käynnistyy?

Ilmoitamme syksyllä seuraavana keväänä hakuun tulevat koulutusohjelmat.

Koulutusohjelmien sisällöt ja käynnistyminen riippuvat useista tekijöistä, eikä tulevia koulutusohjelmia tästä syystä suunnitella seuraavia hakuja pidemmälle.

Olen käynyt tai käyn tällä hetkellä psykoterapiassa. Onko todennäköistä, että terapeutilla etukäteen suoritettua terapiaa hyväksi luetaan koulutukseen?

Ennen koulutusta käyty terapia voidaan periaatteessa hyväksyä mutta tällöin soveltuvuushaastattelussa käydään läpi, oliko se koulutuksen kannalta riittävää – ts. arvioidaan tukeeko päättynyt terapia koulutusprosessia.

Varmin vaihtoehto on, että koulutusta ajatellen terapia olisi ainakin osin päällekkäin koulutuksen kanssa (vaikka olisi esim. alkanut ennen sitä). Tässä tapauksessa tulee varmistaa, että terapeutti täyttää koulutuksen asettamat vaatimuksen (tarkista koulutusohjelman esitteestä).

Mitä kautta potilastyöhön tulee hankkia asiakkaita?

Potilastyöhön tarvittavien asiakkaiden hankkimiseen ei ole yhtä tiettyä tapaa. Tärkeintä on, että sinulla on realistiset mahdollisuudet potilastyön tekemiseen.

 • Potilastyö on suositeltavaa tehdä osana jotain laillista terveys- tai sosiaalialan yksikköä.
 • Jos sinulla on yksityinen vastaanotto, voit hankkia potilastyöhön vaadittavat kontaktit sitä kautta.
 • Jos olet palkkatöissä, voit hankkia kontaktit työpaikkasi kautta.
 • Asiakkaiden hankkiminen muita reittejä on mahdollista, kunhan haun yhteydessä käy ilmi, että mahdollisuudet ovat realistiset

HUOM! Tarkista koulutusohjelmasi esitteessä potilastyölle asetetut kriteerit!

Minulla on X määrä työkokemusta. Riittääkö se hakukelpoisuuteen?

Koulutukseen hakevalla tulee olla vähintään kaksi vuotta työkokemusta mielenterveystyössä tai sitä vastaavassa asiakastehtävässä ennen psykoterapeuttikoulutuksen haun alkamista.

Työkokemus vastaa vain osin mielenterveystyötä

Mikäli työkokemus sisältää vain osin mielenterveystyötä tulee hakijan arvioida yhdessä työnantajan kanssa (yksityisen tapauksessa itse), mitkä osat työstä ovat mielenterveystyötä ja kuinka pitkä työkokemus niistä muodostuu. Laskennallisesti voidaan toimia kuten osa-aikatyön kohdalla.

Työkokemus muodostuu osa-aikatyöstä

Osa-aikaisella työkokemus lasketaan osa-aikaisuuden määrän mukaan. Esim. 50% osa-aikaisuus ja työkokemusta 4 vuotta --> 2 vuoden työkokemus. tai 40% osa-aikaisuus ja työkokemusta 5 vuotta --> 2 vuoden työkokemus

Työkokemuksen tulee perustua tosiasialliseen työhön pois lukien keskeytykset esimerkiksi virkavapaan tai perhevapaan seurauksena. Vuosilomia tai lyhyitä sairauspoissaoloja ei tarvitse vähentää.

Minulta puuttuvat 30 opintopisteen lisäopinnot. Hyväksytäänkö paikassa X suoritetut lisäopinnot?

Lisäopintojen (myös esimerkiksi nimellä psykoterapeuttisten valmiuksien koulutusohjelma) laajuus ja sisältö tulee olla dokumentoitu ja tarkistettavissa. Opintojen kouluttajien tulee edustaa psykologian tai psykiatrian alan asiantuntemusta.

Lisäopintojen sisältöalueet ovat määritelty koulutusohjelmien esitteissä kohdassa 3.3.

Lisäopintojen sisällön sopivuus tarkastetaan haun yhteydessä, mutta hyväksyttäviä opintokokonaisuuksia on lukuisia. Yksi varmasti hyväksyttävä lisäopintokokonaisuus on Helsingin avoimen yliopiston tarjoama kokonaisuus, joka on räätälöity tätä tarkoitusta varten. Muiden lisäopintojen sisällöissä voi ilmetä eroavaisuuksia vaadittujen kokonaisuuksien osalta, jolloin opintokokonaisuutta ei välttämättä hyväksyttäisi. Nämä tilanteet ovat erittäin harvinaisia. Mikäli opintokokonaisuus on suunnattu psykoterapeuttikoulutukseen hakeville, on se suurella todennäköisyydellä hyväksyttävä kokonaisuus.

