Ura ja työelämä

Biologian kandiohjelmassa opitaan työelämätaitoja, joita voi hyödyntää monipuolisesti erilaisissa asiantuntija-, tutkimus-, viestintä- ja opetustehtävissä.
Biologian uramahdollisuudet

Biologian kandiohjelma tarjoaa monipuolisesti työelämään ja asiantuntijuuteen valmistavia opintoja, kuten työelämä- ja tutkimusharjoittelua, käytännön harjoitustyökursseja, opiskelijatuutorointia, opetuksen avustamistehtäviä sekä järjestö- ja opintohallintotehtäviä. Koko kolmivuotisen tutkinnon leikkaavilla biologian asiantuntijuuskursseilla tuetaan muun muassa opintojen suunnittelua, urasuunnittelua sekä oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamista ja sanoittamista.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen jatketaan yleensä suoraan maisterintutkintoon, joka on pääasiallinen työelämätutkinto.

Valmistuneella on seuraavia uramahdollisuuksia:

  • tutkimusryhmän avustaja sekä perus- että soveltavassa tutkimuksessa (yliopistot, virastot, tutkimuslaitokset)
  • avustaja, asiantuntija tai luontokartoittaja ympäristö- ja luonnonsuojelutehtävissä (virastot, yritykset, tutkimuslaitokset)
  • viestintätehtävät (sanoma- ja aikakauslehdet sekä muu media)
  • maisterivaiheen opiskelija jossakin maisteriohjelmassa
Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

  • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
  • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
  • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
  • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
  • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu Urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelu-palvelussa:

Maisteriopintoihin jatkaminen

Saadessaan opinto-oikeuden biologian kandiohjelmaan myönnetään lisäksi opinto-oikeus kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Maisteriohjelma valitaan kandiopintojen loppuvaiheessa.

Osaan maisteriohjelmista pitää erikseen ilmoittautua kandiopintojen aikana, ja niihin voi olla ennakkovaatimuksena tiettyjä opintoja.

Biologian kandiohjelmasta valmistuneella opiskelijalla on suorittamistaan opinnoista riippuen mahdollisuus jatkaa opintojaan alla listatuissa maisteriohjelmissa.

Biologian aineenopettajaksi

Biologian kandiohjelmassa on mahdollista hakea aineenopettajakoulutukseen kandiopintojen aikana. Aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan kandivaiheessa suoritettavat opetettavan aineen opinnot biologiassa ja toisessa opetettavassa aineessa, maisterivaiheessa suoritettavat opettajan pedagogiset opinnot sekä ylempi korkeakoulututkinto. Biologian opiskelijalla toinen opetettava aine on tavallisesti maantiede, mutta se voi olla myös esimerkiksi kemia, fysiikka tai matematiikka.

Opettajan pedagogiset opinnot voi suorittaa sekä suomeksi että ruotsiksi ja niissä voi suuntautua joko perus- ja lukio-opetuksen tai aikuisopetuksen tehtäviin.

Lue alumnitarinoita

Millaisiin työtehtäviin biologiaa opiskelevat voivat päätyä? Miten biologiasta valmistuneet kuvaavat omaa urapolkuaan ja opintojaan? 

Tutustu alumnien kokemuksiin opiskelija- ja alumnitarinoita -sivulla.

Kaksikielinen tutkinto

Biologian kandiohjelmassa voi suorittaa kaksikielisen tutkinnon (TvEx). Kaksikielinen tutkinto tarjoaa ainutlaatuista osaamista ja mahdollisuuden erottautua työmarkkinoilla oman alan kielitaitoisena asiantuntijana. Kaksikielisellä tutkinnolla voi osoittaa oman tieteenalan hallintaa suomeksi ja ruotsiksi.

Kielitaitoisista asiantuntijoista on suuri kysyntä. Opiskelu eri kielillä parantaa uramahdollisuuksia sekä Suomessa että ulkomailla. TvEx-opiskelijana opiskellaan sekä suomen- että ruotsinkielisissä ympäristöissä, mikä tarjoaa hyvät mahdollisuudet verkostoitua yli kielirajojen jo opintojen aikana. TvExin suorittaminen on vapaaehtoista ja siihen voi tutustua ja ilmoittautua opintojen alussa.

Lisätietoa työelämään sijoittumisesta

Tutustu erilaisiin uravaihtoehtoihin seuraavilla sivuilla:

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.