Urbaria on aloittanut kaupunkikestävyyden indikaattorihankkeen

Hanke on tilaisuus akateemisen yhteisön jäsenille päästä kanavoimaan tutkimuksessa olennaisimmiksi todettuja kestävyyden indikaattoreita konkretiaksi.

Urbaria on aloittanut uuden kaupunkien kestävyysindikaattoriprojektin. Kyseessä on tutkimushanke, jossa pyritään tunnistamaan sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden indikaattoreita Suomen kaupungeissa. Monipuolisella ja käytännönläheisellä lähestymistavalla voidaan ohjata kaupunkikehitystä, kehityksen seurantaa ja tulevaisuuden kaupunkisuunnittelua kestävämpään suuntaan.

Monitieteinen joukko johtavia asiantuntijoita, päättäjiä ja liike-elämän edustajia ympäri Suomen kokoontuu hankkeessa pyöreän pöydän keskusteluihin, joiden perusteella ajetaan eteenpäin konkretiaa kaupunkien kestävyyden arvioinnissa. Konkretiaan pyritään myös projektin mittakaavatasolla, sillä keskiössä on kaupunginosa- ja korttelikohtainen tarkastelu. Tavoitteena on, että asuinaluekohtaisilla indikaattoreilla voitaisiin seurata alueiden kehitystä, ja arvioida sekä verrata alueiden kestävyyttä suhteessa toisiinsa. Ensimmäiset pöytäkeskustelut pidetään kesäkuun alussa, jonka jälkeen keskusteluja pidetään lisää vuoden mittaan.

Indikaattorihanketta koordinoi juuri Urbarialla työt aloittanut Jussi Jännes. Häntä houkutti hankekoordinaattorin tehtävässä sen poikkitieteellisyys. Jussin oma tausta on Etelä-Aasian tutkimuksessa ja antropologiassa, mikä osoittaa sen, että kaupunkitutkimusta voi ja kannattaa lähestyä monitieteisesti. Jussin sanojen mukaan hän pitää projektia erittäin tarpeellisena, ja uskoo aiemmasta työstään Intian suurlähetystössä koulutus-, tiede- ja yritysyhteistyön parissa olevan hyötyä.

Aiemmin samankaltaista työtä on tehty esimerkiksi ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -hankkeessa Suomen kuntien kanssa. ”Urbarian hanke eroaa aiemmista astetta kvalitatiivisemmalla lähestymiskulmalla. Tiedeyhteisön jäsenet pääsevät jopa aika henkilötasolla vaikuttamaan indikaattoreiden muodostamiseen”, toteaa Jussi projektista suhteessa muihin saman aiheisiin. Hanke onkin tilaisuus akateemisen yhteisön jäsenille päästä kanavoimaan tutkimuksessa olennaisimmiksi todettuja kestävyyden indikaattoreita konkretiaksi.

Jussin apuna hankkeessa toimii myös Urbarialla vastikään aloittanut harjoittelija Tia-Maria Liljeroos. Tia-Maria on kaupunkimaantieteen opiskelija Helsingin yliopistolla ja vastaa projektin tiedotuksesta sekä näkyvyydestä. ”On äärimmäisen kiinnostavaa päästä näin läheltä seuraamaan tällaista projektia! Olen innoissani siitä, kuinka erilaisia näkökulmia kestävyyteen kaupunkiympäristössä tuodaan pöydälle. Hanke todella ansaitsee laajan näkyvyyden”, hehkuttaa Tia-Maria.

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan lisää vuoden mittaa Urbarian viestintäkanavissa.