Tutkintooni kuuluu opintoja psykologiasta ja/tai psykiatriasta. Tarvitseeko minun suorittaa erikseen lisäopintoja?

Tutkintoon kuuluneiden opintojen riittävyys arvioidaan haun yhteydessä. On todennäköistä, että lisäopintoja ei tarvita, jos tutkintosi sisältää psykologian syventäviä opintoja 30 opintopistettä.

Psykiatrin tai psykologin taustakoulutukset sisältävät automaattisesti tarvittavat opinnot.

Helsingin yliopisto järjestää psykoterapeutin ammattinimikkeen johtavaa koulutusta. Koulutus on luonteeltaan terveydenhuollon ammattihenkilöstön jatkokoulutukseen verrattavaa täydennyskoulutusta ja edellyttää hakijalta mielenterveys- tai sitä vastaavan alan työkokemusta sekä soveltuvaa terveys- tai sosiaalialan taustakoulutusta.

Psykoterapeuttikoulutus on kaksivaiheista:

 1. Vähintään kolmevuotinen psykoterapeuttikoulutus (vastaa aikaisempaa erityistason (ET) tai ylemmän erityistason (YET) koulutusta).
 2. Psykoterapeuttikoulutuksen jälkeen suoritettava psykoterapeuttikouluttajakoulutus (aikaisempi vaativan erityistason koulutus, VET).

Psykoterapeuttikoulutuksesta vastaavat lääketieteellisen tiedekunnan Clinicum (psykiatria) ja Medicum (psykologia) yhdessä. Ne järjestävät koulutusta yhteistyössä yliopiston ulkopuolisten asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Helsingin yliopisto noudattaa valtakunnallisen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusta kouluttajakoulutusten järjestämisestä. Suosituksen mukaan psykoterapeuttikouluttajakoulutus voidaan järjestää 1) yliopiston itsensä järjestämänä, 2) yliopiston järjestämänä yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa tai 3) muun kouluttajaorganisaation järjestämänä yhteistyössä yliopiston kanssa, noudattaen yliopiston etukäteen hyväksymää opetussuunnitelmaa.

Asiantuntijaorganisaatiot voivat olla yhteydessä Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutukseen, mikäli ovat kiinnostuneita kouluttajakoulutuksen järjestämisestä (yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse: psykoterapeuttikoulutus@helsinki.fi). Asiantuntijaorganisaatioiden kanssa sovitaan menettelystä ja yhteistyötavoista kouluttajakoulutuksen järjestämiseksi. Kouluttajakoulutuksen arviointi on maksullista. 

Syksyllä 2019 alkavat kouluttajakoulutukset

Psykoanalyyttisen viitekehyksen aikuisten psykoterapeuttikouluttajakoulutus järjestetään Helsingissä 2019-2022. Järjestäjänä on Therapeia-säätiö. Hakuaika: 15.11.2018-31.3.2019 Tarkemmat tiedot Therapeia-säätiön sivuilta.

Psykodynaaminen psykoterapeuttikouluttajakoulutus, järjestetään Helsingissä 2019-2022 (2.5 vuotta). Järjestäjänä on Nuorisopsykoterapia-säätiö. Lisätiedot Nuorisopsykoterapiasäätiön sivuilta.

Arviointi

Valtakunnallisen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suosituksen 3) mukainen koulutusohjelman arviointi tapahtuu seuraavasti:

Koulutusohjelman arviointi ja toteutumisen seuranta tapahtuu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Arviointi sisältää alkuarvion sekä seurannan vuoden välein: 1) vuosi koulutusohjelman alkamisesta sekä 2) koulutusohjelman päättyessä. Arvioinneissa huomioidaan koulutusohjelman todellinen toteutuminen esitetyn opetussuunnitelman mukaan (lähiopetuksen sisältö ja kouluttajat) sekä opiskelijoiden opintosuoritukset.

Koulutuksen järjestäjän tulee kerätä opiskelijapalautetta koulutuksesta. Palautetta käsitellään väli- ja päätösarviossa. Koulutuksen laadun sitä edellyttäessä järjestäjän tulee olla valmis kehittämään koulutuksen sisältöjä palautteen perusteella tai esimerkiksi ajankohtaisen tieteellisen tiedon kehittyessä. Mikäli koulutusohjelman sisältöihin tulee merkittäviä muutoksia, tulee ne tuoda tiedoksi Helsingin yliopistolle.

