Urbaria Forum: Tulevaisuuden kaupunkikoulu!

Uusia työkaluja segregaatiohaasteen ratkomiseen Helsingistä ja Amsterdamista Tiedekulmassa 3.9. 13-15

Mikä? Urbaria Forum: Tulevaisuuden kaupunkikoulu -miniseminaari
Milloin? Tiistaina 3.9. klo 13-15
Missä? Tiedekulman Stagella 

Millaisin keinoin koulusegregaatiota voidaan torjua? Voidaanko naapurustoja nostaa positiiviselle uralle koulun avulla? Mitä on tehty muualla Euroopassa?

Suomen uusimmissa PISA-tuloksissa osaamistasoltaan parhaan ja heikoimman koulukymmenyksen välille on syntynyt kolmen vuoden osaamisero. Kasvaneiden erojen taustalla ovat isoissa kaupungeissa etenkin naapurustojen väliset sosioekonomiset ja etniset erot. Kansainvälisesti koulusegregaatio on tunnistettu vakavaksi ongelmaksi, joka voi myös kasvattaa riskiä yhä lisääntyvään eriytymiseen esimerkiksi lapsiperheiden ulosmuuttojen kautta. Keinovalikoimaa koulujen ja naapurustojen tukemiseen kehitetään jatkuvasti: Suomessa ja yhteistyömaissa käynnissä olevissa hankkeissa etsitään parhaita käytänteitä GIS-työkaluista aina pedagogisiin malleihin.

Tule kuulemaan alan uusinta tutkimustietoa ja keskustelemaan alan toimijoiden kanssa!

Mukana ohjelmassa:

Valtiosihteeri ja kaupunginvaltuutettu Pilvi Torsti: Tervetuliaissanat

Tutkimusvastaava Ralph Rusconi, Amsterdamin kaupunki: Experiences from Amsterdam: How to support schools in a segregated city?

Apulaisprofessori Venla Bernelius, HY ja FM Hertta Sydänlammi: Koulusegregaatiota vastaan paikkatietotyökaluilla! Oppilasalueiden rajanveto ja GIS-mallinnuksen mahdollisuudet

Perusopetusjohtaja Outi Salo, Kasko, Helsingin kaupunki: Koulu naapuruston sydämeksi monialaisella yhteistyöllä

Apulaisprofessori Sonja Kosunen, HY: Havaintoja kentältä: kaikkien koulu ja oppilasryhmittely

Tutkimuspäällikkö Katja Vilkama, Helsingin kaupunki: Koulun merkitys lapsiperheiden muutossa: Onko meillä riski itseään vahvistavaan segregaatioon?