Vinkkilista tutkimuksella vaikuttamiseen

Miten vaikuttaa omalla tutkimuksella? Kuinka vaikuttaa viisaasti -webinaarissa käytiin läpi erilaisia vinkkejä politiikkasuositusten antamiseen.
 • Välitä vain laadukasta tieteellistä tietoa. Tarvittaessa voit aina sanoa, että ”tätä en tiedä, tästä ei vielä ole tutkimusta”.
 • Ajattele suositusten antamista vuorovaikutusprosessina, älä yksittäisenä suorituksena. Jonkin politiikkasuosituksen ajoitus ei ehkä onnistu, ja välillä poliittiset lupaukset ovat suosituksen toteuttamisen esteenä. Jokainen suositus kuitenkin lisää päättäjien ymmärrystä. Asia myös saattaa edetä yllättäen vuosien päästä, kun esimerkiksi poliittinen asetelma on muuttunut tai sopiva ihminen on nimetty tiettyyn rooliin.
 • Ajoita viestisi päätöksenteon vaiheiden mukaan eli nosta asioita esiin silloin, kun ne ovat poliittisessa valmistelussa tai keskustelussa. Älä epäröi tuoda esiin vanhempiakin tutkimustuloksia, jos niihin liittyvä kysymys on päättäjien pöydällä.
 • Esitä asiasi selkeästi ja päätöksentekoon sopivalla kielellä. Mieti, mikä on vastaanottajan kannalta olennaista (älä takerru esimerkiksi metodologisiin yksityiskohtiin, jotka kiinnostavat lähinnä muita tutkijoita).
 • Tutustu politiikan prosesseihin eli siihen, miten päätösten valmistelu ja tekeminen etenee. Yleensä vaikutusmahdollisuudet ovat paremmat prosessin alussa (ministeriöiden valmisteluvaiheessa) kuin lopussa (eduskunnassa).
 • Uskalla laittaa itsesi likoon! Älä pelkää keskustelua. Tutkimus on itseään korjaavaa. Tarvittaessa voit muuttaa omiakin näkemyksiäsi.
 • Älä vastaa ainoastaan kysymyksiin, joihin oma tutkimuksesi tarjoaa vastauksia, vaan tuo esiin koko asiantuntemustasi.
 • Tutkijakentän laajempi yksimielisyys lisää suosituksen painoarvoa. Muotoilkaa suositukset yhdessä (esimerkiksi tutkimusryhmässä, organisaatiossa, tieteellisessä seurassa tai tiedepaneelissa).
 • Muotoile raporttien politiikkasuositukset huolellisesti, sillä ne ovat yleensä raporttien luetuin osa. Policy briefit ovat hyvä tapa välittää tutkimustuloksia tiiviissä muodossa.
 • Policy briefien lisäksi on paljon muita ja epämuodoillisempia kanavia. Mieti, mikä toimii parhaiten viestillesi ja kohderyhmällesi. Voit tehdä twiittisarjan, videon tai podcastin, järjestää webinaarin tai keskustelutilaisuuden.
 • Älä odota liikoja itseltäsi ensimmäisellä kerralla. Eri näkökulmien kohtaaminen ei aina käy helposti, eikä oikea tapa välittää oma viesti välttämättä löydy heti. Voi olla vaikea tietää ketä kannattaa lähestyä ja milloin. Kysy neuvoa ja keskustele avoimesti kollegojesi kanssa siitä, miten vaikuttamista kannattaa tehdä. Analysoikaa onnistumiset ja epäonnistumiset yhdessä.

Vinkit perustuvat Kuinka vaikuttaa viisaasti? -webinaariin, jonka Sofi järjesti Tiedekulmassa 23.11.2020 yhdessä Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian ja Kaupunkiakatemian kanssa. Tutkimuspohjaisesta vaikuttamisesta olivat keskustelemassa Helsingin kaupungin apulaispormestari Nasima Razmyar, tiedeasiantuntija Antti Pelkonen valtioneuvoston kansliasta sekä professorit Eeva Furman (SYKE, Helsingin yliopisto), Heikki Hiilamo (THL, Helsingin yliopisto) ja Mari Vaattovaara (Helsingin yliopisto).