Koulutuksen päätyttyä ja opiskelijoiden suoritettua sen hyväksytysti antaa Helsingin yliopisto opiskelijoille todistuksen, josta ilmenee Helsingin yliopiston hyväksymän koulutuksen suorittaminen. Todistuksen anto tapahtuu sen jälkeen, kun päättöarviossa on yhteisesti järjestäjän kanssa todettu koulutus hyväksytysti toteutuneeksi ja koulutus suoritetuksi. Järjestäjän tulee sopia arvioinnin aikataulusta koulutuksen alkaessa, kun sen aikataulu tiedetään. Samalla sovitaan arvioinnissa käytettävien tietojen (kuten palaute) toimittamisesta Helsingin yliopistolle.

Kouluttajakoulutuksen arviointi maksaa 1.800,- euroa. Järjestäjä sitoutuu maksamaan edellä mainitun korvauksen Hy:lle pyytäessään kouluttajakoulutuksen arviointia. Väli- ja päättöarviointi maksaa á 500,- euroa. Mikäli joku arvioinneista ei tule perustelluista syistä hyväksytyksi, maksaa uusinta-arvio 500,- euroa. Helsingin yliopisto lähettää arvioinneista laskun.

Arvioidut kouluttajakoulutukset

Ryhmäpsykoterapeuttikouluttajakoulutus (psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia) 2017-2019. Järjestäjänä on Suomen ryhmäpsykoterapia ry. http://www.suomenryhmapsykoterapia.fi/

Psykoanalyyttinen psykoterapeuttikouluttajakoulutus järjestetään Helsingissä 2017-2019. Järjestäjänä on Helsingin Psykoterapiayhdistys ry. https://www.helsinginpsykoterapiayhdistys.fi/

Kognitiivinen psykoterapeuttikouluttajakoulutus, järjestetään Helsingissä 2017-2019. Järjestäjinä ovat Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy yhteistyössä Kognitiivisen Psykoterapian yhdistys Ry. https://luote.fi/

Psykodynaaminen psykoterapeuttikouluttajakoulutus, järjestetään Helsingissä 2015-2017 ja 2017-2019. Järjestäjänä molemmissa koulutuksissa on Nuorisopsykoterapia-säätiö. http://www.nuorisopsykoterapia.org/

Psykoanalyyttinen psykoterapeuttikouluttajakoulutus järjestetään Helsingissä 2015-2017. Järjestäjänä on Therapeia-säätiö. https://www.therapeia-saatio.fi/

Kognitiivis-analyyttinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus, suunniteltu aloitus 12.1.2018. Järjestäjänä on KAT ry. (kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys). http://www.katyhdistys.fi/koulutus/

Helsingin yliopisto järjestää ja kehittää psykoterapeuttikoulutusohjelmia useiden tahojen kanssa. Helsingin yliopiston yhteistyökumppanit psykoterapeuttikoulutuksen järjestämisessä tällä hetkellä ovat:

Aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Nuorten ja/tai lasten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapiapsykoterapeuttikoulutusohjelma: Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy

Ryhmäpsykoterapia: Ryhmäanalyyttinen viitekehys: Ryhmäanalyysiyhdistys ry ja Suomen Ryhmäanalyysikoulutus Oy 

Vuonna 2018 alkaneet koulutusohjelmat:

Psykoanalyyttinen viitekehys yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa. 

Integratiivinen viitekehys yhteistyössä integratiivisen psykoterapian kouluttajien kanssa. 

Kognitiivis-integratiivinen viitekehys yhteistyössä Integrumin kanssa

 

Vuonna 2017 alkaneet koulutusohjelmat:

Aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia

 • Kognitiivinen viitekehys yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa. 

Aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia

 • Kognitiivis-analyyttinen viitekehys yhteistyössä Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry.:n kanssa. 
 • Integratiivinen viitekehys yhteistyössä integratiivisen psykoterapian kouluttajien kanssa. 

Nuorten ja/tai lasten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia

 • Psykodynaaminen viitekehys (nuoret) yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa. 
 • Kognitiivinen viitekehys (lapset ja nuoret) yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa. 

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia

 • Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeuttikoulutusohjelma yhteistyössä Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy:n kanssa. 

Psykoanalyytikko - psykoterapeutti - psykoterapeuttikouluttajakoulutus 138op, jonka suoritettuaan opiskelija saa 1) psykoterapeutin (aikuisten psykoterapia), 2) psykoterapeuttikouluttajan sekä 3) psykonanalyytikon pätevyyden. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Vuonna 2016 alkaneet koulutusohjelmat

Syksyllä 2016 alkoi Kognitiivinen koulutusohjelma (aikuisten psykoterapia) yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa.

