Table of 50 kokosi yhteiskunnalliset toimijat keskustelemaan kaupungistumisesta

Suomalainen yhteiskunta kaipaa parempaa dialogia eri toimijoiden välille. Kaupunkiakatemian tuottamassa ja Helsingin kaupungin isännöimällä illallisella keskusteltiin moniäänisesti kaupunkien mahdollisuuksista ja haasteista. Pormestari Jan Vapaavuori painotti kaupunkien roolia ja eri toimijoiden yhteistyötä esimerkiksi akuutin ilmastokriisin ratkaisemisessa.

Millaisia keskusteluja syntyy, kun yhteiskunnallisia toimijoita kutsutaan saman pöydän ääreen keskustelemaan kaupunkien tulevaisuudesta? Table of 50 on Amsterdamissa jo lähes 20 vuoden ajan käytössä ollut toimintamalli laajoille ja riippumattomille keskusteluille. Siinä perinteistä kaupunkien, yliopistojen ja suurten yritysten kumppanuuskonseptia on laajennettu koskemaan kunkin sektorin notkeita ruohonjuuritason toimijoita. Keskustelun lähtökohtana on tasa-arvoisuus ja ajatus siitä, että mikään toimijoista ei yksin pääse määrittämään keskustelun sisältöä.

Tavoitteena tunnistaa kaupungistumisen oleellisimmat kysymykset

Kaupunkiakatemia, eli Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kumppanuusverkosto, tuo Table of 50 –konseptin Suomeen. Tarkoituksena on käynnistää sarja tilaisuuksia tunnistamaan kaupungistumisen oleellisimpia kysymyksiä ja eri sektorien toimijoiden tarjoamia vastauksia.

Suomalaisen Table of 50 –mallin rakentajana toiminut Kaupunkitutkimusinstituutti Urbarian johtaja Mari Vaattovaara iloitsee myönteisestä vastaanotosta ja aktiivisesta osallistumisesta. Vaattovaara näkee moniäänisen keskustelun välttämättömänä.

— Kaupunkitutkimuksen rooli yhteiskunnan kehityksen tulkkina on nopean kaupungistumisen myötä korostunut. Korkeatasoisen ja merkityksellisen kaupunkitutkimuksen tekemien edellyttää kuitenkin toimintaympäristön tuntemista ja moniäänisyyden ymmärtämistä, professori Vaattovaara kuvailee.

Dinner nro. 1 suomalaisen kaupungin erityisyydestä

Tapahtumien teemat määrittyvät tilaisuuksissa syntyvien ideoiden ja ongelmien tunnistamisen kautta. Tapahtumat ovat kutsuvierastapahtumia ja niiden järjestelyistä vastaavat Kaupunkiakatemian kumppaniorganisaatiot. Ensimmäisen sarjaan kuuluvan tapahtuman, Dinner nro. 1, isännöi 10.12.2019 Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja sen teemana oli suomalaisen kaupungin ja kaupungistumisen erityisyys.

Illan isäntänä toiminut Helsingin pormestari Jan Vapaavuori korosti puheessaan kaupunkien roolia erityisesti ilmastokysymyksissä. Kuva: Ananya Tanttu 

Ohjausryhmän puheenjohtaja ja Vantaan kaupungin tutkimusjohtaja Henrik Lönnqvist toteaa, että kaupungit muuttuvat nopeasti ja samalla alueet eriytyvät.

— Yhteisesti jaettu arvopohja ja vanhat institutionaaliset rakenteet menettävät merkitystään. Juuri siksi kaupunkien ja yliopistojen yhteinen avaus uudelle vuoropuhelulle on ratkaiseva, Lönnqvist jatkaa.

Teatteriohjaaja Anni Klein kuvasi, kuinka esimerkiksi taiteen ja monenlaisten kulttuuritekojen toteuttaminen on mahdollista myös perinteisten institutionaalisten tilojen ulkopuolella. Lisäksi illallisella kuultiin lukuisia puheenvuoroja kaupunkien roolista vaikuttajina ja ratkaisijoina esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä.  

Lue lisää tapahtuman Q&A-tiedostosta:Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä, jos organisaatiosi olisi mielestäsi potentiaalinen isäntä Table of 50 –tilaisuudelle!

Yhteystiedot:

Henrik Lönnqvist

puheenjohtaja

Kaupunkiakatemian ohjausryhmä

henrik.lonnqvist@vantaa.fi