Biologiset tutkimusasemat

Luentojen ja laboratoriokurssien lisäksi opiskelu sisältää myös kenttäkursseja sekä työ- ja tutkimusharjoittelua, joiden kautta eliöt, niiden elinympäristöt ja niistä tehtävä tutkimus tulevat tutuiksi.

Helsingin yliopistolla on kenttäasemat Kilpisjärvellä, Lammilla ja Tvärminnessä sekä Keniassa Taitan piirikunnassa.
Kil­pis­jär­ven bio­lo­gi­nen asema

Kilpisjärven biologinen asema on perustettu 1964 luonnontieteellistä tutkimusta ja opetusta varten ja se sijaitsee Enontekiön kunnassa.

Käsivarren suurtuntureiden luonto muodostaa ainutlaatuisen ympäristön monipuoliselle tutkimukselle, jota tukevat Kilpisjärven biologisen aseman monipuoliset palvelut kuten ajoneuvot ja laboratoriotilat.

Tutkimuksen keskiössä ovat ympäristön tilaa kartoittavat pitkäaikaisseurannat, joista vanhin – myyrien kannanvaihtelun tutkimus – alkoi jo vuonna 1946. Seurantojen rinnalle ovat nousseet moninaiset lintu- ja kasvillisuusseurannat sekä yhä keskeisempänä ilmastonmuutokseen liittyvät hankkeet.

Asemalla järjestetään vuosittain useita kursseja, seminaareja ja kokoontumisia. Asemalla järjestetään pääasiassa maisterivaiheen kursseja.

Lam­min bio­lo­gi­nen asema

Helsingin yliopiston Kanta-Hämeessä sijaitseva Lammin biologinen asema perustettiin vuonna 1953 Lammin kirkkoherran vanhan pappilan maille.  Asemaa ympäröivät Hämeen lehtevät metsät, Suomen syvimpiin kuuluva Pääjärvi ja perinteinen peltomaisema, jotka tarjoavat lähes loputtomat mahdollisuudet erilaisiin koe- ja tutkimusjärjestelyihin. Yli puolen vuosisadan ajan asema on toiminut Helsingin yliopiston biologian ja lähitieteiden kenttäkurssien ja ympäristöntutkimuksen tyyssijana.

Lammin biologisella asemalla pidetään biologian ensimmäisen vuoden opiskelijoiden suomenkielinen kenttäkurssi. Asemalla on lisäksi mahdollista tehdä kandiopintoihin kuuluva tutkimusharjoittelu tutkimusryhmässä. Myös maisterivaiheessa on mahdollista tehdä sekä tutkimusharjoittelu että maisterintutkielma asemalla tomivassa tutkimusryhmässä .

Tvär­min­nen eläin­tie­teel­li­nen asema

Tvärminnen eläintieteellinen asema (TZS) on meriasema joka sijaitsee Suomenlahden suulla Itämerellä. Se toimii moninaisen korkeatasoisen biologisen tutkimuksen tukikohtana ja tarjoaa tiloja kenttäkursseille ja seminaareille.

Tvärminnen kurssit ja tutkimus painottuvat merellisiin aiheisiin.

Ruotsinkielistä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden oensimmäisen vuoden kesällä järjestettävä kenttäkurssi pidetään Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla. Asemalla on mahdollista tehdä kandiopintoihin kuuluva työelämä- tai tutkimusharjoittelu. Maisterivaiheessa on mahdollista tehdä sekä tutkimusharjoittelu että maisterintutkielma asemalla tomivassa tutkimusryhmässä .

Tai­tan tut­ki­mus­a­se­ma, Ke­nia

Helsingin yliopiston vuonna 2011 avaama tutkimusasema Keniassa sijaitsee Taitan piirikunnassa. Alue sijaitsee 150 kilometriä rannikolta ja noin 400 kilometriä Nairobista.

Taitavuoret tunnetaan monista kotoperäisistä kasvi-ja eläinlajeista ja rikkaasta luonnon monimuotoisuudesta. Alue sopii ilmaston ja maanpinnan peitteen takaisinkytkentöjen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen sekä maaseutututkimuksen, biodiversiteettitutkimuksen ja maataloustutkimuksen kohdealueeksi.

Taitan tutkimusasemalla järjestetään Kasvitieteen maisteriohjelman ja Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelmien kenttäkursseja.