Vuonna 2015 alkaneet koulutusohjelmat

Kognitiivis-analyyttinen koulutusohjelma (aikuisten psykoterapia) yhteistyössä Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry.:n kanssa.

Psykoanalyyttinen koulutusohjelma (aikuisten psykoterapia) yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Psykodynaaminen koulutusohjelma (nuorten psykoterapia) yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa.

Kognitiviis-integratiivinen koulutusohjelma  yhteistyössä Integrum-instituutin kanssa (aikuisten psykoterapia).

Psykoanalyyttinen viitekehys (lapset) yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa (alkoi keväällä 2015).

Vuonna 2014 alkaneet koulutusohjelmat

Aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia: Kognitiivinen viitekehys yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa.

Vuonna 2013 alkaneet koulutusohjelmat

Aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:
Kognitiivis-integratiivinen viitekehys yhteistyössä Integrum-instituutin kanssa. Koulutusohjelma alkoi vuoden 2013 alussa.

Psykoanalyyttinen viitekehys yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa. Koulutusohjelma alkoi vuoden 2013 alussa.

Kognitiivis-analyyttinen viitekehys yhteistyössä Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry.:n kanssa. Koulutusohjelma alkoi vuoden 2013 alussa.

Nuorten ja/tai lasten yksilöpsykoterapeuttikoulutusohjelma, pääasiassa pitkä psykoterapia:

Psykodynaaminen viitekehys (nuoret) yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa. Koulutusohjelma alkoi syksyllä 2013.

Kognitiivinen viitekehys (lapset ja nuoret) yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n sekä Luote Oy:n kanssa. Koulutusohjelma alkoi syksyllä 2013.

Varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapia- psykoterapeuttikoulutusohjelma yhteistyössä Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy:n kanssa. Koulutusohjelma alkoi syksyllä 2013.

 

Yhteydenotot sähköpostitse meilahti-specialist@helsinki.fi

HUOM! Soittopyynnöt sähköpostitse!  Ilmoita itsellesi sopivat ajat ja kuvaa ongelmasi/kysymyksesi, jotta pystymme selvittämään tarvittavat asiat ennen puhelua.

Koulutussuunnittelija Tanja Steiner
Koulutussuunnittelija Jenni Ovaska

Tietoa koulutuksesta myös Facebookin kautta.   

Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä

Psykoterapeuttikoulutuksella on johtoryhmä, jossa on psykologian ja psykiatrian oppiaineiden edustajia kummastakin neljä sekä varajäsenet. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kaksivuotiskaudeksi. Johtoryhmä vastaa toiminnastaan lääketieteellisen tiedekunnan dekaanille tai osastojen johtajille tiedekunnassa erikseen sovittavalla tavalla.

Tieteellisen ja pedagogisen osaamisen lisäksi Johtoryhmä edustaa laajaa psykoterapeuttista osaamista kognitiivisen, kognitiivis-analyyttisen, psykodynaamisen/-analyyttisen, perheterapian ja ryhmäanalyyttisen psykoterapian viitekehyksistä. Johtoryhmän varsinaisista jäsenistä kuusi ja varajäsenistä kolme ovat psykoterapeutteja.

Johtoryhmän varsinaiset jäsenet kaudella 2019-2020
Kehittämispäällikkö (THL), dosentti Olavi Lindfors, johtoryhmän puheenjohtaja (psykologia), psykoterapeutti (VET)
professori Mauri Marttunen (psykiatria), johtoryhmän varapuheenjohtaja, psykoterapeutti (ET)

professori Tiina Paunio, (psykiatria)
yliopistonlehtori, dosentti Jari Lahti (psykologia), psykoterapeutti (VET)
professori Anu-Katriina Pesonen (psykologia)
professori Erkki Isometsä (psykiatria), psykoterapeutti (ET)
dosentti Tarja Melartin (psykiatria), psykoterapeutti (VET)
yliopistonlehtori Hely Kalska (psykologia), psykoterapeutti (VET)

Johtoryhmän varajäsenet
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Terhi Aalto-Setälä
professori Katri Räikkönen-Talvitie (psykologia)
professori Laura Hokkanen (psykologia)
Yliopistonlehtori Maarit Virta (psykologia), psykoterapeutti (VET)
dosentti Kaisla Lahdensuo (psykiatria), psykoterapeutti
professori Jouko Lönnqvist (psykiatria), psykoterapeutti (VET)
professori, Nina Lindberg (psykiatria), psykoterapeutti

Psykoterapeuttikoulutuksen koulutussuunnittelija ja johtoryhmän sihteeri: KM Tanja Steiner