Biologian aineenopettajaksi?

Aineenopettajakoulutus antaa sinulle laaja-alaisen opettajankelpoisuuden peruskoulun ja lukion aineenopettajaksi ja muiden oppilaitosten aineiden opettajaksi. Opettajan pedagogiset opinnot suuntautuvat joko perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin tai aikuisopetuksen tehtäviin.

Biologian kandiohjelmassa on mahdollista hakea aineenopettajakoulutukseen. Aineenopettajakoulutukseen haetaan pääsääntöisesti ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Opettajan pedagogiset opinnot (60 opintopistettä) järjestetään sekä suomeksi että ruotsiksi. Aineenopettajakoulutuksessa voi suuntautua joko perus- ja lukio-opetuksen tai aikuisopetuksen tehtäviin.

Biologian aineenopettajan opintosuunnan tutkintorakenne poikkeaa hieman biologian kandohjelman yleisestä tutkintorakenteesta, sillä aineenopettajakoulutukseen valittu opiskelija suorittaa valinnaisina opintoina 60 opintopistettä toisesta opetettavasta aineesta. Toisen opetettavan aineen opinnot suoritetaan yleensä yhden lukuvuoden aikana. Biologian opiskelijalla toinen opetettava aine on tavallisesti maantiede, mutta voi olla myös esimerkiksi kemia, fysiikka tai matematiikka.

Opetettavien aineiden opinnot (biologia ja toinen opetettava aine, esimerkiksi maantiede) tulee sisältyä kandidaatin tutkintoon. Aineenopettajan pätevyyden saa kuitenkin vasta, kun maisterintutkinto ja siihen sisällytettävät opettajan pedagogiset opinnot (60 op) on suoritettu.