Biologiset tutkimusasemat
Biologian kandiohjelman erityispiirre on monipuolisuus.

Luentojen ja laboratoriokurssien lisäksi opiskelu sisältää myös kenttäkursseja, joiden kautta eliöt, niiden elinympäristöt ja niistä tehtävä tutkimus tulevat tutuiksi. Kenttäkursseja pidetään Helsingin yliopiston kenttäasemilla Kilpisjärvellä, Lammilla ja Tvärminnessä sekä Keniassa Taitan tutkimusasemalla.

Kil­pis­jär­ven bio­lo­gi­nen asema

Kilpisjärven biologinen asema on perustettu 1964 luonnontieteellistä tutkimusta ja opetusta varten ja se sijaitsee Enontekiön kunnassa. Aseman tutkimustoiminta on laajentunut pikkunisäkkäistä kasvi-, maaperä- ja vesistötutkimukseen. Asemalla on päärakennuksen lisäksi erillisiä majoitus- ja huoltorakennuksia.

Asemalla järjestetään vuosittain useita kursseja, seminaareja, kokoontumisia.

Aseman tutkimustoiminnan runkona toimivat edelleenkin pitkäaikaiset seurantatutkimukset, jotka tarjoavat virikkeitä mm. kokeelliseen tutkimukseen. Asema on mukana lisäksi useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusprojekteissa. Asema menestyi hyvin Helsingin yliopiston kansainvälisessä arvioinnissa.

Lue lisää Kilpisjärven biologisesta asemasta

Lam­min bio­lo­gi­nen asema

Lammin biologinen asema perustettiin vuonna 1953 Lammin kirkkoherran vanhan pappilan maille. Yli puolen vuosisadan ajan asema on toiminut Helsingin yliopiston biologian ja lähitieteiden kenttäkurssien ja ympäristöntutkimuksen tyyssijana.

Lammin biologisella asemalla pidetään vuosittain yli 20 Helsingin yliopiston biologian ja lähitieteiden kurssia ja -seminaaria.

Lammin biologisella asemalla on käynnissä yli 20 erilaista ympäristöntutkimushanketta. Rahoittajina ovat mm. Suomen Akatemia, eräät ympäristöntutkimusta rahoittavat säätiöt, alueelliset toimijat sekä EU. Tutkimushankkeille on ominaista perustutkimuksen keskeinen asema, tosin hankkeissa on usein mukana myös soveltava tavoite.

Lue lisää Lammin biologisesta asemasta

Tvär­min­nen eläin­tie­teel­li­nen asema

Tvärminnen eläintieteellinen asema (TZS) on meriasema joka sijaitsee Suomenlahden suulla Itämerellä. Se toimii moninaisen korkeatasoisen biologisen tutkimuksen tukikohtana ja tarjoaa tiloja kenttäkursseille ja seminaareille.

Kenttäkurssit kuuluvat oleellisena osana bio- ja ympäristötieteiden opiskeluun. Tvärminnen kurssit painottuvat merellisiin aiheisiin. Asemalla järjestetään vuosittain noin kaksikymmentä Helsingin yliopiston opetusohjelmaan kuuluvaa bio-, geo- ja ympäristötieteiden kurssia.

Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla on tehty tutkimusta jo runsaat sata vuotta. Painopisteenä ovat olleet Suomenlahden vähäsuolaiset rannikkovedet. Asema perustettiin jo 1902, ja se on tarjonnut erinomaiset mahdollisuudet pitkäaikaisten ympäristömuutosten tutkimiseen. Merentutkimus asemalla keskittyy

  • Itämeren monimuotoisuuden ja ekosysteemin toiminnan välisiin yhteyksiin, sekä
  • ihmisen toiminnan aiheuttamiin muutoksiin, kuten rehevöitymiseen, ilmaston lämpenemiseen ja meren happamoitumiseen.

Myös evoluutio- ja populaatiobiologia ovat tärkeitä painopistealueita. Tutkimusalueita ovat

  • muurahaisyhdyskuntien sosiaalinen, seksuaalinen ja geneettinen rakenne
  • kalojen ja lintujen seksuaalivalinta ja lisääntymisbiologia sekä
  • hyönteisten ja kalliolammikoiden eliöiden leviäminen ja lisääntyminen laikukkaassa ympäristössä (metapopulaatiobiologinen tutkimus).

Lue lisää Tvärminnen eläintieteellisestä asemasta

Tai­tan tut­ki­mus­a­se­ma, Ke­nia

Helsingin yliopiston vuonna 2011 avaama tutkimusasema Keniassa sijaitsee Taitan piirikunnassa. Alue sijaitsee 150 kilometriä rannikolta ja noin 400 kilometriä Nairobista.

Taitavuoret tunnetaan monista kotoperäisistä kasvi-ja eläinlajeista ja rikkaasta luonnon monimuotoisuudesta. Alue sopii ilmaston ja maanpinnan peitteen takaisinkytkentöjen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen sekä maaseutututkimuksen, biodiversiteettitutkimuksen ja maataloustutkimuksen kohdealueeksi.

Lue lisää Taitan tutkimusasemasta